Налазите се овде: Дом Преговарачки поступак

Преговарачки поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka vakcine protiv sezonske gripe (Inaktivirana četverovalentna vakcina protiv gripe za odrasle sa aktualnim sojevima, jednodozno pakovanje (jedan špric sa jednom dozom vakcine)) za sezonu 2020/2021 za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002066/20 13:37 03.08.2020. 13:37 03.08.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavku testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat (GeneXpert sistem) ,13-001957/20 15:02 20.07.2020. 15:02 20.07.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nadogradnja aplikativnog sistema – softvera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001453/20 13:54 02.06.2020. 13:54 02.06.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka PCR kabineta i pripadajuće opreme sa potrošnim materijalom 13-001401/20 14:35 29.05.2020. 14:35 29.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta u MZ „Bukvik”-Gajevi 13-001360/20 09:16 27.05.2020. 09:16 27.05.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka PCR kabineta sa pratećom opremom 13-001401/20 08:20 21.05.2020. 08:20 21.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka opreme za borbu protiv pandemije korona virusa 13-000905/20 09:27 06.05.2020. 09:27 06.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka CT aparata,13-001008/20 11:42 04.05.2020. 11:42 04.05.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS KoV 2 13-001051/20 10:18 30.04.2020. 10:18 30.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavku robe- respiratornih maski,13-000944/20 14:01 29.04.2020. 14:01 29.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka mobilnog RTG uređaja 13-000972/20 12:27 28.04.2020. 12:27 28.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka crijeva i filtera za respiratore i anesteziološke aparate i zatvoreni sistem za sukciju za uspostavljenja mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-001075/20 10:26 24.04.2020. 10:26 24.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
20-91 Posebna odluika o pokretanju postupka i Odluka o dodjeli ugovora 13-001039/20 12:21 23.04.2020. 12:21 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- RAS aplikacija 13-000084/20 10:10 23.04.2020. 10:10 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- Glavna knjiga 13-000083/20 08:36 23.04.2020. 08:36 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju CoV-2 13-001051/20 13:12 08.04.2020. 13:12 08.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka aparata za molekularnu dijagnostiku u realnom vremenu (RT PCR) 13-001028/20 12:45 07.04.2020. 11:09 16.04.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, radnih strojeva i motocikala u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2020. i 2021. godinu uz mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma 09:55 06.04.2020. 09:54 06.04.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka opreme za dezinfekciju medicinskog infektivnog otpada 13-0001039/20 09:26 06.04.2020. 14:01 29.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka respiratora za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH 13-001011/20 12:22 02.04.2020. 12:22 02.04.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net