Налазите се овде: Дом Преговарачки поступак

Преговарачки поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka PCR kabineta i pripadajuće opreme sa potrošnim materijalom 13-001401/20 14:35 29.05.2020. 14:35 29.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta u MZ „Bukvik”-Gajevi 13-001360/20 09:16 27.05.2020. 09:16 27.05.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka PCR kabineta sa pratećom opremom 13-001401/20 08:20 21.05.2020. 08:20 21.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka opreme za borbu protiv pandemije korona virusa 13-000905/20 09:27 06.05.2020. 09:27 06.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka CT aparata,13-001008/20 11:42 04.05.2020. 11:42 04.05.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS KoV 2 13-001051/20 10:18 30.04.2020. 10:18 30.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavku robe- respiratornih maski,13-000944/20 14:01 29.04.2020. 14:01 29.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka mobilnog RTG uređaja 13-000972/20 12:27 28.04.2020. 12:27 28.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka crijeva i filtera za respiratore i anesteziološke aparate i zatvoreni sistem za sukciju za uspostavljenja mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-001075/20 10:26 24.04.2020. 10:26 24.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
20-91 Posebna odluika o pokretanju postupka i Odluka o dodjeli ugovora 13-001039/20 12:21 23.04.2020. 12:21 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- RAS aplikacija 13-000084/20 10:10 23.04.2020. 10:10 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- Glavna knjiga 13-000083/20 08:36 23.04.2020. 08:36 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju CoV-2 13-001051/20 13:12 08.04.2020. 13:12 08.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka aparata za molekularnu dijagnostiku u realnom vremenu (RT PCR) 13-001028/20 12:45 07.04.2020. 11:09 16.04.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, radnih strojeva i motocikala u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2020. i 2021. godinu uz mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma 09:55 06.04.2020. 09:54 06.04.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka opreme za dezinfekciju medicinskog infektivnog otpada 13-0001039/20 09:26 06.04.2020. 14:01 29.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka respiratora za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH 13-001011/20 12:22 02.04.2020. 12:22 02.04.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka RTG uređaja 13-000972/20 11:03 30.03.2020. 11:03 30.03.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka opreme za prevenciju i kontrolu infekcije 13-000912/20 09:44 24.03.2020. 09:44 24.03.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava 13-000905/20 08:04 24.03.2020. 08:04 24.03.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net