Налазите се овде: Дом Преговарачки поступак

Преговарачки поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 3/2019 13-002404/20 09:22 08.09.2020. 09:22 08.09.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PDC kitova za detekciju COVID - 19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom i germicidnih/baktericidnih lampi 13-002236/20 14:35 28.08.2020. 14:48 28.08.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka zaštitnih rukavica za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002256/20 08:32 28.08.2020. 08:32 28.08.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje softvera za poresku upravu 13-002193/20 11:58 26.08.2020. 11:58 26.08.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova neophodnih za okončanje radova na izmiještanju fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju 13-002183/20 08:59 14.08.2020. 08:59 14.08.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka vakcine protiv sezonske gripe (Inaktivirana četverovalentna vakcina protiv gripe za odrasle sa aktualnim sojevima, jednodozno pakovanje (jedan špric sa jednom dozom vakcine)) za sezonu 2020/2021 za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002066/20 13:40 03.08.2020. 14:48 07.08.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavku testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat (GeneXpert sistem) ,13-001957/20 15:02 20.07.2020. 15:02 20.07.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nadogradnja aplikativnog sistema – softvera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001453/20 13:54 02.06.2020. 13:54 02.06.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka PCR kabineta i pripadajuće opreme sa potrošnim materijalom 13-001401/20 14:35 29.05.2020. 14:35 29.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta u MZ „Bukvik”-Gajevi 13-001360/20 09:16 27.05.2020. 09:16 27.05.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka PCR kabineta sa pratećom opremom 13-001401/20 08:20 21.05.2020. 08:20 21.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka opreme za borbu protiv pandemije korona virusa 13-000905/20 09:27 06.05.2020. 09:27 06.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka CT aparata,13-001008/20 11:42 04.05.2020. 11:42 04.05.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS KoV 2 13-001051/20 10:18 30.04.2020. 10:18 30.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavku robe- respiratornih maski,13-000944/20 14:01 29.04.2020. 14:01 29.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka mobilnog RTG uređaja 13-000972/20 12:27 28.04.2020. 12:27 28.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka crijeva i filtera za respiratore i anesteziološke aparate i zatvoreni sistem za sukciju za uspostavljenja mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-001075/20 10:26 24.04.2020. 10:26 24.04.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
20-91 Posebna odluika o pokretanju postupka i Odluka o dodjeli ugovora 13-001039/20 12:21 23.04.2020. 12:21 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- RAS aplikacija 13-000084/20 10:10 23.04.2020. 10:10 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- Glavna knjiga 13-000083/20 08:36 23.04.2020. 08:36 23.04.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net