Nalazite se ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka usluga servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Brčko distriktu BiH 13-000289/23 12:36 21.03.2023. 12:36 21.03.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nepredviđeni radovi na izgradnji javnog objekta za potrebe zdravstva I faza u Brčko distriktu BiH - ponovljeni postupak 13-003228/22 08:31 09.12.2022. 08:31 09.12.2022. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog software-a(RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002835/22 12:56 08.12.2022. 12:56 08.12.2022. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji javnog objekta za potrebe zdravstva - I faza 13-002625/22 08:32 31.10.2022. 08:32 31.10.2022. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Ljubomira Krsmanovića u MZ Donji Brezik 13-002319/22 08:11 31.10.2022. 08:11 31.10.2022. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka ABIS-Automatizovanog balističkog identifikacionog sistema za čahure i zrna za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001854/22 11:52 02.09.2022. 11:52 02.09.2022. filip.jaric@bdcentral.net
Nabvka dodatnih, nepredviđenih, radova na nastavku izgradnje kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča 13-002281/22 11:05 24.08.2022. 11:05 24.08.2022. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka ABIS-Automatizovanog balističkog identifikacionog sistema za čahure i zrna za potrebe policije Brčko distrikta BiH 13-001854/22 08:37 01.07.2022. 08:37 01.07.2022. filip.jaric@bdcentral.net
Ponovljeni postupak za nabavku usluga održavanja javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH u toku 2022. godine. 13-000591/22 09:32 14.03.2022. 09:32 14.03.2022. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH u toku 2022. godine 13-002494/21 06:22 30.12.2021. 06:22 30.12.2021. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka kompjuterske usluge dorade software-a Glavne knjige Trezora za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikt BiH 13-002877/21 09:12 23.12.2021. 09:12 23.12.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
Dodatne usluge na izradi prostornoplanske dokumentacije - 5 lotova 13-002565/21 08:18 24.11.2021. 08:18 24.11.2021. miralem.kovacevic@bdcentral.net
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ za 2022.godinu 13-002491/21 14:32 19.11.2021. 14:32 19.11.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002489/21 13:38 16.11.2021. 13:38 16.11.2021. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002481/21 12:52 12.11.2021. 12:52 12.11.2021. filip.jaric@bdcentral.net
Priključenje na elektro mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove 13-002240/21 09:42 01.11.2021. 09:42 01.11.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
„Servisiranje uređaja za detekciju exploziva HEDD 1“ za potrebe Policije Brčko distrikt BiH 13-002137/21 11:06 04.10.2021. 11:06 04.10.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
Usluge servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove 13-001593/21 11:09 27.07.2021. 11:09 27.07.2021. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH – 1/2020 i 2/2020 godine “ 13-001316/21 12:06 02.07.2021. 12:06 02.07.2021. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-001026/21 12:00 20.05.2021. 12:00 20.05.2021. nermina.pamukcic@bdcentral.net