Налазите се овде: Дом Преговарачки поступак

Преговарачки поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ 13-001057/21 11:25 18.05.2021. 11:25 18.05.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
Javna nabavka 20.000 doza vakcine protiv SARS-Cov -2 (COVID-19) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-001087/21 14:15 12.05.2021. 14:15 12.05.2021. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka medicinskog alkohola (Aethanolum concentratum 96% (Etil alkohol 96%) – biocid – dezinficijens) u svrhe sprječavanja širenja virusa Covid-19 13-000784/21 11:29 16.04.2021. 11:29 16.04.2021. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Održavanja aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora) 13-000715/21 08:47 30.03.2021. 08:47 30.03.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka aplikativnog softvera Glavne knjige Trezora, usluge izrade modula elektronskog KUF-a i KIF-a za potrebe Direkcije za finansije 13-000099/21 08:52 26.02.2021. 08:52 26.02.2021. vesna.cebic@bdcentral.net
Usluge održavanja aplikativnog softvera "RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije 05-000218/21 13-000725/21 00:00 31.12.2020. 13:12 06.04.2021. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije 13-003358/20 09:33 29.12.2020. 09:33 29.12.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2021. godine 13-003258/20 08:45 29.12.2020. 08:45 29.12.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavkadodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 1/2020 13-003322/20 09:10 16.12.2020. 09:10 16.12.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Dodatni radovi na sanaciji klizišta u MZ Ograđenovac 13-003309/20 11:01 15.12.2020. 11:01 15.12.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za izolaciju i detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo,13-003210/20 13:31 10.11.2020. 13:31 10.11.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Priključenje na elektro mrežu objekata kaji su prošli kroz program obnove 13-002693/20 09:12 10.11.2020. 09:12 10.11.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Dezinfekciona sredstva i oprema za Izbornu komisiju 13-003131/20 13:11 03.11.2020. 13:11 03.11.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo 13-003066/20 12:15 03.11.2020. 12:15 03.11.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme radi sprečavanjua širenja virusa u uslovima epidemije COVID 19 na dan lokalnih izbora 2020.g.za potrebe izborne komisije. 13-003131/20 12:14 28.10.2020. 12:14 28.10.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka alkofola 96% 13-002776/20 13:43 15.10.2020. 13:43 15.10.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
„Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” 13-002455/20 12:51 25.09.2020. 12:51 25.09.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 11:53 24.09.2020. 11:53 24.09.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka lijekova za potrebe COVID-19 izolatorijuma za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002452/20 13:53 11.09.2020. 13:53 11.09.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka zaštitne opreme i dezinfekciskih sredstava za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-002378/20 14:26 08.09.2020. 14:26 08.09.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net