Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka i isporuka štampanog materijala za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, Lotovi 1 - 9 Nabavka štampanog materijala za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, Lotovi 1 - 9 15:03 22.01.2020. 15:03 22.01.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Mladena Maglova, MZ Srpska Varoš“ 13-003879/19 13:55 21.01.2020. 15:11 21.01.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja računarske i srodne opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - okvirni sporazum za 2020, 2021 i 2022. godinu 13-003204/19 09:34 30.12.2019. 09:34 30.12.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 13-003403/19 09:16 30.12.2019. 09:16 30.12.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH 14:15 17.12.2019. 14:19 17.12.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Nabavka konferencijskijskih fotelja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove“ 08:49 17.12.2019. 08:49 17.12.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 13-002886/19 08:46 16.12.2019. 08:46 16.12.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH , br. predmeta: 13-003019/19 08:46 12.12.2019. 08:46 12.12.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka Microsoft enterprise licenci za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH za 2020 - 2022 godinu 13-002842/19 13:04 11.12.2019. 13:04 11.12.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izrada projektne dokumentacije putne infrastrukture na području Brčko distrikta BiH - 1/2019 13-002765/19 13:09 27.11.2019. 13:09 27.11.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
NABAVKA RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU RAMPI I ZNAKOVA UPOZORENJA U ŠUMI I NA ODBRAMBENIM NASIPIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH 13-002134/19 13:49 21.11.2019. 13:49 21.11.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka vatrogasne opreme - 2 lota 13-001978/19 13:09 21.11.2019. 13:09 21.11.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Provođenje mjera na zaštiti od poplava u svim fazama odbrane od poplaba na području Brčko distrikta BiH 13-002703/19 14:52 14.11.2019. 14:52 14.11.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izgradnja - izmiještanje fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju prema regulacionom planu Centar Brčko 13-003027/19 08:38 14.11.2019. 08:38 14.11.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH 12:34 06.11.2019. 12:34 06.11.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po Lotovima od Lot 1 do Lot 6“ 12:52 28.10.2019. 12:52 28.10.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji instalacija grijanja za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH 13-002864/19 12:09 28.10.2019. 12:09 28.10.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Radovi na tri objekta mjesnih zajednica u Brčko distriktu BiH 13-002774/19 13:51 24.10.2019. 13:51 24.10.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Rušenje objekata u kolektivnom naselju Prutače na području Brčko distrikta BiH 13:52 22.10.2019. 13:52 22.10.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka softvera za računsku i logičku kontrolu finansijskih izvještaja za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002975/19 13:42 22.10.2019. 13:42 22.10.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net