Налазите се овде: Дом Конкурентски поступак

Конкурентски поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka usluga oglašavanja: objava konkursa u dnevnoj štampi za potrebe Kancelarije gradonačelnika 13:52 29.06.2022. 13:52 29.06.2022. boro.tosic@bdcentral.net
nabavka nastavnih pomagala (table za učionice i mreže za golove) za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko. 11:43 29.06.2022. 11:43 29.06.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka kompleta za nošenje oružja za potrebu Policije Brčko distrikta BiH 09:12 27.06.2022. 09:12 27.06.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 2 LOT-a 08:26 27.06.2022. 08:26 27.06.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Servisiranje aparata za hemijsku analizu zemljišta za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu VBD BiH 13-001485/22 14:21 22.06.2022. 14:21 22.06.2022. suzana.micic@bdcentral.net
“Nabavka usluge održavanja postojećih softvera za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Pododjeljenje za socijalnu zaštitu”. 13-000399/22 08:29 22.06.2022. 08:29 22.06.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka roba "Poseban materijal za potrebe CZ" 11:27 14.06.2022. 11:27 14.06.2022. boro.tosic@bdcentral.net
nabavka i isporuka opreme za CNC laboratoriju za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH 11:26 14.06.2022. 11:26 14.06.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Zamjena autoguma na vozilima u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2022. godinu 11:16 03.06.2022. 11:16 03.06.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka poklon - paketa za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH 08:48 02.06.2022. 08:48 02.06.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka kosačica i trimera za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH 13-001511/22 14:21 26.05.2022. 14:21 26.05.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Radovi na izgradnji svjetlosne saobraćajne signalizacije - pješačkih semafora u MZ Brod i MZ Potočari LOT 1 - 2 10:19 26.05.2022. 10:19 26.05.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 2 LOT-a 12:49 25.05.2022. 12:49 25.05.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka briketa za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 09:24 24.05.2022. 09:24 24.05.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabava usluga oglašavanja - objava javnog poziva na dva jezika i dva pisma u dnevnim listovima dostupnim na teritoriji BiH LOT 1 - 2 09:10 24.05.2022. 09:10 24.05.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
usluge čišćenja za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 14:06 23.05.2022. 14:06 23.05.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka municije za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13:55 23.05.2022. 13:55 23.05.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga geotehničkog, geofizičkog i hidrogeološkog istraživanja terena sa izradom elaborata o uslovima fundiranja objekata 13:55 23.05.2022. 13:55 23.05.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga ispitivanje kvaliteta površinskih voda - monitoring kvaliteta površinskih voda na području Brčko distrikta BiH 13:54 23.05.2022. 13:54 23.05.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka elektro-tehničkog materijala za opravku i održavanje Doma kulture u Brčkom 13:52 23.05.2022. 13:52 23.05.2022. boro.tosic@bdcentral.net