Vi ste ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka usluga servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Brčko distriktu BiH 13-000289/23 Mar 21, 2023 12:36 PM Mar 21, 2023 12:36 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nepredviđeni radovi na izgradnji javnog objekta za potrebe zdravstva I faza u Brčko distriktu BiH - ponovljeni postupak 13-003228/22 Dec 09, 2022 08:31 AM Dec 09, 2022 08:31 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog software-a(RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002835/22 Dec 08, 2022 12:56 PM Dec 08, 2022 12:56 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji javnog objekta za potrebe zdravstva - I faza 13-002625/22 Oct 31, 2022 08:32 AM Oct 31, 2022 08:32 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Ljubomira Krsmanovića u MZ Donji Brezik 13-002319/22 Oct 31, 2022 08:11 AM Oct 31, 2022 08:11 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka ABIS-Automatizovanog balističkog identifikacionog sistema za čahure i zrna za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001854/22 Sep 02, 2022 11:52 AM Sep 02, 2022 11:52 AM filip.jaric@bdcentral.net
Nabvka dodatnih, nepredviđenih, radova na nastavku izgradnje kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča 13-002281/22 Aug 24, 2022 11:05 AM Aug 24, 2022 11:05 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka ABIS-Automatizovanog balističkog identifikacionog sistema za čahure i zrna za potrebe policije Brčko distrikta BiH 13-001854/22 Jul 01, 2022 08:37 AM Jul 01, 2022 08:37 AM filip.jaric@bdcentral.net
Ponovljeni postupak za nabavku usluga održavanja javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH u toku 2022. godine. 13-000591/22 Mar 14, 2022 09:32 AM Mar 14, 2022 09:32 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH u toku 2022. godine 13-002494/21 Dec 30, 2021 06:22 AM Dec 30, 2021 06:22 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka kompjuterske usluge dorade software-a Glavne knjige Trezora za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikt BiH 13-002877/21 Dec 23, 2021 09:12 AM Dec 23, 2021 09:12 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Dodatne usluge na izradi prostornoplanske dokumentacije - 5 lotova 13-002565/21 Nov 24, 2021 08:18 AM Nov 24, 2021 08:18 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ za 2022.godinu 13-002491/21 Nov 19, 2021 02:32 PM Nov 19, 2021 02:32 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002489/21 Nov 16, 2021 01:38 PM Nov 16, 2021 01:38 PM filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002481/21 Nov 12, 2021 12:52 PM Nov 12, 2021 12:52 PM filip.jaric@bdcentral.net
Priključenje na elektro mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove 13-002240/21 Nov 01, 2021 09:42 AM Nov 01, 2021 09:42 AM aida.serifovic@bdcentral.net
„Servisiranje uređaja za detekciju exploziva HEDD 1“ za potrebe Policije Brčko distrikt BiH 13-002137/21 Oct 04, 2021 11:06 AM Oct 04, 2021 11:06 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Usluge servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove 13-001593/21 Jul 27, 2021 11:09 AM Jul 27, 2021 11:09 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH – 1/2020 i 2/2020 godine “ 13-001316/21 Jul 02, 2021 12:06 PM Jul 02, 2021 12:06 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-001026/21 May 20, 2021 12:00 PM May 20, 2021 12:00 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net