Налазите се овде: Дом Users Nermina Pamukcic

Nermina Pamukcic

 Наслов   Врста 
Vršenje usluga održavanja aplikativnog software-a (Ras aplikacija) u 2017. godini za potrebe Direkcije za finansije Pregovaracki postupak
Vršenje usluga održavanja aplikativnog software-a (Glavna knjiga Trezora) u 2017. godini za potrebe Direkcije za finansije Pregovaracki postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2017 Otvoreni postupak
Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2017 Otvoreni postupak
Održavanje zelenih površina za potrebe Odjela za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka higijenskog materijala za potrebe Odjela za obrazovanje Otvoreni postupak
Održavanje parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2017. godinu Otvoreni postupak
Nastavak radova na dogradnji dvije učionice u JU Devetoj osnovnoj školi Maoča Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala za potrebe Odjela za javni registar Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova za tehničku regulaciju saobraćaja - faza IV zona grada Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe JU Sedme Osnovne škole Gornji Rahić (3 lota) - br. predmeta: 13-000992/17 Otvoreni postupak
Nabavka licenci za anti virusnu zaštitu, sigurnosno kopiranje i regeneriranje i vatrozid za potrebe Pravosudnih institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Otvoreni postupak
Štampani reklamni materijal za razne manifestacije u toku 2017. godine Otvoreni postupak
Nabavka usluga projektovanja za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota Otvoreni postupak
Nabavka terenskih vozila (lot 1) i kamiona kipera (lot 2) Otvoreni postupak
Nabavka zaštitne i sigurnosne odjeće, na osnovu potreba Odjeljenja za javnu bezbjednost - Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje, u skladu sa implementacijom Projekta prekogranične saradnje „Odgovor na vanredne situacije - SADA“ (ERNOW) Otvoreni postupak
Nabavka lož ulja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za grejnu sezonu 2017/2018 Otvoreni postupak
Nastavak izgradnje vodopropusta ispod glavnog puta od škole prema brdu Šterac u MZ Brka Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH – 2/2016 Otvoreni postupak
Održavanje zelenih površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje za 2018. godinu Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH - 3/2017 Otvoreni postupak
Nabavka opreme za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje (LOT 1 – Nabavka i ugradnja klima uređaja) (LOT 2 – Nabavka frižidera) Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Izvođenje građevinsko – zanatskih radova - 3 lota za potrebe Kancelarije zaupravljanje javnom imovinom Otvoreni postupak
Nabavka radova za izvođenje građevinsko – zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom inovinom - 21 lot Otvoreni postupak
Nabavka šumskih sadnica za pošumljavanje i popunjavanje sastojina šuma u privatnom vlasništvu Otvoreni postupak
Radovi na završetku izgradnje aneksa JU Poljoprivredne i Medicinske škole Otvoreni postupak
Nabavka uniformi za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju terena za male sportove u MZ Plazulje, Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka CD playera za potrebe izvođenja nastave Otvoreni postupak
Nabavka radova na rušenju bespravno izgrađenih građevina ili njihovih dijelova, kao i obavljanje drugih radova u postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina Otvoreni postupak
Nabavka reklamnog-promotivnog materijala za Odjeljenje za komunalne poslove Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Osnovnog suda Brčko distrikta BiH - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka automobila za potrebe Komisije za podsticaje Otvoreni postupak
Izrada elaborata i projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Brčko distrikta BiH-6 lotova Otvoreni postupak
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 6 Otvoreni postupak
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Osnovnih škola (2 lota) Otvoreni postupak
Nabavka i sadnja sadnica za popunjavanje postojećih i formiranje novih drvoreda u Brčko distriktu BiH Otvoreni postupak
“Nabavka usluga projektovanja – 3 lota” Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kompjuterskog materijala za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove – Pododjel za informatiku Otvoreni postupak
Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova - (7 lotova) Otvoreni postupak
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 13-001769/17 od 13.07.2017. godine Pregovaracki postupak
Nabavka namještaja za potrebe osnovnih škola - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjela za obrazovanje, br. predmeta: 13-000026/18 Otvoreni postupak
Nabavka radova za izradu čelične nadstrešnice – natkrivanje na tribinama na stadionu FK Izbor, MZ Broduša Otvoreni postupak
Nabavka opreme - prijenosnih računara (laptopi) i ostale opreme za potrebe Ureda gradonačenika-Inspektorat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Otvoreni postupak
Nabavka radova izgradnje hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH - 6 lotova Otvoreni postupak
Nabavka motornih vozila sa dodatnom opremom za potrebe Policije Brčko distrikta Otvoreni postupak
Nabavka namještaja i opreme za izvođenje nastave za potrebe JU Treće osnovne škole i JU Tehničke škole Brčko (3 lota) Otvoreni postupak
“Nabavka usluga projektovanja – 3 lota” Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka namještaja za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka VPN telefonije za potrebe Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH - Inspektorat Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima - (8 lotova) Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 9“ Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za centralnu kuhinju za potrebe obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Otvoreni postupak
Nabavka usluga projektovanja - (6 lotova) Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji podova u objektima JU Prve osnovne škole i JU Ekonomske škole Otvoreni postupak
Nabavka građevinskih radova na osnovnim školama za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka građevinskih radova na osnovnim školama za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - (2 lota) Otvoreni postupak
Nabavka radova za nastavak izgradnje fiskulturne sale za potrebe JU Devete osnovne škole Maoča – PŠ Rašljani Otvoreni postupak
Nabavke e-mail usluga za potrebe Odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH, Direkcije za finansije i Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Otvoreni postupak
Nabavka geodetskih instrumenata GPS i totalnih stanica za potrebe Odjela za javni registar Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 10“ Otvoreni postupak
Nabavka kasko osiguranja putničkih vozila za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH, br. predmeta: 13-001699 Otvoreni postupak
Nabavka materijala za rad vatrogasne, deminerske, OiO i FTO jedinice za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 2/201/8 Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Usluge održavanja zelenih površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka radova na krečenju zgrade Arhiva Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na vatrogasnom domu Brčko, sanaciji i krečenju magacina u MZ G. Rahić i krečenju kancelarija Odjeljenja za javnu sigurnost u zgradi Vlade Otvoreni postupak
Nabavka roba za rekonstrukciju internetske mreže u PŠ Ražljevo Otvoreni postupak
Izrada investiciono tehničke dokumentacije IP i GP NN mreža i javne rasvjete Otvoreni postupak
Nabavka kasko osiguranja vozila za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Otvoreni postupak
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni postupak
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u MZ Kolobara Otvoreni postupak
Nabavka usluga projekovanja individualnih stambenih objekata u okviru projekta stambeno zbrinjavanje Roma u BD BiH 2015/2016 Otvoreni postupak
Nabavka kasko osiguranja vozila za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i Institucija u Brčko distriktu BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 5“ Otvoreni postupak
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po sklopljenim ugovorima, broj nabavke: 13-001607/18 od 25.05.2018. godine“ Pregovaracki postupak
„Nabavka radova za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu (4 lota)“ Otvoreni postupak
“Nabavka radova izgradnje hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH” Otvoreni postupak
“Nabavka građevinsko-zanatskih radova za 8 lotova” Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH 4/2018 Otvoreni postupak
Nadgradnja sistema tehničke zaštite za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta B i H Otvoreni postupak
“Nabavka kancelarijske opreme za tri područna vatrogasna doma (Maoča, Bijela i Sandići), i nabavka stolova, fotelja, stolica i ormara za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje, Odjeljenja za javnu sigurnost” Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije iz PP zaštite, video nadzora i kontrole ulaska u sever Sali Data centra Pododjeljenja za informatiku Otvoreni postupak
Izgradnja objekata vodosnabdjevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 5 Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima, br. predmeta: 13-000400/19 Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 5“, br. predmeta: 13-000210/19 Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije Otvoreni postupak
Nabavka računarske opreme za potrebe osnovnih i srednih škola Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka tonera za potreba Odjela za javni registar Otvoreni postupak
Izgradnja objekata vodosnabdjevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 7 Otvoreni postupak
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po zaključenim ugovorima u predmetu broj: 13-002393/18 od 27.07.2018. godine i broj: 13-003523/18 od 14.11.2018. godine Pregovaracki postupak
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak