Налазите се овде: Дом Users Nermina Pamukcic

Nermina Pamukcic

 Наслов   Врста 
Nabavka sanitetskih vozila za hitnu pomoć Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 2A/2022 “ Otvoreni postupak
„Uređenje pozornice u postojećem objektu Doma kulture MZ Brka, Brčko distrikt BiH“ Otvoreni postupak
„Nabavka usluga deminiranja na teritoriji Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Nabavka vanjskog uređenja - mobilijar za potrebe objekta za predškolsko vaspitanje u MZ Dubrave Otvoreni postupak
„Izrada projektne dokumentacije za novu server salu za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH" Otvoreni postupak
„Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u više MZ na području Brčko distriktu BiH po Lotovima od Lot 1 do Lot 9“ Otvoreni postupak
Servisiranje računarske i druge opreme za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH i Izborne komisije Brčko distrikta BiH, 13-002466/22 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka nastavnih sredstava i pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 11 lotova Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po Lotovima od Lot 1 do Lot 7” - (LOT 7) Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji fasadnih otvora na sportskoj dvorani JU Ekonomske škole Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova za rekonstrukciju odjeljenja hirurgije u Opštoj bolnici Brčko Otvoreni postupak
„Sanacija propratnog nasipa uz staro korito rijeke Tinje u MZ Vukšić i čišćenje starog korita rijeke Tinje“ Otvoreni postupak
“Nabavka radova za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (10 lotova)” Otvoreni postupak
Nabavka opreme za grijanje i hlađenje za tri MZ u Brčko distriktu BiH (Krepšić 1, Vukšić Donji i Dubravice) Otvoreni postupak
„Radovi na održavanju objekata Policije Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Nabavka usluga štampanja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 4/2022 “ Otvoreni postupak
Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH - sanacija 4 kuće korisnika odabranih 2017. godine Otvoreni postupak
„Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom – 5 lotova“ Otvoreni postupak
“Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Kancelerije za upravljanje javnom imovinom - 2 lota” Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH - 19 lotova Otvoreni postupak
“Nabavka digitalnih RTG uređaja - RTG uređaj podni i RTG uređaj plafonski” Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 2/2023 “ Otvoreni postupak
„Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 5 lotova“ Otvoreni postupak
„Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH" Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH - sanacija 4 kuće korisnika odabranih 2017. godine Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 3 lota Otvoreni postupak
“Izrada glavnog projekta informacionog sistema Direkcija za finansije” Otvoreni postupak
Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH - 7 lotova Otvoreni postupak
„Nabavka nastavnih pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (18 lotova)“ Otvoreni postupak
Nabavka fajl servera za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata za vodosnabdijevanje i kanalisanje otpadnih voda na teritoriji Brčko distrikta BIH 3/7 po Lotovima od Lot 1 do Lot 13“ Otvoreni postupak
“Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata visokogradnje za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom” Otvoreni postupak
“Nabavka usluga održavanja javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2023. godine” Otvoreni postupak
„Održavanje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Nabavka medijskih usluga pet informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika Otvoreni postupak
„Nabavka usluga popravke i servisa elektroagregata“ Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
„Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH" Otvoreni postupak