Налазите се овде: Дом Users Nermina Pamukcic

Nermina Pamukcic

 Наслов   Врста 
Nabavka sanitetskih vozila za hitnu pomoć Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 2A/2022 “ Otvoreni postupak
„Uređenje pozornice u postojećem objektu Doma kulture MZ Brka, Brčko distrikt BiH“ Otvoreni postupak
„Nabavka usluga deminiranja na teritoriji Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Nabavka vanjskog uređenja - mobilijar za potrebe objekta za predškolsko vaspitanje u MZ Dubrave Otvoreni postupak
„Izrada projektne dokumentacije za novu server salu za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH" Otvoreni postupak
„Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u više MZ na području Brčko distriktu BiH po Lotovima od Lot 1 do Lot 9“ Otvoreni postupak
Servisiranje računarske i druge opreme za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH i Izborne komisije Brčko distrikta BiH, 13-002466/22 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka nastavnih sredstava i pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 11 lotova Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po Lotovima od Lot 1 do Lot 7” - (LOT 7) Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji fasadnih otvora na sportskoj dvorani JU Ekonomske škole Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova za rekonstrukciju odjeljenja hirurgije u Opštoj bolnici Brčko Otvoreni postupak
„Sanacija propratnog nasipa uz staro korito rijeke Tinje u MZ Vukšić i čišćenje starog korita rijeke Tinje“ Otvoreni postupak
“Nabavka radova za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (10 lotova)” Otvoreni postupak
Nabavka opreme za grijanje i hlađenje za tri MZ u Brčko distriktu BiH (Krepšić 1, Vukšić Donji i Dubravice) Otvoreni postupak
„Radovi na održavanju objekata Policije Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Nabavka usluga štampanja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 4/2022 “ Otvoreni postupak
Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH - sanacija 4 kuće korisnika odabranih 2017. godine Otvoreni postupak
„Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom – 5 lotova“ Otvoreni postupak
“Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Kancelerije za upravljanje javnom imovinom - 2 lota” Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH - 19 lotova Otvoreni postupak
“Nabavka digitalnih RTG uređaja - RTG uređaj podni i RTG uređaj plafonski” Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 2/2023 “ Otvoreni postupak
„Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 5 lotova“ Otvoreni postupak
„Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH" Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH - sanacija 4 kuće korisnika odabranih 2017. godine Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 3 lota Otvoreni postupak
“Izrada glavnog projekta informacionog sistema Direkcija za finansije” Otvoreni postupak
Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH - 7 lotova Otvoreni postupak
„Nabavka nastavnih pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (18 lotova)“ Otvoreni postupak
Nabavka fajl servera za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata za vodosnabdijevanje i kanalisanje otpadnih voda na teritoriji Brčko distrikta BIH 3/7 po Lotovima od Lot 1 do Lot 13“ Otvoreni postupak
“Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata visokogradnje za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom” Otvoreni postupak
“Nabavka usluga održavanja javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2023. godine” Otvoreni postupak
„Održavanje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
Nabavka medijskih usluga pet informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika Otvoreni postupak
„Nabavka usluga popravke i servisa elektroagregata“ Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
„Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH" Otvoreni postupak
„Servisiranje, popravka i kalibracija mjernih instrumenata za potrebe Policije Brčko distrikta“ Otvoreni postupak
Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja NN mreže i javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2023. godine Pregovaracki postupak
„Izgradnja objekata za vodosnabdijevanje i kanalisanje otpadnih voda na teritoriji Brčko distrikta BIH po Lotovima od Lot 1 do Lot 3“ Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata za vodosnabdijevanje i kanalisanje otpadnih voda na teritoriji Brčko distrikta BIH po Lotovima od Lot 1 do Lot 3“ Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 4/2023 “ Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za prostor koji je dat na korištenje RVI "91" Otvoreni postupak
„Nabavka uniformi za fitosanitarnu inspekciju za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorata“ Otvoreni postupak
„Održavanje softvera za katastar za potrebe Odjeljenja za javni registar“ Otvoreni postupak
„Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na području Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
“Isporuka, ugradnja i puštanje u rad analizatora za mobilnu stanicu za praćenje kvaliteta zraka u Brčko distriktu BiH” Otvoreni postupak
“Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (3 lota)” Otvoreni postupak
“Nabavka radova na rekonstrukciji školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (5 lotova)” Otvoreni postupak
“Nabavka radova na izgradnji fiskulturnih sala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 lota)” Otvoreni postupak
“Izrada projektne dokumentacije za objekte niskogradnje 1/24“ Otvoreni postupak
“Nabavka radova (naknadni) na odjeljenju hirurgije Bolnica Brčko distrikt BiH” Otvoreni postupak
“Izgradnja hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH” Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja NN mreže i javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2024. godine Pregovaracki postupak
Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata za Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
„Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom (7 lotova)” Otvoreni postupak
„Nabavka nastavnih pomagala za Odjeljenja za obrazovanje (26 lotova)“ Otvoreni postupak
„Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na području Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
„Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH - sanacija 4 kuće korisnika odabranih 2017. godine“ Otvoreni postupak
„Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu (8 lotova)” Otvoreni postupak
„Nabavka dodatnih radova usljed nepredviđenih okolnosti na odjeljenju hirurgije Bolnica Brčko“ Pregovaracki postupak
Nabavka radova (naknadni) na odjeljenju hirurgije Bolnica Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
„Dodatni radovi usljed nepredviđenih okolnosti na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u izbjegličkom naselju u MZ Brka (kod Keminog otpada) - Nepredviđeni radovi“ Pregovaracki postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH - 2/2024 “ Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak