Налазите се овде: Дом Users Nermina Pamukcic

Nermina Pamukcic

 Наслов   Врста 
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade studije izvodljivosti i ekonomske opravdanosti za projekat: energetski efikasna rekonstrukcija javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
"Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima - 9 lotova" Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH - 2/2019 “ Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade studije izvodljivosti i ekonomske opravdanosti za projekat: energetski efikasna rekonstrukcija javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH - ponovljeni Otvoreni postupak
Nabavka internet usluga za 2020. - 2023. godinu Otvoreni postupak
Nabavka usluge štampanje brošure ''Vodič za investitore'' za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Otvoreni postupak
“Nabavka građevinsko-zanatskih radova (4 lota)” Otvoreni postupak
Rušenje objekata u kolektivnom naselju Prutače na području Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po Lotovima od Lot 1 do Lot 6“ Otvoreni postupak
Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Nabavka konferencijskijskih fotelja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove“ Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH , br. predmeta: 13-003019/19 Otvoreni postupak
Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Mladena Maglova, MZ Srpska Varoš“ Otvoreni postupak
Nabavka opreme i namještaja za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove po lotovima od Lot 1 do Lot 2 Otvoreni postupak
Nabavka opreme (kompjuterske) za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020 i 2021.godinu Otvoreni postupak
Nabavka usluga kasko osiguranja službenog vozila za potrebe Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (6 lotova) Otvoreni postupak
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po zaključenim ugovorima u predmetu broj: 13-002115/19 od 25.07.2019. godine “ Pregovaracki postupak
Nabavka, montaža i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
“Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 24” Otvoreni postupak
“Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (6 lotova)” Otvoreni postupak
Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka dezinfekcionih sredstava za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID - 19) Pregovaracki postupak
Nabavka zaštitnih maski i zaštitnih rukavica za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Pregovaracki postupak
Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
“Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 4” Otvoreni postupak
"Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za 4 lota" Otvoreni postupak
Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta u MZ „Bukvik”-Gajevi Pregovaracki postupak
Nabavka zaštitnih rukavica za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Pregovaracki postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
“Nabavka računarske i mrežne opreme za rekonstrukciju i održavanje informacionog sistema Vlade Brčko distrikta BiH” Otvoreni postupak
Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota Otvoreni postupak
Izgradnja javne rasvjete u MZ Kolobara, MZ Bijeljinska cesta, MZ Popovo polje i MZ Donji Rahić Otvoreni postupak
Nabavka materijala za popravku i održavanje opreme u PVD, CZ i jedinici FTO i OIO Otvoreni postupak
Izgradnja sportske dvorane u MZ Potočari, Brčko-I faza Otvoreni postupak
Tekuće održavanje površina obuhvaćenih šumskouzgojnim radovima, njega šumskih kultura, čišćenje i popunjavanje sadnicama za 2020., 2021. i 2022. godinu za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
„Nabavka opreme za potrebe objekta Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko u MZ Ilićka (4 lota)” Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH 2/2020 Otvoreni postupak
"Nabavka sistema radio veze i drugo" Otvoreni postupak
Nabavka, montaža i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga štampanja Službenog glasnika Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (6 lotova) Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Pregovaracki postupak
“Nabavka radova za potrebe JU Trinaeste osnovne škole Bukvik (3 lota)” Otvoreni postupak
"Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH" Otvoreni postupak
„Nabavka materijala za održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH – 4 lota“ Otvoreni postupak
“Nabavka radova izgradnje hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH” Otvoreni postupak
“ Nabavka PCR testova za ekstrakciju i identifikaciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka i seroloških testova za detekciju IgM i IgG antitijela na CoVID 19 sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge- Pododjeljenja z Otvoreni postupak
“Tehnička oprema i drugo za potrebe Policije Brčko distrikta BiH” Otvoreni postupak
„Izrada investiciono-tehničke dokumentacije Idejnih i Glavnih projekata niskonaponske mreže i/ili javne rasvjete“ Otvoreni postupak
Nabavka sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata, košenje, sječa šiblja i niskog rastinja, sječa i krčenje drveća“ Otvoreni postupak
Nastavak radova na izgradnji objekta Gradski stadion Otvoreni postupak
Nabavka radova na sanaciji vlage za potrebe JU Ekonomske škole Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, NN mreže i 10 kV dalekovoda u Brčko distriktu BiH po Lotovima od Lot 1 do Lot 7“ Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Pregovaracki postupak
Nastavak radova na izgradnji objekta Gradskog stadiona - IV faza izgradnje Otvoreni postupak
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH – 1/2020 i 2/2020 godine “ Pregovaracki postupak
Nabavka podrške za postojeće antivirusno i backup rješenje za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Otvoreni postupak
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH - 2/2021 “ Otvoreni postupak
Nabavka opreme za prezentaciju dokaznog materijala i opreme za snimanje sudskih rasprava za potrebe Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Otvoreni postupak
“Nabavka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2022., 2023. i 2024. godinu” Otvoreni postupak
Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni postupak
Nabavka zaštitne opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenja za javno zdravstvo Vlade BD BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova izgradnje javne rasvjete u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove - 4 lota Otvoreni postupak
“Nabavka reklamnog materijala – poklona (u smislu nagradnih znački, pehara, medalja, grbova, diploma,suvenira i sl.)” Otvoreni postupak
Nastavak radova na izgradnji objekta Gradski stadion - IV faza izgradnje Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorata Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Izgradnja hidrotehničkih objekata po Lotovima od Lot 1 do Lot 9“ Otvoreni postupak
Nabavka usluga organizacije rada klizališta za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sektor za informisanje Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka "Vakcine Lasota za živinu" za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Otvoreni postupak
“Nabavka usluga komasacije KO Krepšić za potrebe Odjeljenja za javni registar” Otvoreni postupak
„Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete u Brčko distriktu BiH po Lotovima od Lot 1 do Lot 6“ Otvoreni postupak
“Nabavka građevinsko - zanatskih radova za 4 lota” Otvoreni postupak
„Nabavka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca u toku 2022. i 2023. godine“ Otvoreni postupak
“Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH - 1/2021 “ Otvoreni postupak
„Nabavka novih vatrogasnih vozila za opremanje područnih vatrogasnih domova“ Otvoreni postupak
Tehnički sistem i drugo za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
“Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 7” Otvoreni postupak
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH - 3/2021 “ Otvoreni postupak
Nabavka radova na vanjskom uređenju područnih vatrogasnih domova III faza – 3 LOTA Otvoreni postupak
“Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima” Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka licenci za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
“Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH - 1/2022 “ Otvoreni postupak
„Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH (20 lotova)“ Otvoreni postupak
“Nabavka građevinsko-zanatskih radova (9 lotova)” Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko - zanatskih radova (11 lotova) za potrebe KUJI, 13-000590/22 Otvoreni postupak
Nabavka radova na sanaciji klizišta za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost, 13-000729/22 Otvoreni postupak
“Nabavka građevinsko-zanatskih radova (4 lota)” Otvoreni postupak
Nabavka opreme za digitalnu forenziku za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
„Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH “ Otvoreni postupak