Налазите се овде: Дом Users Filip Jarić

Filip Jarić

Nabavka radova na pregrađivanju učionice u JU Trinaestoj osnovnoj školi Bukvik
13-002071/21
Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
13-002481/21
Nabavka antivirus licenci - produženje za 2022., 2023. i 2024. godinu za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH
13-001747/21
Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
13-002489/21
Nabavka i isporuka sadnog materijala za ozelenjavanje dvorišta oko zgrade MZ Brod
13-002123/21
Nabavka opreme za video nadzor za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH
13-002102/21
Nabavka opreme za teretanu za potrebe PVJ i GSS-2 lota
13-001878/21
Nabavka računara, računarske i srodne opreme
13-001976/21
Nabavka šumskih sadnica za pošumljavanje parcela u privatnom vlasništvu
13-002220/21
Nabavka geodetskih instrumenata za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH
13-002264/21
Projektovanje stambenih zgrada - projekat CEB 2
13-001996/21
Nabavka rezervnih autodijelova za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-002418/21
Nabavka pehara, plaketa, medalja i omotnica diploma
13-002559/21
Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH 2013/2014-izgradnja 1 kuće
13-001897/21
Nabavka radova po otvorenom postupku za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom (11 lotova)
13-002130/21
Nabavka radova po otvorenom postupku za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom (11 lotova)
13-002130/21
Nabavka usluga javne kuhinje za 2022.godinu, za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge
13-001959/21
Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH u toku 2021, 2022. i 2023. godine (Okvirni sporazum) – 4 lota
13-001447/21
Proširenje, stavljanje u funkciju i ugradnja alarmnih sistema i sistema video nadzora, za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost
13-002553/21
Nabavka pehara, plaketa, medalja i omotnica diploma
13-002941/21
Nabavka softvera za inspekcijski nadzor
13-002169/21
Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe 5 mjesnih zajednica kroz program „Jačanje uloge MZ u BiH“ u saradnji sa UNDP-om
13-002792/21
Nabavka usluge kolektivnog osiguranja policijskih službenika u toku 2022., 2023. i 2024. godine za potrebe Poliicje Brčko distrikta BiH
13-002760/21
Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za obrazovanje
13-002905/21
Izrada projektne dokumentacije za formiranje prostorije za uspostavljanje bezbjednosnog područja za čuvanje i obradu tajnih podataka
13-002763/21
Izgradnja hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
13-002901/21
Usluge održavanja elektro-instalacija za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-000089/22
Nabavka sendviča (za učenike na takmičenjima i dr.) za potrebe Odjeljenja za obrazovanje
13-000176/22
Nabavka sendviča (za učenike na takmičenjima i dr.) za potrebe Odjeljenja za obrazovanje
13-000176/22
Nabavka odjeće i obuće za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH
13-000787/22
Nabavka vozila za prevoz pacijenata 13-002805/21
13-002805/21
Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, radnih strojeva i motocikala u vlasništvu Brčko distrikta za period 2023,2024. i 2025 godinu
13-000449/22
Usluge otvaranja i vođenja računa u sistemu Jedinstvenog računa Trezora Brčko distrikta BiH
13-000840/22
Nabavka radova (2 lota) za potrebe Odjela za Obrazovanje
13-000887/22
Usluge servisiranja i održavanja mašinskih instalacija, klima uređaja, toplovodnih pumpi i protiv požarne zaštite u javnim objektima za period od 2022.-2025.godine
13-000469/22
Nabavka usluga elektronskog informisanja (Pres Klipinga) za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Sektora za informisanje
13-001052/22
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke zone u ulicama Ive Andrića i Islahijet
13-000998/22
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parking zone na prostoru nove zgrade Policije Brčko distrikta BiH
13-001407/22
Potpuno održavanje štampača i fotokopirnih uređaja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH
13-001318/22
Nabavka ABIS-Automatizovanog balističkog identifikacionog sistema za čahure i zrna za potrebe policije Brčko distrikta BiH
13-001854/22
Nabava softvera i hardvera za potrebe Arhiva
13-001128/22
Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za obrazovanje
13-001016/22
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH 2/2022
13-001360/22
Nabavka službenog vozila za potrebe Apelacionog suda Brčko distrikta BiH
13-001606/22
Nabavka usluga projektovanja strelišta za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-001664/22
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH
13-001460/22
Nabavka automobila za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta pri Savjetu ministara BiH
13-001638/22
Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila, radnih strojeva za 2023.,2024. i 2025.godinu
13-000449/22
Nabavka ABIS-Automatizovanog balističkog identifikacionog sistema za čahure i zrna za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-001854/22
Nabavka štampanog materijala za razne manifestacije i obrazaca za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu
13-002146/22
Nabavka i ugradnja glavnog i dva pomoćna semafora za potrebe održavanja zvaničnih domaćih i međunarodnih košarkaških utakmica i takmičenja u sali JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH
13-002166/22
Motorna vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-001722/22
Nabavka radova na tekućem održavanju školskih objekata za potrebe Odjela za obrazovanje (13 lotova)
13-001855/22
Nabavka rezervnih auto dijelova za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-002288/22
Nabavka automobila za potrebe Odjela za obrazovanje
13-002193/22
Nabavka opreme za teretanu za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-002442/22
Nabavka "Usluga štampanja" za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Sektora za informisanje
13-001800/22
Nabavke usluge održavanja Informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS) Vlade Brčko distrikta BiH
13-002330/22
Sigurnosni sistem za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-002376/22
Usluge redovnog održavanja fontana na području Brčko distrikta BiH u periodu 2022., 2023. i 2024. godine
13-001412/22
Nabava službenog vozila za potrebe Apelacionog suda Brčko distrikta BiH
13-002507/22
Nabavka usluge održavanja softvera za Registar zaposlenih i registar imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH
13-002947/22
Nabavka usluga projektovanja stambenog objekta za smještaj porodice Salihović
13-001819/22
Nabavka terenskog vozila i dvostruki top za dezinsekciju
13-002364/22
Servis sistem radio veze za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-002800/22
Nabavka automobila za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta pri Savjetu ministara BiH
13-002660/22
Servisiranje računarske i druge opreme za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH
13-003042/22
Nabavka građevinsko - zanatskih radova za 4 lota
13-002777/22
Održavanje parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2023.godinu
13-003053/22
Nabavka "Usluga štampanja" za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Sektora za informisanje
13-003145/22
Nabavka reklamnog materijala – poklona
13-003058/22
Nabavka licenciranog softvera formata "CAD/DWG"
13-002607/22
Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
13-003084/22
Nastavak izgradnje sportske dvorane u Potočarima, MZ Potočari
13-002261/22
Nabavka terenskih motornih vozila za potrebe Odjela za javni registar
13-003199/22
Nabava građevinsko-zanatskih radova (2 Lota)
13-002880/22
Nabavka automobila za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave
13-003448/22
Nabavka pištolja za čuvara šuma za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
13-000509/23
Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom (9 lotova)
13-000561/23
Nabavka usluga Televizijskog prenosa sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH
13-000707/23
Nabavka i ugradnja opreme za teretanu na otvorenom u MZ Š naselju
13-003147/22
Nabavka građevinsko - zanatskih radova za 3 lota
13-002388/22
Rekonstrukcija kotlovnice, zamjena kotlova i toplotne pumpe za potrebe Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH
13-000352/23
Nabavka motornog vozila za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa
13-001171/23
Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja
13-000798/23
Nabavka aparata za zaštitu organa za disanje
13-000592/23
Nabavka novog službenog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH
13-001058/23
Nabavka stolarije vrata za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
13-001214/23
Nabavka lektira za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (5 lotova)
13-000842/23
Nabavka automobila (motornih vozila) za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 3-lota
13-003178/22
Usluge opravki i održavanja opreme u zgradi bivšeg Instituta za uljarice - održavanje centralnog grijanja, klima uređeja za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
13-000114/23
Nabavka usluga popravke i održavanja vozila (4 lota)
13-001269/23
Nabavka usluga servisa, validacije, popravka i održavanja opreme u Pododjelu za javno zdravstvo
13-001318/23
Izrada elaborata o inženjerskogeološkim, hidrogeološkim i geotehničkim karakteristikama tla za potrebe izgradnje Centra za upravljanje otpadom na lokalitetu Kladje Brčko distrikt BiH
13-000809/23
Nabavka automobila za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa
13-001171/23
Nabavka energenata (ogrevnog drveta i visokokaloričnog uglja) za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Dvanaeste osnovne škole Ulice
13-001625/23
Iskopavanje i zatrpavanje jama usljed prisustva bolesti virusa afričke kuge svinja
13-001920/23
Nabavka opreme za sportske dvorane za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 3-Lota
13-001765/23
Nabavka usluge interneta za organe javne uprave i institucije Vlade Brčko distrikta BiH
13-000573/23
Nabavka radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe obdaništa i zabavišta Naša djeca Brčko
13-001850/23