Налазите се овде: Дом Users Filip Jarić Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH

Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH

13-002489/21
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija broj: 13-002489/21
Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002489/21
13-002489/21