Налазите се овде: Дом Users Filip Jarić Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH

Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH

13-002481/21
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija broj: 13-002481/21
Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002481/21
13-002481/21