Налазите се овде: Дом Users Aida Šerifović

Aida Šerifović

 Наслов   Врста 
Rekonstrukcija i izgradnja JR u ulici Studentska za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji sportskog terena za potrebe JU Četrnaeste osnovne škole Krepšić, za potrebe Odjeljenja za obrazovanje, lot 1 Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak
Telekomunikacijske usluga mobilne telefonije (VPN) za potrebe Ureda-Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga poštanskog saobraćaja za period 2022., 2023. i 2024. godinu Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala(kemijski i mikrobiološki laboratorij) za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka radne odjeće, obuće i ručnih torbi za potrebe Odjelјenja za javni registar Otvoreni postupak
Sanacija stambenih jedinica u okviru projekta stambenog zbrinjavanje Roma Otvoreni postupak
- Nabava usluga servisa, validacije, popravka i održavanje opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka radova dogradnje i rekonstrukcije bolnice za smještaj magnetne rezonance i RTG službe , lot 1 i lot 2 za potrebe Odjeljenja za zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka raznih vrsta uniformi,obuće i odjeće za potrebe potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BIH Otvoreni postupak
Nabavka raznih vrsta uniformi;obuće i odjeće Otvoreni postupak
Nabavka raznih vrsta uniformi,obuće i odjeće za potrebe Policije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala po narudžbi (izrada pločica sa natpisima na vratima ,izrada vizit karti i službenih iskazanica, inventurnih brojeva ,rokovnika propagandnog materijala) u toku 2021.godine Otvoreni postupak
Nabavka zaštitne i kamuflažne opreme, opreme za nasilno otvaranje vrata, taseri i druge opreme za potrebe Policije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka kompjuterskih usluga održavanja softvera za fiskalizaciju u Poreskoj upravi Direkcije za finansije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2022,2023. i 2024.godinu Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka laboratorijske opreme (lot 1 i lot 2) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo, 13-001742/21 Otvoreni postupak
Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjelјenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka kompjuterske usluge dorade software-a Glavne knjige Trezora za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikt BiH Pregovaracki postupak
Nabavka nastavnih sredstava i pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (lot 1,2,3,4,5,6,9), 13-001548/21 Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (lot 4 i lot 5), za potrebe Odjeljenja za zdravstvo, 13-001487/21 Otvoreni postupak
Nabavka radova na tekućem održavanju školskih objekata za potrebe Odjelјenja za obrazovanje (7 lotova) Otvoreni postupak
Izrada Idejnog projekata, Studije uticaja na okoliš i Glavnog projekta za rekultivaciju, sanaciju i zatvaranje deponije u Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala po narudžbi (izrada pločica sa natpisima na vratima ,izrada vizit karti i službenih iskazanica ,inventurnih brojeva ,rokovnika propagandnog materijala) u toku 2022. i 2023.godine Otvoreni postupak
Nabavka PCR testova za ekstrakciju i identifikaciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka i seroloških testova zadetekciju IgM i IgG antitijela na CoVID 19 sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za j Otvoreni postupak
Nabavka motornih vozila za potrebe Policije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica, trotoara i parkinga na području Brčko distrikta Otvoreni postupak
Sanacija 9 (devet) stambenih jedinica i izgradnja 2 (dvije)stambene jedinice u okviru projekata stambenog zbrinjavanja Roma Otvoreni postupak
Nabavka građevinskih radova na sportskim objektima za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke usluga mobilne telefonije (VPN) za potrebe Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta Odluka o ponistenju postupka JN
Nabavka radova na nastavku izgradnje fiskulturne sale za potrebe JU Poljoprivredne i Medicinske škole Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki laboratorij) za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabava laboratorijske opreme (Analizator toksina, Precizna laboratorijska analitička vaga, Laboratorijski rešo, Turbidimetar) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za javni registar Otvoreni postupak
Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2022. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu-13-001060/22 Otvoreni postupak
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije (idejni i glavni projekti) za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (3 Lot-a) Otvoreni postupak
Nabavka štampanja brošure „Vodič za investitore“ za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj,sport i kulturu Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala za razne manifestacije i obrazaca za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala za razne manifestacije i obrazaca za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Otvoreni postupak
Nabavka motornih vozila za potrebe Policije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Izgradnja zgrada i građevinski radovi –Saudijski razvojni fond-Izgradnja/sanacija 9 kuća Otvoreni postupak
Nabavka hrane i pića za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala povodom obilježavanja značajnih datuma iz oblasti zaštite životne sredine za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala po narudžbi u toku 2022.,2023.,2024.,2025. i 2026.godine Otvoreni postupak
Nabavka uniformi,obuće i odjeće za potrebe potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka prehmrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko Otvoreni postupak
Forenzički 3D laserski skener za potrebe Policije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Radovi na rekonstrukciji fasadnih otvora za potebe JU Ekonomske škole Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga deminiranja na teritoriji Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH za 2022,2023 i 2024.godinu Otvoreni postupak
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica na području Brčko distrikta2/II,13-001839/22 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka bezalkoholnog pića za potrebe održavanja takmičenja za potrebe Odjelјenja za obrazovanje,13-001962/22 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH,13-002119/22 Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade Plana zaštite i spašavanja,13-001561/22 Otvoreni postupak
Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu,13-002066/22 Otvoreni postupak
Nabava usluga servisa, validacije, popravka i održavanje opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjela za javno zdravstvo ,13-002158/22 Otvoreni postupak
Nabavka štampanja brošure „Vodič za investitore“ za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj,sport i kulturu,13-002145/22 Otvoreni postupak
Izmiještanje trafostanice u MZ Vujičići i MZ Šatorovići po lotovima od LOT 1 do LOT 2,13-002280/22 Otvoreni postupak
Nabavka zaštićenih obrazaca za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH za 2022. I 2023.godinu,13-002303/22 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka prehmrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko,13-002366/22 Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala po narudžbi za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH za 2022,2023 i 2024.g,13-002506/22 Otvoreni postupak
Nabavka usluge tiskanja za potrebe Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju za 2022,2023 i 2024.g.,13-002227/22 Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova šest (6) LOT-ova ,13--002519/22 Otvoreni postupak
Nabava dodatnog laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki laboratoriji) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo,13-001929/22 Otvoreni postupak
Nadogradnja aplikativnog sistema -softvera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH,13-002529/22 Otvoreni postupak
Nabavka i sukcesivna isporuka namirnica za potrebe izvođenja praktične nastave u JU Ekonomskoj školi Brčko,13-002525/22 Otvoreni postupak
Nabavka sistema radio veze,13-002770/22 Otvoreni postupak
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2023.godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka hrane i pića za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Usluge javne kuhinje za 2023.godinu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Otvoreni postupak
Nabavka uniforme, obuće i opreme za stručna lica u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabavka osvježavajućih napitaka 2023-2024 za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata, košenje, sječa šiblja i niskog rastinja, sječa i krčenje drveća Otvoreni postupak
Izrada idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije puteva u Brčko distriktu Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijal za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, 13-000822/22 Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja aplikativnog software-a(RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Pregovaracki postupak
Nabavka hrane i pića za potrebe reprezentacije za 2023.g. i 2024.g., 13-003055/22 Otvoreni postupak
Nabavka klimatizacijskih uređaja za potrebe Brčko distrikta, 13-001514/22 Otvoreni postupak
Nabavka radova na sanaciji klizišta, 13-000594/22 Otvoreni postupak
Održavanje softwarea za registraciju poslovnih subjekata za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja video nadzora za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko Otvoreni postupak
Nabava pokretnog mamografa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka uniformi,obuće i odjeće za potrebe potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala po narudžbi (štampani obrasci,izrada pločica sa natpisima na vratima ,izrada vizit karti i službenih iskazanica ,inventurnih brojeva ,rokovnika propagandnog materijala i dr) u toku 2023.godine Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala po narudžbi (štampani obrasci,izrada pločica sa natpisima na vratima ,izrada vizit karti i službenih iskazanica ,inventurnih brojeva ,rokovnika propagandnog materijala i dr) u toku 2023.,2024. i 2025.godine Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratorij) Otvoreni postupak
Nabavka usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2023. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Održavanje software-a za registraciju poslovnih subjekata za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijske opreme - Vertikalni autoklav sa vakum sistemom i sistemom za pripremu vode za autoklav Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenje za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratorij) Otvoreni postupak
Održavanje software-a za registraciju poslovnih subjekata za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikt BiH ,13-001243/23 Otvoreni postupak
Izgradnja višeporodičnih stambenih objekata za potrebe Odjeljenja za raseljena lica,izbjeglice i stambena pitanja,13-001674/23 Otvoreni postupak
Izrada elaborata za rješavanje problema odvodnje oborinskih voda sa podvožnjaka i okolnog terena u MZ Centar 3 u Brčkom,13-001431/23 Otvoreni postupak