Налазите се овде: Дом Users Aida Šerifović

Aida Šerifović

 Наслов   Врста 
Nabavka lož ulja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za grejnu sezonu 2016/2017 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za 2016.godinu Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2016.godinu Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe obrazovnih institucija Brčko distrikt BH ( 3 lota) Otvoreni postupak
Nabavka vakcina za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrika BiH,Pododjela za Javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka, isporuka montaža i puštanje u rad operacionog mikroskopa za neurohirurgiju sa podnim stativom Otvoreni postupak
Nabavka četiri kompleta instrumenata za kralježnicu Otvoreni postupak
Izgradnja ograde oko objekta obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko Otvoreni postupak
Izrada fasade na objektu JU Treće osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Oprema za mikrobiologiju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka usluga servisa, validacije, popravka i održavanja opreme za potrebe Odjela za zdravstvo,Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka terenskih motornih vozila za potrebe rada Odsjeka civilne zaštite-Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje Otvoreni postupak
Deminiranja miniranih površina na području Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka vakcina( 2 lota) Otvoreni postupak
Usluge banjsko klimatskog liječenja i rehabilitacije ratnih vojnih invalida sa prostora Brčko distrikta BiH Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluge štampanja „Službenog glasnika Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga servisiranja opreme za potrebe Skupštine Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka tonera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Usluge banjsko klimatskog liječenja i rehabilitacije ratnih vojnih invalida sa prostora Brčko distrikta BiH Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka opreme za opremanje fiskulturne sale za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2017. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko distrikt BH ( 3 lota) Otvoreni postupak
Nabava Automatskog kolorimetrijskog analizatora sa LED diodama za automatsku identifikaciju mikroorganizama i određivanje osjetljivosti na antibiotike za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak
Nabavka lož ulja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za grejnu sezonu 2017/2018 Otvoreni postupak
Nabava ionskog kromatografa i analizatora žive u hrani sa softverom za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2017.godinu Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka nastavnih pomagala za matematiku za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za kemijsku laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka oprema za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 lota) Otvoreni postupak
Nabavka vakcina za potrebe odjela za zdravstvo,Pododjela za javno zdravstvo ( 15 lotova) Otvoreni postupak
Nabavka vakcina za potrebe odjela za zdravstvo,Pododjela za javno zdravstvo ( 14 lotova) Otvoreni postupak
Nabava četiri anesteziološka aparata Otvoreni postupak
Nabaka racunarske opreme za potrebe Odjela za obrazovanje ( 7 LOTOVA ) Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala(mikrobiologija) za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo13-001550/17 Otvoreni postupak
Nabavka usluge projektovanja za 5 LOT-ova -13-001814/17 Otvoreni postupak
Nabavka radova -rekonstrukcija čajne kuhinje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH-13-002071/17 Otvoreni postupak
Nabavka simulatora vožnje automobila za potrebe JU Tehničke škole Brčko-13-001638/17 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za II/2017.godinu 13-001854/17 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za I/2017.godinu 13-001648/17 Otvoreni postupak
Poziv za dostavu ponuda-Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2018. godini-13-003417/17 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka digitalnog fluoroskopskog RTG sistema sa digitalnim ravnim detektorom 13-001345/17 Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera za potrebe fiskulturne sale JU Peta osnovna škola- PO Klanac -13-003276/17 Otvoreni postupak
Nabavka poklon setova za penzionisane radnike za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-003141/17 Otvoreni postupak
Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 13-002678/17 Otvoreni postupak
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo , Pododjela za javno zdravstvo 13-002909/17 Otvoreni postupak
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo , Pododjela za javno zdravstvo ( 3 LOT-a) 13-003439/17 Otvoreni postupak
Nabavka računara, štampača i računarske opreme 13-002943/17 Otvoreni postupak
Nabavka računara, multifunkcijskog uređaja i telefaks uređaja za potrebe JU Treće osnovne škole i Pododjeljenja za visoko obrazovanje 13-003647/17 Otvoreni postupak
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog projekta: naselje Brčko Novo, Brčko distrikt (8 stanova) 34-000148/14 Otvoreni postupak
Nabavka reklamnog matrijala za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 13-002877/17 Otvoreni postupak
Nabavka sistema radio veze i oprema za potrebe Policije Brčko distrikt BiH 13-003672/17 Otvoreni postupak
Nabavka usluge vršenja nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenog objekata u stambenom naselju Novo Brčko, Brčko u okviru Regionalnog stambenog programa- RHP 35-00148/14 Otvoreni postupak
Nabavka opreme za potrebe Umjetničke galerije u Brčkom – II faza 13-003685/17 Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjela za zdravstvo-Pododjela za javno zdravstvo 13-003604/17 Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije 13-003561/17 Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu 13-001483/15 Otvoreni postupak
Nabava, isporuka, montaža i puštanje u rad medicinske opreme: višekanalni, biohemijski analizator potpuno otvorenog tipa, hematološki brojač 3 diff, centrifuga i rotator-13-001385/15 Otvoreni postupak
13-000407/18-Nabavka usluga za izradu glavnog projekta stambene zgrade za višeporodično stanovanje u Projektu DPSZ (RHP), Podoprojektu BH3 Pregovaracki postupak
Usluge javne kuhinje za 2018.godinu -13-002168/17 Otvoreni postupak
Nabavka usluge posredovanja u nabavci aviokarata putnika u toku 2018.godinu-13-000063/18 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko (3 lota)-13-000580/18 Otvoreni postupak
Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-000725/18 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (23 lota) -13-000755/18 Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe JU Prve osnovne škole (2 lota)-13-000600/18 Otvoreni postupak
Izrada idejnih i glavnih projekata kolektora i kanalizacionih mreža za naselja u Brčko distriktu BiH(dužine L≥500m)-13-000401/18 Otvoreni postupak
Nabavka radova za izgradnju uličnog cjevovoda u ul. Marije Jurić Zagorke, MZ Klanac u Brčko distriktu BiH,Projekta ZP10OD-13-000719/18 Otvoreni postupak
Kancelarijski i potrošni materijala za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove-13-000557/18 Otvoreni postupak
Nabava tri respiratora namijenjana za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju odraslih i djece -13-000704/18 Otvoreni postupak
Usluge banjsko-klimatskog liječenja u 2018. godini-40-000029/18 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga – promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja u Brčko distriktu BiH, sa prilozima u štampanom katalogu za potrebe Kancelarije gradonačelnika – Sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje48-000514/18 Otvoreni postupak
Nabava CT uređaja 13-001996/18 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko-13-001806/18 Otvoreni postupak
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo , Pododjela za javno zdravstvo 13-001674/18 Otvoreni postupak
Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji 13-002411/18 Otvoreni postupak
Nabavka i montaža namještaja i opreme za prostor muzejske zbirke 13-001642/18 Otvoreni postupak
Nabavka računara,računaske opreme i ostalih uređaja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-002648/18 Otvoreni postupak
Nabavka radova na objektu JU Pete osnovne škole i JU Gimnazije „Vaso Pelagić“ Brčko (3 LOT-a) 13-002625/18 Otvoreni postupak
Nabava stuba za hiruršku laparaskopiju 13-001320/18 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za 2018.godinu 13-001700/18 Otvoreni postupak
Nabavka radnih i intervencijskih uniformi za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spasavanje 13-001391/18 Otvoreni postupak
Nabava ultrazvučnog aparata za primjenu u kardiološkoj dijagnostici 13-000707/18 Otvoreni postupak
Nabava višenamjenskog digitalnog ultrazvučnog kolor dopler aparata za primjenu u urologiji 13-001325/18 Otvoreni postupak
Nabavka vakcina za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge-Pododjela za javno zdravstvo 13-000848/18 Otvoreni postupak
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višestambenog objekta: naselje Brčko Novo, Brčko distrikt (8 stanova) 13-000407/18 Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja žaluzina i trakastih zavjesa za potrebe osnovvne i srednje škole Brčko (2lota)-13-001983/18 Otvoreni postupak
Nabava ultrazvučnog aparata za primjenu u kardiološkoj dijagnostici 13-002804/18 Otvoreni postupak
Nabavka dijelova uniforme i opreme za Sudsku policiju Brčko distrikta BiH 13-002916/18 Otvoreni postupak
Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2018.godinu 13-002759/18 Otvoreni postupak
Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-002760/18 Otvoreni postupak
Nabavka usluga promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja u Brčko distriktu BiH, sa prilozima u štampanom katalogu za potrebe Kancelarije gradonačelnika – Sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje 48-000810/18 Otvoreni postupak
Nabava dva digitalna radiografska RTG sistema, sa podnim i plafonskim nosačem 13-002937/18 Otvoreni postupak
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2019. godini-13-002982/18 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka reklamnog-promotivnog materijala 13-003219/18 Otvoreni postupak
Nabavka usluge hostinga, domena i održavanja Web sajta Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH 13-003303/18 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove za 2018.godinu 13-003237/18 Otvoreni postupak
Nabava,isporuka i puštanje u rad opreme za salu za očnu hirurgiju 13-000286/18 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko (3 lota) 13-003486/18 Otvoreni postupak