Налазите се овде: Дом Users Aida Šerifović

Aida Šerifović

 Наслов   Врста 
Nabava stuba za hiruršku laparaskopiju 13-003724/18 Otvoreni postupak
Nabavka, ugradnja, konfiguracija i testiranje aktivne mrežne opreme 13-003966/18 Otvoreni postupak
Radovi na održavanju parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2019.godinu 13-004009/18 Otvoreni postupak
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u MZ Potočari,Brčko distrikt BiH 13-004025/18 Otvoreni postupak
Nabava bodipletizmografa za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge,13-000221/19 Otvoreni postupak
Nabavka usluge posredovanja u nabavci aviokarata putnika u toku 2019.godinu,13-000115/19 Otvoreni postupak
Naba. usluga organizac. i realizac. pozoriš. predstava ,Stand up predstave, koncerata grupa Leteći odred,Lexington, izvođača Zejad Šoto sa bendom, Bilal Zukan i hor Mošus , Selme Bajrami i crkvenih horova u okviru kult. manif. „Proljeće u gradu 2019" Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga organizovanja i realizacije mjuzikla/pozorišne predstave „Balkanske igre“ čije je izvođenje planirano u okviru kulturne manifestacije „Proljeće u gradu 2019“ Nabavka neprioritetnih usluga
USLUGE BANjSKO-KLIMATSKOG LIJEČENjA RATNIH VOJNIH INVALIDA BRČKO DISTRIKTA BIH U 2019. GODINI,13-001250/19 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga iz oblasti kulture;kulturno-sportska manifestacija "Brčansko ljeto-Savski cvijet 2019" 39-000212/19 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2020. godini 13-003314/19 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka elektroagregata i generatora vodika za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravsto,13-000399/19 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka higijenskog materijala za potrebe osnovnih i srednjih škola Brčko distrikta BiH,13-000777/19 Otvoreni postupak
Nabavka radova za izgradnju javne rasvjete u MZ Potočari, MZ Dubrave i MZ Gornji Brezik - Kobilić,13-003612/19 Otvoreni postupak
Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020 i 2021.godinu,13-003051/19 Otvoreni postupak
Nabavka robe/opreme/namještaja za potrebe Doma kulture u MZ Brka,Brčko distrikt BiH,13-003320/19 Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji fiskulturne sale za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH ,13-000234/20 Otvoreni postupak
Izrade investiciono - tehničke dokumentacije Idejnih i Glavnih projekata 10 kV dalekovoda i 10/0,4 kV trafostanica ,13-00381/20 Otvoreni postupak
Nabava CT uređaja,13-001816/19 Otvoreni postupak
Nabavka Inkubatora za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravsto,13-001127/19 Otvoreni postupak
Nabavka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2020godine,13-003757/19 Otvoreni postupak
Nabavka opreme za opremanje aneksa JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH ,13-002855/19 Otvoreni postupak
Nabava opreme za salu za očnu hirurgiju,za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge,13-002367/19 Otvoreni postupak
Nabavka fiksnih i ručnih radio stanica za tri područna vatrogasna doma,13-002717/19 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2019.godinu,13-000924/19 Otvoreni postupak
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo,13-001971/19 Otvoreni postupak
Izvođenje radova na izgradnji/sanaciji 13 stambenih jedinica, u Brčko distriktu BiH u okviru Regionalnog stambenog projekta ,13-001745/19 Otvoreni postupak
Usluge javne kuhinje za 2020.godinu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu,13-002483/129 Otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za javni registar,13-000935/19 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Odjeljenja za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu,13-001515/19 Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja zelenih površina školskih dvorišta,13-002986/19 Otvoreni postupak
Nabava operacionih lampi – plafonski model – za primjenu u operacionim salama,13-001805/19 Otvoreni postupak
Nabavka nastavnih sredstava i pomagala za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH ,13-002808/19 Otvoreni postupak
Nabavka usluga Izrada idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 5 (pet) stambenih jedinica u Brčko distriktu BIH u okviru Regionalnog stambenog projekta, BIH-BH4,13-002025/19 Otvoreni postupak
Izgradnja putne i komunalne infrastrukture u naselju Prutače-stambeno zbrinjavanje Roma 2014/2015,13-002384/19 Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji svlačionice HAŠK „NAPREDAK“ Ulović i objekta Doma kulture u MZ Brka – Brčko distrikt BiH,13-001800/19 Otvoreni postupak
Izgradnja zgrada i građevinski radovi-stambeno zbrinjavanje Roma 2017.godine ,13-002383/19 Otvoreni postupak
Izrada glavnog projekta za sadnju linijskog zelenila pored saobraćajnica oko nove zgrade Policije u Brčko distriktu BiH,13-001638/19 Otvoreni postupak
Štampani reklamni materijal za razne manifestacije u toku 2019. godine,13-001365/19 Otvoreni postupak
Sigurnosni sistem i oprema za potrebe Policije Brčko distrikta BiH,13-004018/19 Otvoreni postupak
Nastavak izgradnje fiskulturne sale JU Druge osnovne škole-PŠ Omerbegovača,13-003482/19 Otvoreni postupak
Nabava CT uređaja,13-000112/20 Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji centralnog grijanja u JU Desetoj osnovnoj školi Bijela,13-000317/20 Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija tri objekta mjesnih zajednica Brčko distrikta BiH,13-000119/20 Otvoreni postupak
Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,izgradnje, rekonstrukcije 13 stambenih jedinica u Brčko distriktu u okviru Regionalnog stambenog projekta,13-002381/19 Otvoreni postupak
Nabavka dezinfekcionog alkoholnog sredstva za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa(COVID-19),13-000901/20 Pregovaracki postupak
Nabavku robe- respiratornih maski,13-000944/20 Pregovaracki postupak
Nabavku zaštitnih maski za lice,medicinskih rukavica i sredstava za dezinfekciju,13-000961/20 Pregovaracki postupak
Nabavka opreme za dezinfekciju medicinskog infektivnog otpada Pregovaracki postupak
Nabavka crijeva i filtera za respiratore i anesteziološke aparate i zatvoreni sistem za sukciju za uspostavljenja mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) Pregovaracki postupak
Nabavka CT aparata,13-001008/20 Pregovaracki postupak
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže u MZ Potočari, MZ Donja Skakava i MZ Brezovo Polje Novo Naselje ,13-000920/20 Otvoreni postupak
Nabavka usluga projektovanja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje ( 2 Lot-a),13-000609/20 Otvoreni postupak
Nabavka radova na završetku izgradnje fiskulturne sale za potrebe JU Devete OŠ škole Maoča-PŠ Rašljani,13-001241/20 Otvoreni postupak
Izgradnja javne rasvjete i NN mreže u MZ Slijepčevići,MZ Grčica,MZ Gornji Brezik i MZ Brezovo Polje Novo Naselje Otvoreni postupak
Nabavka usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2020. godini,13-001402/20 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavku testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat (GeneXpert sistem) ,13-001957/20 Pregovaracki postupak
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda 10 lotova za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 Pregovaracki postupak
Nabavka zaštićenih obrazaca za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova (5 LOT-ova) Otvoreni postupak
Rekonstrukcija krova na objektu Doma zdravlja Brčko, JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Otvoreni postupak
Nabavka Real time PCR kitova za detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo Pregovaracki postupak
Nabavka Real time PCR kitova za izolaciju i detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo,13-003210/20 Pregovaracki postupak
Izvođenje radova na izgradnji/rekonstrukciji 5 stambenih jedinica u BD BiH za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Otvoreni postupak
Nabavka usluga projektovanja individualnih stambenih objekata – rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Otvoreni postupak
Nabavka opreme za fiskulturne sale za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka higijenskog materijala za potrebe institucija Brčko distrikta BiH u 2020., 2021. i 2021. godini ( Pravosuđe i Skupština) Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo, Pododjeljenja za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Izvještaj o realizaciji ugovora - Izgradnja putne i komunalne infrastrukture u naselju Prutače, br.: 13-001611/20 - Odjel za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji ugovora - Odjel za obrazovanje - izgradnja fiskulturne sale, br.: 13-000234/20 Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji ugovora - Policija - Nabavka higijenskog materijala, br.: 13-001837/20 Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji ugovora - "Nabavka higijenskog materijala za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija", br. predmeta: 13-001837/20" Informacija o realizaciji ugovora
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje – 4 lota Otvoreni postupak
Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova izgradnje i rekonstrukcije 5 stambenih jedinica u BD u okviru Regionalnog stambenog projekta za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola (18 lotova),13-000592/21 Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka lijekova u veterinarstvu Otvoreni postupak
Nabavka usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2021. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Održavanja aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora) Pregovaracki postupak
Nabavka i ugradnja maski za postojeće kasetne ventilator konvektore za potrebe gradske biblioteke Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijal i potrošnog medicinskog materijal za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Otvoreni postupak
Nabavka usluga štampanja Službenih glasnika BD BiH za potrebe Skupštine BD BiH Otvoreni postupak
Nabavka sportske opreme za školsku salu u povratničkoj mjesnoj zajednici Omerbegovača Otvoreni postupak
Nabavka higijenskog materijala za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka higijenskog materijala za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH za 2021.godinu Otvoreni postupak
Nabavka radova na rušenju stambenog objekta u MZ Klanac Otvoreni postupak
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ Pregovaracki postupak
Nabavka namještaja za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak
Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH 2018-sanacija 1 kuće Otvoreni postupak
Radova na rekonstrukciji fiskulturne dvorane u JU Devetoj osnovnoj školi Maoča Otvoreni postupak
Radova na rekonstrukciji plastenika JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrika BiH Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova za pet (5) LOT-ova Otvoreni postupak
Nabavka raznih vrsta uniformi;obuće i odjeće za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Otvoreni postupak
„Servisiranje uređaja za detekciju exploziva HEDD 1“ za potrebe Policije Brčko distrikt BiH Pregovaracki postupak
Priključenje na elektro mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove Pregovaracki postupak
Usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2022. godini Nabavka neprioritetnih usluga
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ za 2022.godinu Pregovaracki postupak
Izrada idejnog i glavnog/izvođačkog projekta za izgradnju tribina i vanjskog uređenja na stadionu FK Posavina u MZ Brod Otvoreni postupak
Nabavka radova -Stambeno zbrinjavanje Roma 2013/2014. god - izgradnja 5 stambenih jedinica Otvoreni postupak
Izgradnja novog bunarskog šahta na bunaru B53 na izvorištu Stjepkovica za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak