Налазите се овде: Дом

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Наслов Опис Датум објаве
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001899/22 Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica, trgova i kućnim brojevima na području Brčko distrikta BiH 14:24 28.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0427/22) 08:49 25.07.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke 08:42 25.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001678/22 nabavka i isporuka opreme za CNC laboratoriju za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH 13:15 22.07.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke br. 13-001404/22 - LOT 1 Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 2 LOT-a 15:24 21.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13- 001406/22 - LOT 2 Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 2 LOT-a 15:21 21.07.2022.
Odluka o poništenju postupka za LOT 3,4,6 br. 13-000946/22 Nabavka I ugradnja klima uređaja za potrebe Odjela Vlade I Institucija Brčko distrikta BiH (LOT 1 – LOT 13) 08:51 21.07.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke br. 13-001588/22 od 08.07.2022. godine LOT 3 - Nabavka i postavljanje urbanih mobilijara - pametnih klupa 11:10 20.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001546/22 od 14.07.2022. godine Izgradnja spomenika civilnim žrtvama rata u Brčkom 11:07 20.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000945/22 Nabavka radova na rušenju prizemnog pomoćnog objekta u dvorištu JU Šeste OŠ Brezovo Polje broj 13-000945/22 13:58 15.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001450/22 Radovi na izgradnji svjetlosne saobraćajne signalizacije - pješačkih semafora u MZ Brod i MZ Potočari LOT 1 - 2 07:39 15.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001658/22 nabava usluga oglašavanja, objava javnog oglasa na tri jezika i dva pisma u dnevnom listovima dostupnim na teritoriji BiH, za potrebe Skupštine BD BiH LOT 1 -... 07:16 15.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 15:01 14.07.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: 13-001016/22 13-001016/22 11:41 14.07.2022.
Odluka o poništenju postupka nabavke 11:39 14.07.2022.
Odluka o poništenju postupka nabavke 13-001608/22 11:25 14.07.2022.
Nabavka roba: “ Kompleti alata - kutija sa alatom“ za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-001283/22 11:20 14.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001315/22 Nabavka usluga geotehničkog, geofizičkog i hidrogeološkog istraživanja terena sa izradom elaborata o uslovima fundiranja objekata 11:21 08.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000786/22 Nabavka i ugradnja sistema za grijanje na električnu energiju i klimatizaciju za potrebe MZ Boće 11:18 08.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000520/22 od 28.06.2022. godine „Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH (20 lotova)“ 13:53 07.07.2022.