Налазите се овде: Дом

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Наслов Опис Датум објаве
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002507/22 13:06 15.11.2022.
Odluka o izboru 13-002582/22 13-002582/22 11:41 15.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-001412/22 13-001412/22 09:18 15.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 12:49 14.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002618/22 Nabavka energenata (ogrevnog drveta i visokokaloričnog uglja) za potrebe JU Pete osnovne škole i JU Dvanaeste osnovne škole Ulice 08:46 11.11.2022.
Posebna Odluka o pokretanju postupka Izgradnja objekata vodosnabdijevanja-4 lota za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 15:02 10.11.2022.
Odluka o pokretanju postupka nabavke Izgradnja objekata vodosnabdijevanja-4 lota za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove, 13-002764/22 15:00 10.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0696/22) 12:25 10.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002376/22 13-002376/22 09:09 10.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002330/22 13-002330/22 08:48 10.11.2022.
Odluka o poništenju postupka br. 13-002759/22 Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica, trgova i kućnim brojevima na području Brčko distrikta BiH 08:23 10.11.2022.
Odluka o poništenju 13-002634/22 12:10 07.11.2022.
Odluka o poništenju postupka nabavke Nabavka usluga održavanja zelenih površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje , 13-002670/22 14:58 04.11.2022.
Odluka o poništenju postupka nabavke za lot 4 Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po Lotovima od Lot 1 do Lot 7, 13-001996/22 14:27 04.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2 „Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po Lotovima od Lot 1 do Lot 7, 13-001996/22 14:24 04.11.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-002213/22 (za lot 2 i 3) Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota 13:46 04.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002213/220 (za lot 1 i 4) Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota 13:45 04.11.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002296/22 Nabavka usluga izvođenja istražnih radova i izrade elaborata o inženjerskogeološkim, hidrogeološkim i geomehaničkim karakteristikama terena na lokalitetu ... 13:30 04.11.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-000451/22 Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta BiH za 2023. godinu 13:16 04.11.2022.
Tehnička specifikacija Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2023.godini,13-002726/22 12:33 04.11.2022.