Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br. 13-000818-19 Nabavka i ugradnja klima uređaja, 2 LOT-a Mar 28, 2019 11:59 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 48-000810/18 Nabavka usluga – promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja u Brčko distriktu BiH, sa prilozima u štampanom katalogu za potrebe Kancelarije gradon... Mar 27, 2019 02:21 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002937/18 Nabava dva digitalna radiografska RTG sistema, sa podnim i plafonskim nosačem Mar 27, 2019 02:11 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003219/18 Nabavka reklamnog-promotivnog materijala Mar 27, 2019 02:08 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003303/18 Nabavka usluge hostinga, domena i održavanja Web sajta Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH Mar 27, 2019 01:58 PM
Odluka o poništenju postupka Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove za 2018.godinu Mar 27, 2019 01:49 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003237/18 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove za 2018.godinu Mar 27, 2019 01:48 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000641/19 od 18.03.2019. Nabavka i isporuka opreme za plastenike za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Mar 26, 2019 03:03 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000585/19 od 21.03.2019. godine Nabavka i sukcesivnu isporuku namirnica za potrebe izvođenja praktične nastave u JU Ekonomskoj škole Brčko Mar 26, 2019 02:46 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-000210/19 od 19.03.2019. godine „Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 5“ Mar 26, 2019 02:36 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000625/19 od 15.03.2019. god Kasko osiguranje službenih vozila Pravosuđa Brčko distrikta BiH Mar 26, 2019 02:32 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000825/19 Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH Mar 26, 2019 01:39 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke broj 13-003973/18 (za lotove 2 i 3) Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom (5 lotova) Mar 26, 2019 08:56 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003973/18 (lot 1, 4 i 5) Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom (5 lotova) Mar 26, 2019 08:55 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br, 13-000755/19 od 11.03.2019. Nabavka usluga štampanja monografije za potrebe JU Ekonomske škole Brčko Mar 25, 2019 08:58 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000566/19 Usluge čišćenja i održavanja pijaca u Brčko distriktu BiH Mar 22, 2019 09:01 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000542/19 od 13.03.2019. Nabava “Prekršajnog naloga” za potrebe Policija BDBiH Mar 20, 2019 02:38 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-004004/18 Nabavka sistema za digitalnu analizu saobraćaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Mar 20, 2019 02:26 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br. 14.04.1-13-503/19 od 11.03.2019. Oprema za simultano gađanje za potrebe Policije BD BiH Mar 13, 2019 11:21 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke br.14.4.1-13-502/19 od 11.03.2019. Nabavka laserskih daljinomjera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Mar 13, 2019 09:50 AM