Vi ste ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Dodatne usluge na izradi prostornoplanske dokumentacije - 5 lotova 13-002565/21 Nov 24, 2021 08:18 AM Nov 24, 2021 08:18 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ za 2022.godinu 13-002491/21 Nov 19, 2021 02:32 PM Nov 19, 2021 02:32 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002489/21 Nov 16, 2021 01:38 PM Nov 16, 2021 01:38 PM filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-002481/21 Nov 12, 2021 12:52 PM Nov 12, 2021 12:52 PM filip.jaric@bdcentral.net
Priključenje na elektro mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove 13-002240/21 Nov 01, 2021 09:42 AM Nov 01, 2021 09:42 AM aida.serifovic@bdcentral.net
„Servisiranje uređaja za detekciju exploziva HEDD 1“ za potrebe Policije Brčko distrikt BiH 13-002137/21 Oct 04, 2021 11:06 AM Oct 04, 2021 11:06 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Usluge servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove 13-001593/21 Jul 27, 2021 11:09 AM Jul 27, 2021 11:09 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH – 1/2020 i 2/2020 godine “ 13-001316/21 Jul 02, 2021 12:06 PM Jul 02, 2021 12:06 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-001026/21 May 20, 2021 12:00 PM May 20, 2021 12:00 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ 13-001057/21 May 18, 2021 11:25 AM May 18, 2021 11:25 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Javna nabavka 20.000 doza vakcine protiv SARS-Cov -2 (COVID-19) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-001087/21 May 12, 2021 02:15 PM May 12, 2021 02:15 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka medicinskog alkohola (Aethanolum concentratum 96% (Etil alkohol 96%) – biocid – dezinficijens) u svrhe sprječavanja širenja virusa Covid-19 13-000784/21 Apr 16, 2021 11:29 AM Apr 16, 2021 11:29 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Održavanja aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora) 13-000715/21 Mar 30, 2021 08:47 AM Mar 30, 2021 08:47 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka aplikativnog softvera Glavne knjige Trezora, usluge izrade modula elektronskog KUF-a i KIF-a za potrebe Direkcije za finansije 13-000099/21 Feb 26, 2021 08:52 AM Feb 26, 2021 08:52 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Usluge održavanja aplikativnog softvera "RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije 05-000218/21 13-000725/21 Dec 31, 2020 12:00 AM Apr 06, 2021 01:12 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije 13-003358/20 Dec 29, 2020 09:33 AM Dec 29, 2020 09:33 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2021. godine 13-003258/20 Dec 29, 2020 08:45 AM Dec 29, 2020 08:45 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavkadodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 1/2020 13-003322/20 Dec 16, 2020 09:10 AM Dec 16, 2020 09:10 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Dodatni radovi na sanaciji klizišta u MZ Ograđenovac 13-003309/20 Dec 15, 2020 11:01 AM Dec 15, 2020 11:01 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za izolaciju i detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo,13-003210/20 Nov 10, 2020 01:31 PM Nov 10, 2020 01:31 PM aida.serifovic@bdcentral.net