Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih lica u ustanove 13-003203/20 Nov 24, 2020 01:48 PM Nov 24, 2020 01:48 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH u BiH i u inostranstvu u toku 2020.godine za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za ljudske resurse i Pododjeljenje za javne nabavke Nov 04, 2020 02:36 PM Nov 04, 2020 02:36 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za ‘‘37. Susrete pozorišta/kazališta BiH u Brčko distriktu BiH“ Oct 27, 2020 12:37 PM Oct 27, 2020 12:37 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv i Posebna Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga konzumacije pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za 2020.godinu za potrebe Odjeljenja za javne poslove Oct 23, 2020 11:40 AM Oct 23, 2020 11:48 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv i Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga konzumacije pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za 2020.godinu za potrebe Odjeljenja za javni registar Oct 20, 2020 12:38 PM Oct 20, 2020 12:38 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja i ishrane studenata u studentskim domovima u BiH 13-002577/20 Oct 07, 2020 08:14 AM Oct 07, 2020 08:14 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga za potrebe Direkcije za finansije za 2020.godinu Poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga za potrebe Direkcije za finansije za 2020.godinu Oct 01, 2020 02:25 PM Oct 01, 2020 02:25 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Anex II dio B za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH - pravne usluge br. 10/20 od 07.08.20. god. Sep 23, 2020 08:41 AM Sep 23, 2020 08:41 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH Sep 22, 2020 12:49 PM Sep 22, 2020 12:49 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko d... Sep 11, 2020 02:44 PM Sep 11, 2020 02:44 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga stručnog usavršavanja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga stručnog usavršavanja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koord... Sep 11, 2020 02:40 PM Sep 11, 2020 02:40 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OBAVLjANјA LjEKARSKIH PREGLEDA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I KADETA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OBAVLjANјA LjEKARSKIH PREGLEDA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I KADETA Aug 14, 2020 09:59 AM Aug 14, 2020 09:59 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenim ugovorima po Čl.8 troškovi reprezentacije Izvještaj o dodijeljenim ugovorima po Čl.8 troškovi reprezentacije Jul 29, 2020 09:25 AM Jul 29, 2020 09:25 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru u skladu sa čl.8 ZJN konzumacija za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Izvještaj o dodijeljenom ugovoru u skladu sa čl.8 ZJN konzumacija za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i Odjeljenja za stručne i administrativne pos... Jun 22, 2020 10:51 AM Jun 22, 2020 10:51 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pr... Jun 18, 2020 08:20 AM Jun 18, 2020 08:20 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravn... Jun 17, 2020 01:44 PM Jun 17, 2020 01:44 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl. 8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl. 8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Jun 03, 2020 11:53 AM Jun 03, 2020 11:53 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl.8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl.8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Jun 03, 2020 11:32 AM Jun 03, 2020 11:32 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2020. godini,13-001402/20 May 27, 2020 11:24 AM May 27, 2020 11:24 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Izvještaj o dodijeljenom ugovoru za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove May 14, 2020 11:33 AM May 14, 2020 11:33 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net