Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za institucije Pravosuđa Brčko distrikta BiH za 2024.godinu 13-003197/23 Obavještenje o nabavci 1157-9-2-31-22-834/23 Feb 28, 2024 09:35 AM Feb 28, 2024 09:35 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku poštanskih usluga za potrebe Policije Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. Obavještenje o nabavci usluge iz Anexa II 1157-9-2-7-22-247/24 Feb 23, 2024 09:39 AM Feb 23, 2024 09:39 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerta „Dženan Lončarević“ čije izvođenje je planirano u okviru sportske manifestacije „Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2023. godinu“, koji će se održati 14.03.2024. godine u Domu 13-000482/24 Feb 21, 2024 01:30 PM Feb 21, 2024 01:30 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga obilježavanja Dana distrikta za 2024. godinu (Koncert Halida Bešlića) za potrebe Kancelarije gradonačelnika, Sekretarijata Vlade - Sektora za informisanje 13-000402/24 Feb 09, 2024 12:11 PM Feb 09, 2024 12:11 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga reprezentacije u Brčko distriktu BiH za 2024. godinu za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distrikta BiH 13-000200/24 Feb 02, 2024 11:23 AM Feb 02, 2024 11:23 AM suzana.micic@bdcentral.net
Nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. 13-003361/23 Jan 26, 2024 01:06 PM Jan 26, 2024 01:06 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH (zaključno sa 31.12.2024.godine) 13-002557/23 Jan 23, 2024 01:58 PM Jan 23, 2024 01:58 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2024. godine (objedinjna nabavka) Jan 09, 2024 02:37 PM Jan 09, 2024 02:37 PM boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja studenata u studentske domove u Bosni i Hercegovini u toku 2024. godine. 13-002603/23 Jan 03, 2024 02:26 PM Jan 03, 2024 02:26 PM suzana.micic@bdcentral.net
nabavka usluga objave u Službenom glasniku BiH u toku 2024. godine ( lotovi 1-12) Dec 29, 2023 12:57 PM Dec 29, 2023 12:57 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području BiH i u inostranstvu u toku 2024. godine za potrebe Vlade i instiucija Brčko distrikta BiH – lotovi 1-25. 13-002980/23 Obavještenje o nabavci usluga bro: j1157-9-2-38-22-861/23 Dec 29, 2023 10:44 AM Dec 29, 2023 10:44 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Dec 29, 2023 09:55 AM Dec 29, 2023 09:55 AM boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u zgradi Vlade u toku 2024. godine ( objedinjena nabavka) 13-002991/23 Dec 29, 2023 09:29 AM Dec 29, 2023 09:29 AM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za potrebe odjeljenja Vlade i institucija BD BiH. u toku 2024. godine (objedinjena nabavka) 13-002435/23 Dec 26, 2023 02:34 PM Dec 26, 2023 02:34 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl., u toku 2024. godine ( objedinjena nabavka lotovi 1-29) 13-002419/23 Dec 26, 2023 02:25 PM Dec 26, 2023 02:25 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge „Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“ (januar 2024.godine) 13-003236/23 Obavještenje o nabavci usluge iz Aneksa II 1157-9-2-29-22-818/23 Dec 15, 2023 01:19 PM Dec 15, 2023 01:19 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga: „Usluga organizacije Novogodišnjeg koncerta za 2023. godinu za potrebe Kancelarije gradonačelnika, Sektor za informisanje“(koncert-Fatmir Sulejmani, Mahir Hukičević i Lucijan Šečić)) 13-002838/23 Dec 07, 2023 11:50 AM Dec 07, 2023 11:50 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge „Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“za potrebe Kancelarije gradonačelnika -Sektor za informisanje Brčko distrikta BiH Lot 1. Nabavka usluga „Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“ (decembar 2023.godine) Dec 07, 2023 11:39 AM Dec 07, 2023 11:39 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavku usluge organizacije seminara za stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora u organizaciji Pedagoške institucije za potrebe Odjelјenja za obrazovanje Brčko distrikt BiH. 13-000211/23 Nov 07, 2023 10:01 AM Nov 07, 2023 10:01 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“za potrebe Kancelarije gradonačelnika -Sektor za informisanje Brčko distrikta BiH 13-001958/23 Oct 31, 2023 03:20 PM Oct 31, 2023 03:20 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net