Vi ste ovdje: Početak - Liste sudionika u postupcima nabave

Liste sudionika u postupcima nabave

Naslov Datum objave
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001763/19 Sep 18, 2019 01:35 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002443/19 Sep 17, 2019 02:22 PM
Lista učesnika - “Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH - 2/2019 “ Sep 16, 2019 02:49 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002157/19 Sep 16, 2019 09:55 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001758/19 Sep 11, 2019 01:38 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001731/19 Sep 04, 2019 02:51 PM
Lista učesnika - "Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima - 9 lotova" Aug 30, 2019 12:52 PM
Lista učesnika - Usluge kontrolnih ispitivanja kvaliteta i kvantiteta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora Aug 22, 2019 10:57 AM
Lista učesnika - Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. Aug 21, 2019 10:54 AM
Lista učesnika - Nabava i ugradnja klima uređaja LOT 1 – LOT 7 Aug 13, 2019 10:58 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001915/19 Aug 06, 2019 12:49 PM
Lista učesnika - nabavka i ugradnja zavjesa za potrebe JU Gimnazije “Vaso Pelagić” Brčko. Aug 02, 2019 01:53 PM
Lista učesnika - Nabava kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Aug 01, 2019 01:53 PM
Lista učesnika - Pokloni za odlazak u penziju za zaposlene u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Jul 31, 2019 01:52 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001801/19 Jul 30, 2019 01:06 PM
Lista učesnika - nabavka i ugradnja uljnog gorionika za toplovodni kotao i klima uređaja za potrebe JU Gimnazije “Vaso Pelagić” Brčko Jul 30, 2019 10:55 AM
Lista učesnika - Nabava digitalnih fotoaparata za potrebe Policije BD BiH Jul 26, 2019 01:57 PM
Lista učesnika - Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH Jul 25, 2019 02:17 PM
Lista učesnika - Nabava alata za domare škola LOT 1 - 2 Jul 24, 2019 10:56 AM
Lista učesnika - Nabavka karnišni i zavjesa za potrebe obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Jul 23, 2019 10:54 AM