Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka radova na izgradnji protivgradne stanice u Poljacima, MZ Poljaci Apr 16, 2021 10:50 AM Apr 16, 2021 10:50 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka rolo zavjesa za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Apr 15, 2021 10:54 AM Apr 15, 2021 10:54 AM boro.tosic@bdcentral.net
Radovi na uklanjanju stambenog objekta na k.č. 3918/2 i 3918/9 u KO Brčko 1 u cilju izgradnje raskrsnice ulice braće Ribnikara i Uzunovića za potrebe Odjeljenja za javne poslove Apr 12, 2021 11:04 AM Apr 12, 2021 11:04 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka bezalkoholnih pića za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu Apr 06, 2021 10:55 AM Apr 06, 2021 10:55 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije Lot 1 - 2 Mar 31, 2021 09:26 AM Mar 31, 2021 09:26 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja i popravki trimera, kosilica i dr. za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Mar 29, 2021 12:31 PM Mar 29, 2021 12:31 PM boro.tosic@bdcentral.net
nabava rolo zavjesa za potrebe Kancelarije gradonačelnika Mar 10, 2021 11:13 AM Mar 10, 2021 11:13 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka radova na kanalizacionoj mreži – put prema Sekulićima Mar 10, 2021 09:41 AM Mar 10, 2021 09:41 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
nabavka opreme za digitalnu forenziku za potrebe Policije Brčko distrikta BiH. Feb 24, 2021 09:32 AM Feb 24, 2021 09:32 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka aplikativnog softvera sa bazom podataka za prevođenje za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Feb 22, 2021 09:31 AM Feb 22, 2021 09:31 AM boro.tosic@bdcentral.net
”Nabavka frižidera za čuvanje vakcina za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Pododjeljenje za javno zdravstvo” Feb 18, 2021 10:52 AM Feb 18, 2021 10:52 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja žaluzina za potrebe JU Desete osnovne škole Bijela Feb 12, 2021 09:25 AM Feb 12, 2021 09:25 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka kosilica i trimera za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko i MZ Ilićka Feb 10, 2021 12:00 PM Feb 10, 2021 12:00 PM boro.tosic@bdcentral.net
Radovi na rekonstrukciji i popravci postojeće ograde na groblju u MZ Laništa Feb 09, 2021 09:34 AM Feb 09, 2021 09:34 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka energenata (ogrevno drvo i visokokalorični ugalj) za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i JU Dvanaeste osnovne škole Ulice Feb 05, 2021 09:28 AM Feb 05, 2021 09:28 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka opreme za potrebe izvođenja mašinske i elektro prakse za JU Tehničku školu Brčko distrikt BiH Feb 05, 2021 09:14 AM Feb 05, 2021 09:14 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja roletni za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko u MZ Ilićka Feb 04, 2021 09:54 AM Feb 04, 2021 09:54 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka roba za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 2 LOT-a Feb 02, 2021 12:29 PM Feb 02, 2021 12:29 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga “Održavanje antivirus sistema i drugo” za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Jan 22, 2021 01:18 PM Jan 22, 2021 01:18 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka igračaka Jan 22, 2021 09:58 AM Jan 22, 2021 09:58 AM boro.tosic@bdcentral.net