Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Rekonstrukcija kotlovnice, zamjena kotlova i toplotne pumpe za potrebe Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH 13-000352/23 Jun 09, 2023 12:58 PM Jun 09, 2023 02:37 PM filip.jaric@bdcentral.net
„Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH" 13-000814/23 Jun 08, 2023 01:59 PM Jun 08, 2023 01:59 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje mašinskih instalacija, protivpožarnih instalacija i održavanje liftova za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001254/23 Jun 07, 2023 02:40 PM Jun 07, 2023 02:40 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - 7 lotova 13-000559/23 Jun 06, 2023 03:04 PM Jun 06, 2023 03:05 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-001257/23 Jun 06, 2023 01:43 PM Jun 06, 2023 01:43 PM marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka usluga za laboratorijsko ispitivanje uzoraka, analiza i superanaliza goveda 13-000767/23 Jun 06, 2023 09:11 AM Jun 06, 2023 09:11 AM marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratorij) 13-000870/23 Jun 02, 2023 01:32 PM Jun 02, 2023 01:32 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenje za javno zdravstvo 13-000813/23 Jun 02, 2023 01:31 PM Jun 02, 2023 01:31 PM aida.serifovic@bdcentral.net
„Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 5 lotova“ 13-001230/23 Jun 01, 2023 01:57 PM Jun 01, 2023 01:57 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka konferencijskog sistema za veliku salu u zgradi Vijećnice 13-001162/23 Jun 01, 2023 12:50 PM Jun 01, 2023 12:50 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
“Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 2/2023 “ 13-001087/23 May 31, 2023 03:08 PM May 31, 2023 03:08 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
“Nabavka digitalnih RTG uređaja - RTG uređaj podni i RTG uređaj plafonski” 13-000896/23 May 31, 2023 02:47 PM May 31, 2023 02:47 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko - zanatskih radova za 3 lota 13-002388/22 May 31, 2023 08:57 AM May 31, 2023 08:57 AM filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja opreme za teretanu na otvorenom u MZ Š naselju 13-003147/22 May 31, 2023 08:50 AM May 31, 2023 08:50 AM filip.jaric@bdcentral.net
Objedinjena nabavka računara i računarske opreme - 1/2023 13-000369/23 May 30, 2023 02:38 PM May 30, 2023 02:38 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijske opreme - Vertikalni autoklav sa vakum sistemom i sistemom za pripremu vode za autoklav 13-000812/23 May 29, 2023 12:52 PM May 29, 2023 12:52 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave 13-001209/23 May 26, 2023 01:59 PM May 26, 2023 01:59 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Izmještanje stubova NN mreže i javne rasvjete na području Brčko distrikta 13-001081/23 May 25, 2023 09:44 AM May 25, 2023 09:44 AM marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka lož ulja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH 13-001017/23 May 24, 2023 12:46 PM May 24, 2023 12:46 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka reklamnog materijala, poklona, poslovnih poklona, suvenira za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu i Kancelariju za reviziju javne uprave i institucija BD bIH - 2 lota 13-000475/23 May 22, 2023 12:42 PM May 22, 2023 12:42 PM vesna.cebic@bdcentral.net