Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka pića i napitaka 13-001116/22 May 27, 2022 09:30 AM May 27, 2022 09:30 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
Usluge održavanja zelenih površina, sječenje šiblja i košenje trave 13-000581/22 May 27, 2022 08:51 AM May 27, 2022 08:51 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Skupštine Brčko distrikta 13-000592/22 May 27, 2022 08:48 AM May 27, 2022 08:48 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
Nabavka sportske opreme za teretanu i opreme za trning i obuku za potrebe Policije Brčko distrikta 13-002660/21 May 27, 2022 08:47 AM May 27, 2022 08:47 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
Nabvaka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za održavanje javnih površina na područiju Brčko distrikta BiH 13-002647/21 May 27, 2022 08:46 AM May 27, 2022 08:46 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
Nabavka softvera za digitalizaciju zemljišnje knjige za potrebe osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 13-002765/21 May 27, 2022 08:46 AM May 27, 2022 08:46 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
“Nabavka usluga posredovanja u prodaji avionskih karata za potrebe organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH-lotovi od 1-16 za 2022 i 2023 godinu” 13-002546/21 May 27, 2022 08:46 AM May 27, 2022 08:46 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
Lijekovi u veterinarstvu 13-002162/21 May 27, 2022 08:46 AM May 27, 2022 08:46 AM tanja.obrenovic@bdcentral.net
Nabavka usluga elektronskog informisanja (Pres Klipinga) za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Sektora za informisanje 13-001052/22 May 26, 2022 01:51 PM May 26, 2022 01:51 PM filip.jaric@bdcentral.net
Usluge servisiranja i održavanja mašinskih instalacija, klima uređaja, toplovodnih pumpi i protiv požarne zaštite u javnim objektima za period od 2022.-2025.godine 13-000469/22 May 26, 2022 01:20 PM May 26, 2022 01:20 PM filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka radova (2 lota) za potrebe Odjela za Obrazovanje 13-000887/22 May 26, 2022 11:41 AM May 26, 2022 11:41 AM filip.jaric@bdcentral.net
Usluge otvaranja i vođenja računa u sistemu Jedinstvenog računa Trezora Brčko distrikta BiH 13-000840/22 May 23, 2022 02:49 PM May 23, 2022 02:49 PM filip.jaric@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji ugovora Odjeljenje za obrazovanje VBD BiH 13-003490/18 May 23, 2022 09:05 AM May 23, 2022 09:05 AM suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001409/22 May 19, 2022 08:42 AM May 19, 2022 08:42 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka opreme za provođenje politike sigurnosti informacionog sistema za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13-000851/22 May 10, 2022 02:37 PM May 10, 2022 02:37 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, radnih strojeva i motocikala u vlasništvu Brčko distrikta za period 2023,2024. i 2025 godinu 13-000449/22 May 10, 2022 12:45 PM May 10, 2022 12:45 PM filip.jaric@bdcentral.net
„Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH (20 lotova)“ 13-000520/22 May 05, 2022 01:54 PM May 05, 2022 01:54 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE BROD-BRKA ZA POVEZIVANJE NA GLAVNI VODOVODNI SISTEM 13-001048/22 May 05, 2022 01:35 PM May 05, 2022 01:35 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
“Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH - 1/2022 “ 13-000465/22 Apr 28, 2022 02:43 PM Apr 28, 2022 02:43 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka vozila za prevoz pacijenata 13-002805/21 13-002805/21 Apr 28, 2022 12:29 PM Apr 28, 2022 12:29 PM filip.jaric@bdcentral.net