Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka radova na nastavku izgradnje fiskulturnih sala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 lota) 13-001902/23 11:47 26.09.2023. 11:47 26.09.2023. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka fajl servera za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 13-001933/23 13:20 25.09.2023. 13:20 25.09.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga čišćenja staklenih površina za potrebe Policije BD BiH 13-001943/23 13:48 22.09.2023. 13:48 22.09.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka opreme za centralno grijanje za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 3 lota 13-002103/23 13:37 21.09.2023. 13:37 21.09.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge projektne dokumentacije - izrada projekta za video nadzor 13-001792/23 15:21 19.09.2023. 15:21 19.09.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i institucija BD BiH u toku 2024., 2025. i 2026. godinu - 16 lotova 13-001354/23 09:15 15.09.2023. 09:15 15.09.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji podova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-001910/23 14:54 14.09.2023. 14:54 14.09.2023. marina.kisic@bdcentral.net
UNDP projekat jačanje uloge mjesnih zajednica II faza za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove 13-001499/23 14:11 14.09.2023. 14:11 14.09.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Radovi za odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu - 2 lota 13-001824/23 14:20 13.09.2023. 14:20 13.09.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka programskog paketa za prevođenje stranih jezika s bazom podataka za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 13-001468/23 09:42 13.09.2023. 09:42 13.09.2023. filip.jaric@bdcentral.net
„Nabavka nastavnih pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (18 lotova)“ 13-001876/23 13:33 07.09.2023. 13:33 07.09.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe obdaništa i zabavišta Naša djeca Brčko 13-001850/23 12:44 07.09.2023. 12:44 07.09.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH - 7 lotova 13-000557/23 12:23 01.09.2023. 12:23 01.09.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PROTIVPOŽARNIH INSTALACIJA ZA POTREBE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIHA 13-001922/23 12:49 30.08.2023. 12:49 30.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluge interneta za organe javne uprave i institucije Vlade Brčko distrikta BiH 13-000573/23 12:31 30.08.2023. 08:19 31.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka opreme za sportske dvorane za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 3-Lota 13-001765/23 12:18 30.08.2023. 12:18 30.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 3/2023 13-001723/23 13:10 29.08.2023. 13:10 29.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko zanatskih radova - 2 lota 13-001888/23 12:00 24.08.2023. 12:00 24.08.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka radova na uređenju dvorišta za potrebe odjeljenja za obrazovanje - 5 lotova 13-001863/23 13:25 23.08.2023. 13:25 23.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka energenata (ogrevnog drveta i visokokaloričnog uglja) za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Dvanaeste osnovne škole Ulice 13-001625/23 08:26 18.08.2023. 08:26 18.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net