Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
„NABAVKA I ISPORUKA MAŠINA ZA POTREBE ODJELjENјA ZA OBRAZOVANјE (4 lota)“ 13:36 12.04.2024. 13:36 12.04.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka trakastih-rolo zavjesa za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 09:00 09.04.2024. 09:00 09.04.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka sitnog alata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 lota) 08:42 08.04.2024. 08:42 08.04.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
„Nabavka usisivača za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH“ 13:16 05.04.2024. 13:16 05.04.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka aparata za gašenje požara za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH 13-001026/24 12:19 04.04.2024. 12:19 04.04.2024. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka monokulara i dvogleda za potrebe Policije Brčko distrikta BiH LOT 1 - 2 09:33 04.04.2024. 09:33 04.04.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Umjetničke galerije Brčko distrikta BiH 14:45 03.04.2024. 14:45 03.04.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na krečenju školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 LOT-a) 14:10 03.04.2024. 14:10 03.04.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Sanacija zgrade suda i sudske administracije za potrebe pravosuđa Brčko distrikta BiH 09:17 03.04.2024. 09:17 03.04.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Krečenje prostorija za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 14:56 02.04.2024. 14:56 02.04.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka elektro-tehničkog materijala za opravku i održavanje Doma kulture u Brčkom 13:07 28.03.2024. 13:07 28.03.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka žarulja za reflektore za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu 12:41 28.03.2024. 12:41 28.03.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka didatičkih sredstava i igračaka za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko 09:48 27.03.2024. 09:48 27.03.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluge informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH (usluga unapređenja informativnog praćenja rada Vlade Brčko distrikta BiH) za potrebe Kancelarije gradonačelnika, Sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje 13-000761/24 11:54 21.03.2024. 11:54 21.03.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka službene legitimacije za Poresku upravu direkcije za finansije Brčko distrikta BiH“ 11:52 20.03.2024. 11:52 20.03.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka sjemena i azota u veterinarstvu 11:24 20.03.2024. 11:24 20.03.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga pretplate na baze podataka, web propise i ostale propise (3 lota) – objedinjena nabavka 13-000463/24 12:30 18.03.2024. 12:30 18.03.2024. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka TV uređaja i kuhinjskih aparata za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko 12:34 15.03.2024. 12:34 15.03.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka muzičkog instrumenta (harmonika) za potrebe Osnovne muzičke škole Brčko 13:08 14.03.2024. 13:08 14.03.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka zastava - objedinjena nabavka (13 LOT-ova) 12:03 14.03.2024. 12:03 14.03.2024. boro.tosic@bdcentral.net