Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka municije i granata za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 11:52 30.03.2023. 11:52 30.03.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka sitnog alata za potrebe Odjela za obrazovanje LOT 1 - 2 11:51 30.03.2023. 11:51 30.03.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka elektro-tehničkog materijala za opravku i održavanje Doma kulture u Brčkom 11:51 30.03.2023. 11:51 30.03.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka mašina za čišćenje površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-000849/23 09:26 30.03.2023. 09:26 30.03.2023. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka žarulja za reflektore za potrebe Pododjela za kulturu i sport - Dom kulture u Brčkom - Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH 14:17 29.03.2023. 14:17 29.03.2023. suzana.micic@bdcentral.net
NABAVKA OPTIČKE OPREME I MONTAŽE ISTE U FUNKCIONALNU CJELINU ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNU SIGURNOST 13-000549/23 13:09 29.03.2023. 13:09 29.03.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„OPREMANjE OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE U MZ DUBRAVE ZA POTREBE ODJELjENjA ZA OBRAZOVANjE“ 13-000843/23 13:00 29.03.2023. 13:00 29.03.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka vode za piće u balonima od 18,9 litara za potrebe Pravosuđa BD i Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 13-000383/23 13:29 28.03.2023. 13:29 28.03.2023. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka usluga korištenja WEB propisa za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost VBD BiH 12:50 22.03.2023. 12:50 22.03.2023. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka lovačkih pušaka za lovočuvare za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 12:05 14.03.2023. 12:05 14.03.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
LOT 1 - Nabavka usluga čišćenja za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, LOT 2 - Nabavka usluga čišćenja za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH 11:57 02.03.2023. 11:57 02.03.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala za potrebe Odjela za javne poslove 11:29 28.02.2023. 11:29 28.02.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga "Odnosi sa javnošću za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost VBD BiH" 13-000283/23 09:55 23.02.2023. 09:55 23.02.2023. suzana.micic@bdcentral.net
Telekomunikacione usluge fiksne telefonije za potrebe Skupštine 13-001414/22 09:51 22.02.2023. 09:51 22.02.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka licenci za potrebe Skupštine BD BiH 13-000453/23 12:14 16.02.2023. 12:14 16.02.2023. suzana.micic@bdcentral.net
Elektroinstalacijski radovi - dovod struje do parking rampe za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija BD BiH 13:21 08.02.2023. 13:21 08.02.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka graviranih slika, kipića i maketa sa oznakom grada Brčko i slično za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju za 2022,2023 i 2024.godinu.” 13:16 31.01.2023. 13:16 31.01.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka sitnog inventara za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 12:47 31.01.2023. 12:47 31.01.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka usluga uvezivanja službenih glasnika za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH“ 13-002911/22 11:36 13.12.2022. 11:36 13.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
“ Kompleti alata -kutija sa alatom“ za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002598/22 13:15 09.12.2022. 13:15 09.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net