Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Telekomunikacione usluge fiksne telefonije za potrebe Skupštine 13-001414/22 09:51 22.02.2023. 09:51 22.02.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka licenci za potrebe Skupštine BD BiH 13-000453/23 12:14 16.02.2023. 12:14 16.02.2023. suzana.micic@bdcentral.net
Elektroinstalacijski radovi - dovod struje do parking rampe za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija BD BiH 13:21 08.02.2023. 13:21 08.02.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka graviranih slika, kipića i maketa sa oznakom grada Brčko i slično za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju za 2022,2023 i 2024.godinu.” 13:16 31.01.2023. 13:16 31.01.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka sitnog inventara za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 12:47 31.01.2023. 12:47 31.01.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka usluga uvezivanja službenih glasnika za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH“ 13-002911/22 11:36 13.12.2022. 11:36 13.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
“ Kompleti alata -kutija sa alatom“ za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002598/22 13:15 09.12.2022. 13:15 09.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na održavanju elektroinstalacija za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 08:32 08.12.2022. 08:32 08.12.2022. boro.tosic@bdcentral.net
nadogradnja sistema vatrodojave i video nadzora objekta u ul. Bosne Srebrne br.12, Brčko distrikt BIH. 08:19 08.12.2022. 08:19 08.12.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
usluge interneta za potrebe Skupštine BD BiH 11:26 07.12.2022. 11:26 07.12.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka sistema za membransku filtraciju vode za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale u sluge - Pod odjeljenje za javno zdravstvo 14:10 06.12.2022. 14:10 06.12.2022. boro.tosic@bdcentral.net
nabavka PCR uređaja sa pratećom opremom za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge-Pododjela za javno zdravstvo 14:00 06.12.2022. 14:00 06.12.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji metalne ograde oko terena za mali fudbal u MZ Ilićka 11:54 06.12.2022. 11:54 06.12.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka vakcina Lasoto za živinu 10:23 06.12.2022. 10:23 06.12.2022. boro.tosic@bdcentral.net
„Nabavka nadogradnje aplikativnog softvera sa bazom podataka za prevođenje za potrebe Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju“ 13-002189/22 12:58 05.12.2022. 12:58 05.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge čišćenja staklenih površina, čišćenje snijega i dr. za potrebe Policije BD BiH 13-003119/22 07:52 02.12.2022. 07:52 02.12.2022. suzana.micic@bdcentral.net
nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom LOT 1 - 3 12:08 30.11.2022. 12:08 30.11.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga uvezivanja službenih glasnika Brčko distrikta BiH za 2021.godinu za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave 14:15 29.11.2022. 14:15 29.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
usluge održavanja Web sajta, hostinga, domena i ažuriranje stranice Komisije za papire od vrijednosti 10:58 18.11.2022. 10:58 18.11.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica, trgova i kućnim brojevima na području Brčko distrikta BiH 10:21 18.11.2022. 10:21 18.11.2022. stanisa.conda@bdcentral.net