Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,ulica Savska br.2“ Nabavka usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,ulica Savska br.2“ 12:01 29.07.2020. 12:01 29.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka jastuka, deka, posteljine i dr. za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice“. „Nabavka jastuka, deka, posteljine i dr. za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice“. 12:00 29.07.2020. 12:00 29.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka potrepština za izvođenje nastave iz predmeta elektrotehnika za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH Nabavka i isporuka potrepština za izvođenje nastave iz predmeta elektrotehnika za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH 11:55 29.07.2020. 11:55 29.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja alarmnih sistema, video nadzora, el. čitača i sl. Nabavka usluga održavanja alarmnih sistema, video nadzora, el. čitača i sl. 11:45 29.07.2020. 11:45 29.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka ventilatora pozitivnog pritiska za vatrogasna vozila za područne vatrogasne domove 08:43 24.07.2020. 08:43 24.07.2020. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,ulica Savska br.2“ Nabavka usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,ulica Savska br.2“ 13:07 23.07.2020. 13:07 23.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka jastuka, deka, posteljine i dr. za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Nabavka jastuka, deka, posteljine i dr. za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice 13:03 23.07.2020. 13:03 23.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga geodetskog snimanja deponija na kojima se vrši odlaganje izvađenog materijala iz vodotoka 14:11 22.07.2020. 14:11 22.07.2020. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka tonera (2020-2022) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 09:24 21.07.2020. 09:24 21.07.2020. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za javni registar 09:01 21.07.2020. 09:01 21.07.2020. boro.tosic@bdcentral.net
Izrada statua za nagrade za Pozorišne susrete BiH u Brčkom za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Izrada statua za nagrade za Pozorišne susrete BiH u Brčkom za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu 13:05 20.07.2020. 13:05 20.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka roba izgradnja i ugradnja svijetleće reklame na zgradi vatrogasnog doma u Brčkom za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Nabavka roba izgradnja i ugradnja svijetleće reklame na zgradi vatrogasnog doma u Brčkom za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 12:25 20.07.2020. 12:25 20.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Umjetničke galerije Brčko distrikta BiH Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Umjetničke galerije Brčko distrikta BiH 11:51 20.07.2020. 11:51 20.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH lotovi 1-5“ - okvirni sporazum „Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrik... 11:50 20.07.2020. 11:50 20.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH lotovi 1-4“. „Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikt... 11:47 20.07.2020. 11:47 20.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka potrepština za izvođenje nastave mašinstva i obrade metala za potrebe JU Tehničke škole Brčko 09:09 20.07.2020. 09:09 20.07.2020. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja semafora za potrebe SRC "Blatuša" (mali fudbal i rukomet) za potrebe Odjela za javne poslove 08:52 20.07.2020. 08:52 20.07.2020. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 10 13:54 17.07.2020. 13:54 17.07.2020. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka startera, punjača akumulatora i vazdušnog kompresora za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 08:41 16.07.2020. 08:41 16.07.2020. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga zamjene mehanizma za otvaranje i sanaciija rolo vrata na vatrogasnom domu Brčko 08:55 15.07.2020. 08:55 15.07.2020. boro.tosic@bdcentral.net