Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Izvještaj o realizaciji broj: 13-002366/20 13-002366/20 10:00 18.11.2022. 10:00 18.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka graviranih slika, kipića i maketa sa oznakom grada Brčko i slično za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju za 2022,2023 i 2024.godinu.” 13-002944/22 14:02 17.11.2022. 14:02 17.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja BIMS-a za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Inspektorat Brčko distrikta BiH 13-002837/22 13:52 17.11.2022. 13:52 17.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka alata, bravarskog i drugog materijala za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 12:38 10.11.2022. 12:38 10.11.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga popravke i održavanja opreme u PVJ, CZ i jedninici FTO i OiO - 2 LOT-a 09:45 09.11.2022. 09:45 09.11.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka elektromaterijala za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 09:44 08.11.2022. 09:44 08.11.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
“Usluge objavljivanja javnih oglasa” za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002809/22 13:36 04.11.2022. 13:36 04.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
nabavke su sredstva za održavanje čistoće i higijene za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH i Izborne komisije Brčko distrikta 11:18 02.11.2022. 11:18 02.11.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka mrežne opreme i kablova za potrebe Inspektorata 10:12 02.11.2022. 10:12 02.11.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
„Nabavka graviranih slika, kipića i maketa sa oznakom grada Brčko i slično za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju za 2022,2023 i 2024.godinu.” 13-002526/22 13:11 01.11.2022. 13:11 01.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Medijske usluge informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika 13-002914/22 08:36 01.11.2022. 08:36 01.11.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka alata i mašina za košenje trave 2 LOT-a 09:11 31.10.2022. 09:11 31.10.2022. boro.tosic@bdcentral.net
“Nabavka raznog ručnog alata za radionicu” za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13:59 28.10.2022. 13:59 28.10.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga čišćenja za potrebe institucija Pravosuđa BD BiH 13-002886/22 14:33 27.10.2022. 14:33 27.10.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja radijatora u staroj zgradi Policije za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 13:54 26.10.2022. 13:54 26.10.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na završetku ograde na NK Vitanovići 78, MZ Vitanovići za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom VBD BiH 13-002687/22 11:55 17.10.2022. 11:55 17.10.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica, trgova i kućnim brojevima na području Brčko distrikta BiH 13:07 14.10.2022. 13:07 14.10.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka usluga objave Konkursa u dnevnim listovima na teritoriji Bosne i Hercegovine za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH LOT 1 - 2 10:44 13.10.2022. 10:44 13.10.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga geodetskog ispitivanja i ispitivanja ugrađenih materijala za potrebe rekonstrukcije objekta JU Četvrte osnovne škole Brčko 2 LOT-a 11:09 12.10.2022. 11:09 12.10.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka briketa za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 12:23 07.10.2022. 12:23 07.10.2022. boro.tosic@bdcentral.net