Nalazite se ovdje: Početak Nabavka neprioritetnih usluga

Nabavka neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizacije seminara za stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora u organizaciji Pedagoške institucije za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko 13-000867/23 11:27 22.03.2024. 11:27 22.03.2024. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2024. godine 09:01 21.03.2024. 09:01 21.03.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga dostave pismonosnih pošiljki za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. 1157-9-2-2-22-153/24 10:05 15.03.2024. 10:05 15.03.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH 13-000651/24 14:37 14.03.2024. 14:37 14.03.2024. suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge keteringa kod organizovanja zajedničke vježbe za Odjeljenje za javnu bezbjednost VBD BiH 13-000420/24 08:54 06.03.2024. 08:54 06.03.2024. suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregled) za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove VBD BiH 13-000299/24 11:16 01.03.2024. 11:16 01.03.2024. suzana.micic@bdcentral.net
usluga objave u Službenom glasniku BiH u toku 2024. godine ( lotovi 1-11) 09:04 01.03.2024. 09:04 01.03.2024. stanisa.conda@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za institucije Pravosuđa Brčko distrikta BiH za 2024.godinu 13-003197/23 Obavještenje o nabavci 1157-9-2-31-22-834/23 09:35 28.02.2024. 09:35 28.02.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku poštanskih usluga za potrebe Policije Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. Obavještenje o nabavci usluge iz Anexa II 1157-9-2-7-22-247/24 09:39 23.02.2024. 09:39 23.02.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerta „Dženan Lončarević“ čije izvođenje je planirano u okviru sportske manifestacije „Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2023. godinu“, koji će se održati 14.03.2024. godine u Domu 13-000482/24 13:30 21.02.2024. 13:30 21.02.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga obilježavanja Dana distrikta za 2024. godinu (Koncert Halida Bešlića) za potrebe Kancelarije gradonačelnika, Sekretarijata Vlade - Sektora za informisanje 13-000402/24 12:11 09.02.2024. 12:11 09.02.2024. suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga reprezentacije u Brčko distriktu BiH za 2024. godinu za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distrikta BiH 13-000200/24 11:23 02.02.2024. 11:23 02.02.2024. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. 13-003361/23 13:06 26.01.2024. 13:06 26.01.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH (zaključno sa 31.12.2024.godine) 13-002557/23 13:58 23.01.2024. 13:58 23.01.2024. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2024. godine (objedinjna nabavka) 14:37 09.01.2024. 14:37 09.01.2024. boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja studenata u studentske domove u Bosni i Hercegovini u toku 2024. godine. 13-002603/23 14:26 03.01.2024. 14:26 03.01.2024. suzana.micic@bdcentral.net
nabavka usluga objave u Službenom glasniku BiH u toku 2024. godine ( lotovi 1-12) 12:57 29.12.2023. 12:57 29.12.2023. stanisa.conda@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području BiH i u inostranstvu u toku 2024. godine za potrebe Vlade i instiucija Brčko distrikta BiH – lotovi 1-25. 13-002980/23 Obavještenje o nabavci usluga bro: j1157-9-2-38-22-861/23 10:44 29.12.2023. 10:44 29.12.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije 09:55 29.12.2023. 09:55 29.12.2023. boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u zgradi Vlade u toku 2024. godine ( objedinjena nabavka) 13-002991/23 09:29 29.12.2023. 09:29 29.12.2023. suzana.micic@bdcentral.net