Nalazite se ovdje: Početak Nabavka neprioritetnih usluga

Nabavka neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih lica u ustanove 13-003203/20 13:48 24.11.2020. 13:48 24.11.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH u BiH i u inostranstvu u toku 2020.godine za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za ljudske resurse i Pododjeljenje za javne nabavke 14:36 04.11.2020. 14:36 04.11.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za ‘‘37. Susrete pozorišta/kazališta BiH u Brčko distriktu BiH“ 12:37 27.10.2020. 12:37 27.10.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv i Posebna Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga konzumacije pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za 2020.godinu za potrebe Odjeljenja za javne poslove 11:40 23.10.2020. 11:48 23.10.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv i Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga konzumacije pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za 2020.godinu za potrebe Odjeljenja za javni registar 12:38 20.10.2020. 12:38 20.10.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja i ishrane studenata u studentskim domovima u BiH 13-002577/20 08:14 07.10.2020. 08:14 07.10.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga za potrebe Direkcije za finansije za 2020.godinu Poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga za potrebe Direkcije za finansije za 2020.godinu 14:25 01.10.2020. 14:25 01.10.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Anex II dio B za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH - pravne usluge br. 10/20 od 07.08.20. god. 08:41 23.09.2020. 08:41 23.09.2020. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH 12:49 22.09.2020. 12:49 22.09.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko d... 14:44 11.09.2020. 14:44 11.09.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga stručnog usavršavanja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga stručnog usavršavanja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije koord... 14:40 11.09.2020. 14:40 11.09.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OBAVLjANјA LjEKARSKIH PREGLEDA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I KADETA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OBAVLjANјA LjEKARSKIH PREGLEDA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I KADETA 09:59 14.08.2020. 09:59 14.08.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenim ugovorima po Čl.8 troškovi reprezentacije Izvještaj o dodijeljenim ugovorima po Čl.8 troškovi reprezentacije 09:25 29.07.2020. 09:25 29.07.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru u skladu sa čl.8 ZJN konzumacija za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Izvještaj o dodijeljenom ugovoru u skladu sa čl.8 ZJN konzumacija za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i Odjeljenja za stručne i administrativne pos... 10:51 22.06.2020. 10:51 22.06.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pr... 08:20 18.06.2020. 08:20 18.06.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravn... 13:44 17.06.2020. 13:44 17.06.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl. 8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl. 8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 11:53 03.06.2020. 11:53 03.06.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl.8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Izvještaj o dodijeljenom ugovoru po Čl.8 za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove 11:32 03.06.2020. 11:32 03.06.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2020. godini,13-001402/20 11:24 27.05.2020. 11:24 27.05.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Izvještaj o dodijeljenom ugovoru za troškove reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove 11:33 14.05.2020. 11:33 14.05.2020. fatima.henjakovic@bdcentral.net