Nalazite se ovdje: Početak Nabavka neprioritetnih usluga

Nabavka neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH 13-000906/23 12:58 29.03.2023. 12:58 29.03.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga obavljanja ljekarskih pregleda za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 14:17 22.03.2023. 14:17 22.03.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavku usluga reprezentacije, smještaja u Brčkom, konzumacije hrane i pića na bazi koktel partija i švedskog stola u toku 2023.godine za potrebe Policije Brčko distrikta BiH“ 13-000391/23 13:33 22.03.2023. 13:33 22.03.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH. 13-00318/23 13:23 22.03.2023. 13:23 22.03.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerta „Ivana Zaka“ u sklopu sportske manifestacije „Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2022.godinu“, koja će se održati u okviru programa obilježavanja 23.obljetnice Brčko distrikta Bi 13-000376/23 07:55 15.02.2023. 07:55 15.02.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga objave u Službenom glasniku BiH u toku 2023. godine ( objedinjena nabavka lotovi 1-19) 13-000229/23 14:03 14.02.2023. 14:03 14.02.2023. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga „Organizacije obilježavanja dana distrikta za 2023. godinu sa izvođenjem koncerta muzičara Ace Lukasa dana 7. 3. 2023. godine na Trgu mladih BD BiH“ za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sektor za informisanje VBD BiH 13-000313/23 13:24 14.02.2023. 13:24 14.02.2023. suzana.micic@bdcentral.net
JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGE KETERINGA KOD ORGANIZOVANJA ZAJEDNIČKE VJEŽBE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST VBD BIH 13-000317/23 13:57 13.02.2023. 13:57 13.02.2023. suzana.micic@bdcentral.net
Poziv za nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2023. godine 13-003035/22 12:01 08.12.2022. 12:01 08.12.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2023. godine ( objedinjena nabavka) 13-003070/22 08:27 08.12.2022. 08:27 08.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području BiH i u inostranstvu u toku 2023. godine 1-26 lotova ( objedinjena nabavka) 13-002995/22 14:51 01.12.2022. 14:51 01.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za nabavku usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i sl. u toku 2023. godine (objedinjena nabavka lotovi 1-29) 13-002976/22 11:35 01.12.2022. 11:35 01.12.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Restoranske usluge - usluge konzumacije u zgradi vlade i vijećnice Brčko distrikta BiH u toku 2023. godine 09:46 01.12.2022. 09:46 01.12.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora iz Odjeljenja za obrazovanje u toku zimskog raspusta školske 2022/2023. godine 13-003076/22 08:58 28.11.2022. 08:58 28.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 13-003049/22 15:11 25.11.2022. 15:11 25.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Organizacija koncerta izvođača"Grupa Galija" povodom dočeka Nove godine, 31. 12. 2022. godine na Trgu mladih Brčko distrikta BiH 13-002337/22 11:13 17.11.2022. 11:13 17.11.2022. suzana.micic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE U BIH U TOKU 2023. GODINE 08:01 11.11.2022. 08:01 11.11.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2023.godini 13-002726/22 12:26 04.11.2022. 12:26 04.11.2022. aida.serifovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH U TOKU 2023.GODINE 13-002731/22 08:41 28.10.2022. 08:41 28.10.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora iz Odjeljenja za obrazovanje u toku zimskog raspusta školske 2022/2023. godine u organizaciji Pedagoške inst 13-002634/22 14:56 05.10.2022. 14:56 05.10.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net