Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru broj 13-002241/20 (lot 28) Održavanje vozila u 2021. 2022. i 2023. godini za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Apr 16, 2021 03:19 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-000784/21 Apr 16, 2021 11:32 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000749/21 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2021 Apr 16, 2021 11:31 AM
Poziv i tenderska dokumentacija za pregovarački postupak 13-000784/21 Apr 16, 2021 11:29 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka br. 13-000830/21 od 08.04.2021. godine Nabavka radova na sanaciji vlage za potrebe JU Ekonomske škole Brčko distrikt BiH Apr 16, 2021 11:20 AM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 13-000715/21 Održavanja aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora) Apr 16, 2021 11:04 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-000769/21 Apr 16, 2021 10:01 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13-000251/21 Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota Apr 15, 2021 12:21 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13-000443/21 Nabavka usluga štampanja Službenih glasnika BD BiH za potrebe Skupštine BD BiH Apr 15, 2021 11:51 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka br. 13-000611/21 Nabavka rolo zavjesa za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Apr 15, 2021 10:54 AM
Odluka o izmjeni odluke br.13-002516/20 Nabavka destilatora za eterična ulja za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta Apr 15, 2021 09:49 AM
Odluka o izboru 13-003140/20 Apr 14, 2021 02:51 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot broj 2 13-002786/20 Apr 14, 2021 12:57 PM
Izmjena i dopuna odluke o dodjeli ugovor 13-003274/20 Apr 13, 2021 02:57 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000725/21 Usluge održavanja aplikativnog softvera "RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Apr 13, 2021 02:39 PM
Odlika o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13-000246/21 Nabavka lopti za osnovne i srednje škole za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Apr 13, 2021 08:15 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka br. 13-000688/21 Radovi na uklanjanju stambenog objekta na k.č. 3918/2 i 3918/9 u KO Brčko 1 u cilju izgradnje raskrsnice ulice braće Ribnikara i Uzunovića za potrebe Odjel... Apr 12, 2021 11:07 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000373/21 od 07.04.2021. godine “ Nabavka PCR testova za ekstrakciju i identifikaciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka i seroloških testova za detekciju IgM i IgG antitijela na CoV... Apr 09, 2021 11:33 AM
Odluka o izboru 13-002102/20 Apr 08, 2021 11:47 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 13-000772/21 Nabavka i isporuka opreme za opremanje centralne kuhinje za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Apr 08, 2021 10:59 AM