Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača, br.: 13-000925/19 Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača, br.: 13-000925/19 Jan 22, 2020 03:08 PM
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača br.: 13-000925/19 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača br.: 13-000925/19 Jan 22, 2020 03:05 PM
Nabavka usluga izvođenja pozorišnih predstava te usluga organizacije i realizacije koncerata na otvorenom u sklopu kulturne manifestacije ''Proljeće u gradu 2019'' - Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Odluka izboru najpovoljnijih ponuđača Jan 21, 2020 02:55 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003201/19 od 13.01.2020. godine Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH Jan 21, 2020 02:54 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001978/19 Nabavka vatrogasne opreme - 2 lota Jan 20, 2020 08:54 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000566/19 Usluge čišćenja i održavanja pijaca u Brčko distriktu BiH Jan 20, 2020 08:36 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003310/19 Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu Jan 20, 2020 08:19 AM
Odluka o izboru 13-003818/19 Jan 15, 2020 10:14 AM
Odluka o izboru 13-002950/19 Nabavka stručne literature Jan 15, 2020 09:55 AM
Odluka o izboru 13-003763/19 Jan 15, 2020 09:02 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002134/19 NABAVKA RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU RAMPI I ZNAKOVA UPOZORENJA U ŠUMI I NA ODBRAMBENIM NASIPIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH Jan 13, 2020 02:04 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003211/19 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH, na osnovu otvorenog po... Jan 03, 2020 02:58 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003027/19 Izgradnja - izmiještanje fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju prema regulacionom planu Centar Brčko Jan 03, 2020 02:39 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002842/19 Nabavka Microsoft enterprise licenci za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH za 2020 - 2022 godinu Jan 03, 2020 02:23 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002361/19 Nabavka elektronske i fotografske opreme i opreme za prezentaciju Jan 03, 2020 02:00 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za sve lotove zajedno sa posebnim odlukama Nabavka usluga održavanja računarske i srodne opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - okvirni sporazum za 2020, 2021 i 2022. g... Dec 31, 2019 10:38 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003609/19 radovi na uređenju dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko Dec 31, 2019 09:15 AM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za sve lotove Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 Dec 30, 2019 09:21 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za lot 16 Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 Dec 30, 2019 09:18 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za lot 15 Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 Dec 30, 2019 09:17 AM