Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2,3,4 i 5, broj 13-001430/17 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH Oct 19, 2017 11:53 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke za lot 1, broj 13-001430/17 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH Oct 19, 2017 11:52 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002583/17 od 12.10.2017. god. Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva na području Brčko distrikta BiH Oct 17, 2017 01:53 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.48-000778/17 od 10.10.2017. god. Nabavka suvenira sa simbolima Brčko distrikta BiH Oct 17, 2017 01:50 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-002425/17 od 03.10.2017. za LOT 2 Nabavka sitnih dijelova, opreme, potrepština i materijala za rad profesionalne vatrogasne jedinice, deminera i jedinice FTO Oct 17, 2017 01:48 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002425/17od 11.10.2017. god. za LOT 1 i 3 Nabavka sitnih dijelova, opreme, potrepština i materijala za rad profesionalne vatrogasne jedinice, deminera i jedinice FTO Oct 17, 2017 01:45 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002495/17 od 04.10.2017. god. Nabavka graviranih pločica, pečata, faksimila i vizit karti LOT 1 - 2 Oct 12, 2017 11:30 AM
Odluka o izboru 13-002775/17 Oct 11, 2017 02:32 PM
Odluka o izboru -13-002742/17 Oct 11, 2017 01:49 PM
Servis automehanizovanih forenzičkih sistema AFIS, ARSENAL i LIVE SCENER Oct 11, 2017 01:39 PM
Odluka o izboru 13-002663/17 Oct 11, 2017 01:19 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002181/17 Radovi na završetku izgradnje aneksa JU Poljoprivredne i Medicinske škole Oct 10, 2017 11:35 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002062/17 Nabavka opreme za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje (LOT 1 – Nabavka i ugradnja klima uređaja) (LOT 2 – Nabavka frižidera) Oct 10, 2017 09:16 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002093/17 Nabavka centralnog klima uređaja, inverter klima uređaja za server sobu i akumulacijskog spremnika za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Oct 05, 2017 03:23 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000983/17 Usluge održavanja sistemskog softvera, serverske i mrežne infrastrukture za potrebe pododjeljenja za informatiku Oct 05, 2017 03:01 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -13-001781 Oct 05, 2017 02:32 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001717/17 Usluge deminiranja miniranih površina na području Brčko distrikta BiH - 2 lota Oct 05, 2017 01:58 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001824/17 od 04.10.2017. god. Nabava drona za potrebe Odjela za javnu sigurnost Oct 05, 2017 01:47 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002112/17 Radovi na uređenju zelenih površina i sadnja drveća u MZ Ilićka (izrada drenaže) - ponovljeni postupak Oct 05, 2017 01:17 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-001667/17 Oct 04, 2017 02:08 PM