Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o dodjeli ugovora 13-001237/20 Aug 04, 2020 12:26 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka, poziv za dostavu ponuda i tenderska dokumentacija Nabavka vakcine protiv sezonske gripe (Inaktivirana četverovalentna vakcina protiv gripe za odrasle sa aktualnim sojevima, jednodozno pakovanje (jedan špric s... Aug 03, 2020 01:43 PM
Посебна Одлука о покретанју поступка јавне набавке Набавка и инсталирање рутера за потребе Одјељења за јавни регистар Jul 29, 2020 02:16 PM
Izmjena odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001447/20 Definisanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika vode zahvaćene iz istražne bušotine „IBR-1“ na lokalitetu „Kamenjaševac“ u k.o. Maoča –... Jul 29, 2020 12:53 PM
Odluka o pokretanju postupka 13-001875/20 Jul 29, 2020 10:36 AM
Odluka o pokretanju postupka broj predmeta: 13-001997/20 Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda 10 lotova za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Jul 28, 2020 12:41 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000613/20 Набавка и уградља клима уређаја за потребе Одјељења за образовање Лот 1 - Лот 2 Jul 27, 2020 08:58 AM
Odluka o dodjeli ugovora Jul 24, 2020 08:10 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-000926/20 Jul 21, 2020 02:58 PM
Odluka o pokretanju postupka 13-001783/20 Jul 21, 2020 12:11 PM
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču 13-000627/20 Jul 21, 2020 08:43 AM
Poziv za dostavu ponude sa ostalom relevantnom dokumentacijom,13-001957/20 Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat... Jul 20, 2020 03:07 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka sa inicijativom i TD,13-001957/20 Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat... Jul 20, 2020 03:04 PM
Odluka o izboru 13-001300/20 Odluka o izboru 13-001300/20 Jul 20, 2020 12:42 PM
Odluka o izboru 13-001736/20 Odluka o izboru 13-001736/20 Jul 20, 2020 11:55 AM
Odluka o poništenju 13-000819/20 od 09.07.2020.godine Odluka o poništenju 13-000819/20 od 09.07.2020.godine Jul 20, 2020 11:44 AM
Odluka o izboru 13-000819/20 Odluka o izboru 13-000819/20 Jul 20, 2020 11:42 AM
Odluka o poništenju postupka JN 13-000820/20 od 09.07.2020.godine Odluka o poništenju postupka JN 13-000820/20 od 09.07.2020.godine Jul 20, 2020 11:23 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-000820/20 od 30.06.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-000820/20 od 30.06.2020 Jul 20, 2020 11:21 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001608/20 nabavka slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2020. godine Jul 20, 2020 10:51 AM