Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003455/17 Radovi na izmiještanju vodovodne instalacije na mostu preko rijeke Brke zbog izgradnje novog mosta Jan 18, 2018 02:28 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.48-001199/17 od 12.01.2018. god. Usluge zakupa tri led ekrana za 2018. godinu Jan 18, 2018 01:27 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000143/18 od 16.01.2018. godine Nabavka usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju dječijeg vrtića u naselju Ilićka u Brčko distriktu BiH Jan 17, 2018 12:31 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003675/17 od 11.01.2018. - LOT 1, 2, 3, 4 Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholis... Jan 17, 2018 10:47 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-003675/17 od 11.01.2018. god. - LOT 5 Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholis... Jan 17, 2018 10:44 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000108/18 od 12.01.2018. godine Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko Jan 16, 2018 01:04 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002927/17 Jan 16, 2018 12:43 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabave 13-002462/17 Jan 16, 2018 12:31 PM
Odluka o izboru 13-003077/17 Jan 16, 2018 12:23 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-00309217 Jan 16, 2018 12:16 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002702/17 Jan 16, 2018 12:04 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabave 13-002702/17 Jan 16, 2018 12:01 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002877/17 Nabavka reklamnog matrijala za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Jan 16, 2018 11:32 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 35-000148/14 Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog projekta: naselje Brčko Novo, Brčko distrikt (8 stanova) Jan 16, 2018 11:15 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002943/17 Nabavka računara, štampača i računarske opreme Jan 16, 2018 11:00 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002678/17 Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Jan 16, 2018 10:47 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003141/17 Nabavka poklon setova za penzionisane radnike za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Jan 16, 2018 10:32 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003276/17 Nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera za potrebe fiskulturne sale JU Peta osnovna škola- PO Klanac Jan 16, 2018 09:53 AM
Odluka o izboru -13-003139/17 Jan 15, 2018 01:51 PM
Odluka o izboru -13-003422/17 Jan 15, 2018 11:44 AM