Налазите се овде: Дом Users Сузана Мичић

Сузана Мичић

Nabavka slikarskog materijala i pribora, 13-000974/23
Izvještaj o direktnom postupku-Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0338/23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0254/23 0255/23 0256/23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0367/23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0354/23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0371/23)
Izvještaj o direktnom sporazumu-Komisija za odlučivanje o sukobu interesa
Nabavka zastava, bajrak i nosač za zastavu
Izvještaj o direktnom sporazumu-Direkcija za finansije
Nabavka SSL Certifikata za bezbjedno komuniciranje sistema fiskalizacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0395/23
ka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0284/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0390/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0283/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0397/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0309/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0319/23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0318/23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0424/23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0314-23)
Nabavka usluga korištenja WEB propisa za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost VBD BiH.
13-001327/23
USLUGE ODRŽAVANJA POSTOJEĆIH SOFTVERA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE, PODODJELJENJA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
13-001217/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (045-23,0462-23,0444-23)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0341-23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 0011-23
Nabavka i ugradnja zavjesa za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH (2 lota)
13-001634/23
Izvještaj o realizaciji po direktnom sporazumu- Odjeljenje za obrazovanje
Nabavka i isporuka potrošnog materijala za održavanje praktičnih nastava za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH i JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH (8 lotova)
13-001683/23
Izrada statua za nagrade za Internacionalne teatarske susrete Brčko distrikt BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
13-001750/23
Nadzor nad izvođenjem radova – projekat CEB 2 za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja VBD BiH
13-001675/23
PRETPLATA NA BAZE PODATAKA, WEB PROPISE I OSTALE PROPISE - OBJEDINJENA NABAVKA
13-001442/23
НАБАВКА БРАЈЕВЕ ПИСАЋЕ МАШИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈУ ГИМНАЗИЈЕ „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ за потребе Одјељења за образовање ВБД БиХ
13-001817/23
Izrada FUK-a, utvrđivanje rizika i upravljenje rizicima sa strategijom upravljanja rizicima i digitalna platforma sistema FUK-a za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH
13-001345/23
USLUGE OBNOVE LICENCE PRAVNE BAZE (USLUGA PRISTUPA PRAĆENJA PROPISA U ELEKTRONSKOJ FORMI NA DNEVNOM REŽIMU KROZ PRAVNU BAZU PODATAKA) ZA POTREBE ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE P
13-001849/23
NABAVKA MUNICIJE ZA ČUVARE ŠUMA I LOVOČUVARE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
Izvještaj po direktnom sporazumu-Policija BD BiH-Državne zastave
Izvještaj po direktnom sporazumu-Policija BD BiH-Servis usisivača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003035-23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002976-23
NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA POSTOJEĆIH SOFTVERA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE, PODODJELJENJA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
13-002019/23
НАБАВКА МУЗИЧКОГ ИНСТРУМЕНТА (ХАРМОНИКА) ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ БРЧКО
13-002295/23
Javni poziv za nabavku usluga izvođenja kazališnih predstava u sklopu kulturne manifestacije Internacionalni teatarski susreti BD BiH i Odluka o pokretanju postupka JN
Набавка и испорука потрошног материјала за одржавање практичне наставе за потребе ЈУ Пољопривредне и медицинске школе Брчко дистрикт БиХ за потребе Одјељења за образовање ВБД БиХ.
13-002329/23
Nabavka odjeće za medicinsko osoblje za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge - Pododjela za javno zdravstvo
13-002244/23
NABAVKA RADOVA NA ODRŽAVANJU ELEKTROINSTALACIJA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE
13-002420/23
Nabavka reklamnog materijala, poklona, poslovnih poklona u smislu nakita, satova srodnih proizvoda (odlazak u penziju i druge svrhe) za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH
13-002526/23
NABAVKA USLUGA GODIŠNJEG PRISTUPA ZA PRAĆENJE PROPISA U ELEKTRONSKOJ FORMI KROZ PRAVNU BAZU PODATAKA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU
13-002658/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,13-002976/22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 13-003035/22
Izvještaj o realizaciji Ugovora - Odj za privredni razvoj, sport i kulturu
Usluge hotelskog smještaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ponuđača, 13-002976/22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ponuđača, 13-003035/22
Javni poziv za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za potrebe odjeljenja Vlade i institucija BD BiH. u toku 2024. godine (objedinjena nabavka)
13-002435/23
Javni poziv za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za potrebe odjeljenja Vlade i institucija BD BiH. u toku 2024. godine (objedinjena nabavka)
13-002435/23
Nabavka toplih napitaka za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BD BiH
13-003267/23
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u zgradi Vlade u toku 2024. godine ( objedinjena nabavka)
13-002991/23
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja studenata u studentske domove u Bosni i Hercegovini u toku 2024. godine
13-002603/23
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja studenata u studentske domove u Bosni i Hercegovini u toku 2024. godine.
13-002603/23
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Policije BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za obrazovanja VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Javni poziv za nabavku usluga reprezentacije u Brčko distriktu BiH za 2024. godinu za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distrikta BiH
13-000200/24
Javni poziv za nabavku usluga obilježavanja Dana distrikta za 2024. godinu (Koncert Halida Bešlića) za potrebe Kancelarije gradonačelnika, Sekretarijata Vlade - Sektora za informisanje
13-000402/24
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Kancelarije za revizije javne uprave i institucija u BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za javni registar VBD BiH
Nabavka vode za piće u balonima od 18,9 litara za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH LOT 1 - 4
13-000386/24
Nabavka vode za piće u balonima od 18,9 litara uz najam aparata za hlađenje i grijanje vode za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH
13-000506/24
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregled) za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove VBD BiH
13-000299/24
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenje za javni registar VBD BiH
Javni poziv za nabavku usluge keteringa kod organizovanja zajedničke vježbe za Odjeljenje za javnu bezbjednost VBD BiH
13-000420/24
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH
13-000651/24
Nabavka usluga pretplate na baze podataka, web propise i ostale propise (3 lota) – objedinjena nabavka
13-000463/24
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizacije seminara za stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora u organizaciji Pedagoške institucije za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko
13-000867/23
Nabavka aparata za gašenje požara za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH
13-001026/24
NABAVKA USLUGA OBAVJEŠTAVANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA ZA POTREBE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
13-001269/24
NABAVKA SPRAVA ZA DVORIŠTE U OBJEKTIMA OBDANIŠTA I ZABAVIŠTA „Naša djeca“ BRČKO za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
13-001266/24
Izrada statua za nagrade za Internacionalne teatarske susrete Brčko distrikt BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
13-001083/24
„NABAVKA KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE U ZGRADI VETERINARSKE STANICE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
48-000021/24
Nabavka laboratorijskih frižidera za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenja za javno zdravstvo
13-001139/24
NABAVKA I ISPORUKA ZAVJESA ZA POTREBE ODJELjENјA ZA OBRAZOVANјE (2 lota)
13-001501/24
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregled) za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH
13-001508/24
Oprema za audio i video snimanje za potrebe Policije Brčko distrikta BiH
13-001688/24
Nabavka rasvjetne opreme za potrebe Skupštine BD BiH
13-001708/24
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za službena putovanja u toku 2024. godine za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom
13-001662/24
Nabavka aparata za kućanstvo za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa
13-001823/24