Налазите се овде: Дом Users Сузана Мичић

Сузана Мичић

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću - 3 LOT- a za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost
13-000466/21
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosudne komisije
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosudne komisije BD BiH
Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade za potrebe Skupštine BD BiH
13-000788/22
Izvještaj o realizaciji ugovora Odjeljenje za obrazovanje VBD BiH
13-003493/18
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za javni registar
Nabavka i ugradnja opreme za centralno grijanje za potrebe JU Dvanaeste osnovne škole Ulice - PO Vitanovići za potrebe Odjeljenja za obrazovanje
13-001081/211
Nabavka i ugradnja opreme za centralno grijanje za potrebe JU Dvanaeste osnovne škole Ulice - PO Vitanovići za potrebe Odjeljenja za obrazovanje
13-001081/22
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (4 LOT-a)
13-001024/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
Nabavka materijala za zaštitu od korona virusa - 3 LOT-a za potrebe Pravosudne komisije, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć BD BiH
13-000974/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Nabavka i isporuka itisona za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
13-001198/22
Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i žaluzina (6 LOT-ova) za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
13-001272/22
Nabavka radova na rekonstrukciji vodenih čvorova u zgradi Direkcije za finansije BD BiH
13-001196/22
Nabavka svjetleće reklame za zgradu Policije BD BiH
13-001397/22
Nabavka mikrofona za potrebe Skupštine BD BiH
13-001416/22
Nabavka baterija za mikrofone i ostalu opremu u Domu kulture u Brčkom za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
13-001411/22
Izvještaj o realizaciji ugovora Odjeljenje za obrazovanje VBD BiH
13-003490/18
Nabavka kosačica i trimera za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
13-001511/22
Nabavka kosačica i trimera za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
13-001511/22
Servisiranje aparata za hemijsku analizu zemljišta za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu VBD BiH
13-001485/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Kancelarije gradonačelnika
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Skupštine BD BiH
Nabavka odjeće za medicinsko osoblje za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenja za javno zdravstvo
13-001624/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za javne poslove VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Tužilaštvo BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Medijske usluge pet informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika
13-002258/22
Nabavka mrežne opreme i kablova za potrebe Inspektorata - Kancelarija gradonačelnika
13-002161/22
Usluga fizičkog osiguranja Doma kulture za vrijeme trajanja manifestacije "Internacionalni teatarski susreti BD BiH" za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
13-002031/22
Usluga korištenja servisa za provjeru boniteta firmi putem pristupnih kodova za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
13-002333/22
Uvezivanje službenih glasnika za potrebe Odjeljenja za javni registar VBD BiH
13-002384/22
Izrada statua za nagrade za Internacionalne teatarske susrete Brčko distrikt BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
13-002374/22
Usluge novinske agencije za potrebe Kancelarije gradonačelnika VBD BiH
Odluka i Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga "Organizacija manifestacije Čari zime u Brčkom" za potrebe Kancelarije gradonačelnika VBD BiH - Sekretarijat Vlade - Sektor za informisanje
13-002337/22
Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene Skupštine BD BiH
13-002415/22
Nabavka namještaja, zavjesa, telefona i ostalo za potrebeOdjeljenja za stručne i administrativne poslove- Pododjeljenje za informatiku VBD BiH
13-002354/22
Nabavka i ugradnja telefonske centrale Trezora i Poreske uprave za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
13-002416/22
Nabavka i ugradnja telefonske centraleTrezora i Poreske uprave za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
13-002416/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat BD BiH
Izvještaji po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Nabavka opreme za audio i video snimanje za potrebe Policije BD BiH
13-002697/22
Izvještaji po direktnom postupku - PolicijaBD BiH
Nabavka radova na završetku ograde na NK Vitanovići 78, MZ Vitanovići za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom VBD BiH
13-002687/22
Nabavka usluga čišćenja za potrebe institucija Pravosuđa BD BiH
13-002886/22
Medijske usluge informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika
13-002914/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Skupštine BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE U BIH U TOKU 2023. GODINE
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Policije BD BiH
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Organizacija koncerta izvođača"Grupa Galija" povodom dočeka Nove godine, 31. 12. 2022. godine na Trgu mladih Brčko distrikta BiH
13-002337/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja VBD BiH
Usluge čišćenja staklenih površina, čišćenje snijega i dr. za potrebe Policije BD BiH
13-003119/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Pravosuđa BD BiH
Poziv za nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2023. godine
13-003035/22
Poziv za nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2023. godine
13-003035/22
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za javni registar VBD BiH
Izvještaj o realizaciji ugovora - Skupština BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Kancelarije gradonačelnika
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost VBD BiH
Izvještaj o realizaciji ugovora - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom
13-003571/18
JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGE KETERINGA KOD ORGANIZOVANJA ZAJEDNIČKE VJEŽBE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST VBD BIH
13-000317/23
Javni poziv za nabavku usluga „Organizacije obilježavanja dana distrikta za 2023. godinu sa izvođenjem koncerta muzičara Ace Lukasa dana 7. 3. 2023. godine na Trgu mladih BD BiH“ za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sektor za informisanje VBD BiH
13-000313/23
Nabavka licenci za potrebe Skupštine BD BiH
13-000453/23
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
Nabavka usluga "Odnosi sa javnošću za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost VBD BiH"
13-000283/23
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Skupštine BD BiH
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
Nabavka usluga korištenja WEB propisa za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost VBD BiH
Nabavka vode za piće u balonima od 18,9 litara za potrebe Pravosuđa BD i Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH
13-000383/23
Nabavka žarulja za reflektore za potrebe Pododjela za kulturu i sport - Dom kulture u Brčkom - Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
Nabavka mašina za čišćenje površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje
13-000849/23
Nabavka sitnih dijelova, opreme i potrepština za potrebe PVJ, CZ i OiO za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH
13-000734/23
Javni poziv za nabavku Hotelskih i restoranskih usluga – nabavka toplih i hladnih napitaka za 2023. godinu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove VBD BiH
13-001014/23
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu VBD BiH
Nabavka usluga usklađivanja početnog stanja u magacinu za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH
13-000998/23
Zamjena ploče sa natpisom za potrebe JU Gimnazije "Vaso Pelagić" Brčko distrikt BiH za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
13-001074/23
Nabavka usluge čišćenja itisona za potrebe Osnovne muzičke škole Brčko - Odjeljenje za obrazovanje VBD BiH
13-001129/23
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratoriji) – podloge za uzgoj za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge VBD BiH.
13-000751/23
Izvještaj po direktnom sporazumu za potrebe Odjeljenja za obrazovanje VBD BiH
Nabavka pumpi muljarica za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH
13-000823/23
Nabavka trakastih-rolo zavjesa za potrebe Direkcije za finansije BD BiH
13-001211/23
Nabavka usluge obnova licence pravne baze (usluga pristupa praćenja propisa u elektronskoj formi na dnevnom režimu kroz pravnu bazu podataka) za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove VBD BiH
13-001197/23
Izvještaj po direktnom sporazumu-Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu VBD BiH
НАБАВКА СИТНОГ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОБДАНИШТА И ЗАБАВИШТА „НАША ДЈЕЦА“ БРЧКО - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВБД БИХ
13-001270/23
PRETPLATA NA PRAVNU BAZU PODATAKA ZA POTREBE DIREKCIJE ZA FINANSIJE VBD BIH
13-001313/23
Članarina za biblioteku BD BiH u bibliotečko informacionom sistemu COBISS.BH za Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu
Članarina za biblioteku-Odjeljenje za privredni razvoj sport i kulturu