Налазите се овде: Дом Users Staniša Čonda

Staniša Čonda

 Наслов   Врста 
LOT 1 – nabava cvijeća za potrebe Ureda gradonačelnika u 2017. godini LOT 2 – nabava cvijeća za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu, u 2017. godini Konkurentski postupak
Softver za policiju Brčko distrikta BiH i drugo Konkurentski postupak
Usluge servisa radio veze za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Usluge servisa serverske opreme za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Usluge servisa telekomunikacijske infrastrukture za potrebe Policije Brčko distrkta BiH Konkurentski postupak
Usluge održavanja antivirus sistema za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka briketa za loženje za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava cvijetnih aražmana i vijenaca za 2016. godinu Konkurentski postupak
Nabava inventurnih pločica za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Održavanje zgrade Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava usnika za alkomjere za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka cvijetnih aražmana i vijenaca za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH u 2016. godini Konkurentski postupak
Nabava dnevne štampe za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Izrada novog web portala Vlade Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava naljepnica, obljepljivanje – zamjena dotrajalih naljepnica i amblema na službena vozila policije BDBiH Konkurentski postupak
Nabava i ugradanja gorionika na kotao u JU 9. OŠ Maoča Konkurentski postupak
Nabava policijskih legitimacija Konkurentski postupak
Pokloni za odlazak u penziju (muški sat analogni - kom 3), (ženski sat analogni - kom 1) Konkurentski postupak
Nabava cvijetnih aranžmana i vijenaca LOT 1 - LOT 14 Konkurentski postupak
LOT 1 - Nabava vodomaterijala, LOT 2 – Nabava bravarskog materijala i alata Konkurentski postupak
Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Galerije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2017. Konkurentski postupak
LOT 1 - Redovan servis vozila DACIA DUSTER 1,5 DCI 4X4, LOT 2 - Redovan servis vatrogasnog vozila MAN TGM 13.2504x4BB Konkurentski postupak
Servis dizalice specijalnog vozila “Pauk” Mercedes Atego 1218 L Konkurentski postupak
Ispitivanje kvaliteta površinskih voda u Brčko distriktu BiH, okvirni sporazum sa jednim ponuđačem za 2017. i 2018. godinu Konkurentski postupak
Nabava i montaža konvektora za potrebe JU 14. OŠ Krepšić LOT 1, nabava, isporuka i montaža kalolifera za potrebe JU Ekonomska škola LOT 2 Konkurentski postupak
Nabava hrane i pića za potrebe reprezentacije Odjela za Poljoprivredu Konkurentski postupak
Nabavka materijala za obnovu i popravku drvenih sprava u dvorištima, pješčanika, klupa i ograda na vanjskom stepeništu za potrebe Obdaništa „Naša djeca” Konkurentski postupak
Nabava paketa sa hranom (poklon paketi) Konkurentski postupak
Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH Konkurentski postupak
Nabava drona za potrebe Odjela za javnu sigurnost Konkurentski postupak
Usluge redovnog održavanja Fontana na području Brčko distrikta BiH, okvirni sporazum sa jednim najpovoljnijim ponuđečem za 2018., 2019., 2020. godinu Konkurentski postupak
„Usluga stručnog osposobljavanja“ u Opštini Brod i Brčko distriktu BiH za 120 osoba“ LOT 1 - LOT 2 Nabavka neprioritetnih usluga
Specijalna oprema-RFI sistem za uništavanje eksplozivnih sredstava, za potrebe Odjela za javnu sigurnost Konkurentski postupak
Nabavka fotografskog aparata za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Servis plovila – čamaca, za potrebe Policije BD BiH Konkurentski postupak
Usluge promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja sa prilozima u štampanom katalogu, za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Sektor za informisanje. Konkurentski postupak
nabava novina za 2017 godini, LOT 1 - 2 Konkurentski postupak
Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva na području Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka antivirus licence - produženje za 2018. godinu Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka vode, sokova i dr. za potrebe Odjela za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabava dnevnih i sedmičnih novina za potrebe Ureda gradonačelnika Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja detektora požara za kotlovnicu u objektu JU Gimnazije „Vaso Pelagić” Brčko Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla u kotlarnici zgrade Vijećnice Konkurentski postupak
Nabava i isporuka potrošnog materijala (elzet brave za vrata, metalne merdevine, četke –papučice za usisivač i dr.) za potrebe Tužilaštva Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja lampe sa modulom i filtera za projektor EPSON EBG-5200W Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla na lož ulje i gorionika u JU 12. OŠ Ulice Konkurentski postupak
Nabava osvježavajućih pića za potrebe reprezentacije za 2017. Godinu Komisije za Papire os vrijednosti Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BH Konkurentski postupak
Servis sistema radio veze, za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava (štampanje) vizit karti, za potrebe Kabineta Gradonačelnika Konkurentski postupak
Usluge prevođenja za potrebe Kancelarije gradonačelnika Konkurentski postupak
Nabava (punjenje) plinskih boca, za potrebe obdaništa “Naša djeca” Brčko Konkurentski postupak
Nabavka i isporuku DVD playera za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko. Konkurentski postupak
Nabava i isporuka potrošnog materijala (elzet brave za vrata, metalne merdevine, četke –papučice za usisivač i dr.) za potrebe Tužilaštva Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka usluga konzumacije hrane i pića van zgrade Vlade Brčko distrikta BiH na bazi švedskog stola za potrebe Odjeljenja za europske integracije i međunarodnu suradnju – Služba zajedničkih poslova za 2017. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
LOT 1 – nabava novina za potrebe Ureda gradonačelnika za 2018. godinu, LOT 2 – nabava novina za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu za 2018. godinu Konkurentski postupak
Usluge izrade pres klipinga za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH, za 2018. godinu Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka DVD playera za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko Konkurentski postupak
Nabava i isporuka vijenaca, cvijeća i cvijetnih aranžmana za potrebe Odjela za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH za 2018., 2019., 2020., Konkurentski postupak
Nabava i isporuku usluge štampanja, za potrebe Odjela za Evropske integracije i međunarodnu saradnju Konkurentski postupak
Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholisanosti i droga testa za potrebe Policije BDBiH LOT 1 – LOT 5 Konkurentski postupak
Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju dječijeg vrtića u naselju Ilićka u Brčko distriktu BiH Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija broj 36) Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka visokokaloričnog uglјa za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Nabavka i isporuka ogrevnog drva (bukova, cijepana) za potrebe JU Pete OŠ Brčko i JU Dvanaeste OŠ Ulice Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka aparata za gašenje požara za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Konkurentski postupak
Dogradnja sistema tehničkog obezbjeđenja objekata Pravosuđa - Radovi na ugradnji stolarije za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Kasko osiguranje vozila za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH LOT 1 – 6 Konkurentski postupak
Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholisanosti za potrebe Policije BDBiH LOT 1 – LOT 4 Konkurentski postupak
Nabavka fasadnog nosača koplja i koplja za zastavu za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići. Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja toplovodnih grejnih tijela u aneksu JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Konkurentski postupak
Nadogradnja postojećeg „Sistema evidencije i kontrole radnog vremena“ uz proširenje sistema sa elementima protuprovalnog alarmnog sistema, odnosno kontrolom pristupa i zabranom prolaza za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Zbrinjavanje uginulih životinja sa javnih površina Konkurentski postupak
Nabavka i montaža nosača koplja i koplja za zastavu za potrebe osnovnih škola i Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko. Konkurentski postupak
Usluge hostinga, domena i održavanja web sajta/stranice Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka materijala za potrebe likovne kolonije za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko. Konkurentski postupak
Nabavka bijelih magnetnih tabli za potrebe JU Šeste osnovne škole Brezovo Polje. Konkurentski postupak
Nabavka grbova za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko. Konkurentski postupak
Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Galerije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
LOT 1-Nabavka pumpi za muljnu i otpadnu vodu, LOT 2-Nabavka muljnih pumpi, pumpi za prljavu i fekalnu vodu za potrebe Odjela za javnu sigurnost Konkurentski postupak
LOT 1 – Nabavka Elektromaterijala za održavanje, LOT 2 - Nabavka Bravarskog materijala za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Konkurentski postupak
LOT 1 – profesionalni digitalni fotoaparati, LOT 2 – digitalni fotoaparati za potrebe Policije BDBiH Konkurentski postupak
Nabavka ručnog alata za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Konkurentski postupak
Nabava kontejnera za otpadni materijal za potrebe Odjela za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Konkurentski postupak
usluge tehničkih pregleda za vozila u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2019 i 2020. Konkurentski postupak
Nabava opreme za arhiviranje Konkurentski postupak
Usluge hostinga, domena i održavanja web sajta/stranice Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka usluga angažovanja radnih mašina za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost-Odsjek Civilne zaštite Konkurentski postupak
Nabavku cvijetnih aranžmana I vijenaca LOT 1 – LOT 19 Konkurentski postupak
Nabavka materijala za prvu pomoć za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko. Konkurentski postupak
Nabavka sitnih dijelova, opreme i potrepština za PVJ, deminersku i jedinicu FTO Konkurentski postupak
Nabavka potrošnog materijala za potrebe praktične nastave mašinske i elektrotehničke struke i ostalih pomagala za potrebe JU Tehničke škole Brčko. Konkurentski postupak
Nabavka motocikla (i kaciga i prični alat) za potrebe Osnovnog suda Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka stručne literature za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Odjeljenja za stručne i administrativne poslove LOT 1 – LOT 5 Konkurentski postupak
Potrošni material za tekuće održavanje vozila, tečnost za prenje vjetrobranskog stakla vozila, potrošni material za potrebe radionice LOT 1 - 3 za potrebe Policije BD BiH Konkurentski postupak
Nabava alkomjera sa pasivnim čitačem i štampačem za potrebe Policije BDBiH Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja zaštitnih stubića duž dijela ulice Milana Rakića, između pješačke staze i zelene površine Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (sintetičko ulje za kosačice i ulje za trimere). Konkurentski postupak
Nabava i montaža preklopnog zidnog koša za potrebe JU 2. Osnovne škole Brčko Konkurentski postupak