Налазите се овде: Дом Users Staniša Čonda

Staniša Čonda

 Наслов   Врста 
Nabavka knjiga za potrebe Biblioteke – Knjižnice u Brčko distriktu BiH Konkurentski postupak
Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. Konkurentski postupak
Nabava poslovnih torbi za potrebe Apelacionog suda Konkurentski postupak
Ukoričavanje Službenih glasnika Brčko distrikta BiH i matičnih knjiga Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja zaštitne kape na dimnjaku,nabavka automatike na toplovodnom kotlu Buderusi zamjena šarki na poklopcu i zaštitnim vratima Konkurentski postupak
Štampanja vođiča za potrebe Odjela za javni registar Konkurentski postupak
Internet usluge za 2019. godinu Konkurentski postupak
Nabavka antivirus licence - produženje za 2019. godinu Konkurentski postupak
Nabava i ugradnja ventilacije u prostoriji kuhinje gdje se predviđa korištenje prostora za za pušače u objektu Tužilaštva Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Uvezivanje Službenih glasnika Brčko distrikta BiH za 2017. godinu za potrebe Kancelarije za reviziju Konkurentski postupak
Tekuće održavanje rampi i znakova upozorenja u šumi i na odbrambenim nasipima, Konkurentski postupak
Nabavka motocikla (i kaciga i prični alat) za potrebe Osnovnog suda Konkurentski postupak
Zamjena oštećenih stakala na objektu Tužilaštva brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Ukoričavanje Službenih glasnika u knjigu za potrebe Inspektorata Konkurentski postupak
Nabava palica, lisica sa lancem, baterijskih lampi, kutija, čunjeva i dr. za potrebe Policije BDBiH Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (sintetičko ulje za kosačice i ulje za trimere), Konkurentski postupak
Nabava optičkih nišana sa nosačem za potrebe Policije BDBiH Konkurentski postupak
Nabava laserskog daljinomjera za potrebe Policije BDBiH Konkurentski postupak
Usluge - održavanje licenci Policije BDBiH Konkurentski postupak
Oprema za digitalnu forenziku za potrebe Policije BD BiH Konkurentski postupak
Zamjena postojećih drvenih vrata i štokova za PVC stolariju u objektu Tužilaštva brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka telefona za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH. Konkurentski postupak
Nabavka projektora i optičkog kabla sa dodatnom opremom za potrebe JU Tehničke škole Brčko. Konkurentski postupak
Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka reklamnog mateijala i poklona za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava usluga smještaja u studenskim domovima u BiH Nabavka neprioritetnih usluga
Nabava službenih legitimacija – znački i kožnih futrola za značke za potrebe Inspektorata Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka specijalne opreme za Gorsku službu spašavanja Konkurentski postupak
Pružanje usluga prevoza i lagerovanja zaplijenjenog drveta, odnosno utovara, prevoza, istovara i slaganja drveta koje je nezakonito posječeno i privremeno oduzeto, odnosno zaplijenjeno Konkurentski postupak
Nabava cvijetnih aranžmana za potrebe Odjela za obrazovanje u 2019., i 2020. Godini Konkurentski postupak
Alarmni sistem za potrebe Odjela za javni registar Konkurentski postupak
Nabava usluga avioprevoza na relaciji Sarajevo – Tel Aviv (povratna karta) za potrebe Kancelarije za reviziju Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka vode, sokova i dr. za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabava “Prekršajnog naloga” za potrebe Policija BDBiH Konkurentski postupak
Nabava traka za trčanje za potrebe Policije BDBiH Konkurentski postupak
Nabavka i sukcesivnu isporuku namirnica za potrebe izvođenja praktične nastave u JU Ekonomskoj škole Brčko Konkurentski postupak
Kasko osiguranje službenih vozila Pravosuđa Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka opreme za plastenike za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka energenata (ogrevnog drveta i uglja) za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
NABAVKA OPREME ZA POTREBE IZVOĐENJA NASTAVE ZA POTREBE SREDNJIH ŠKOLA BD BiH (4 lota) Konkurentski postupak
Oprema za simultano gađanje za potrebe Policije BD BiH Konkurentski postupak
Kasko osiguranje vozila za potrebe Odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH LOT 1 – 4 Konkurentski postupak
Snabdjevanje i priključak vode na objekat MZ Islamovac Konkurentski postupak
Nabavka testovnog materijala za psihologe za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH. Konkurentski postupak
Uređenje i nasipanje puta od crkve u Vitanovićima prema Batnjiću L=1000 m2 Konkurentski postupak
Radovi na rekonstrukciji mokrog čvora za potrebe JU Prve osnovne škole – PŠ Brezik. Konkurentski postupak
Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Galerije Brčko distrikta BiH u 2019. godini Konkurentski postupak
Izrada statua za nagrade za Pozorišne susrete BiH u Brčkom Konkurentski postupak
Radovi na sanaciji mokrog čvora za potrebe JU Dvanaeste OŠ Ulice. Konkurentski postupak
Radovi na uređenju dvorišta JU Jedanaeste osnovne škole Zovik. Konkurentski postupak
Nabavka lektirnih djela za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići. Konkurentski postupak
Licence za antivirus program za potrebe Skupštine BDBiH Konkurentski postupak
Usluge kontrole protivpožarnih aparata za potrebe Direkcije za finansije Konkurentski postupak
usluge- održavanje protivminske, zaštitne i druge opreme Konkurentski postupak
Sredstva za uništavanje eksplozivnih sredstava usmjerenog dejstva Konkurentski postupak
Nabavka TV uređaja sa nosačima za područne vatrogasne domove Konkurentski postupak
Radovi za potrebe JU Trinaeste osnovne škole Bukvik. Konkurentski postupak
Nabavka materijala za označavanje za čuvare šuma Konkurentski postupak
Nabava alata za domare škola LOT 1 - 2 Konkurentski postupak
Nabavka zanatsko građevinskih radova na sanaciji i krečenju magacina u MZ Gornji Rahić Konkurentski postupak
Nabava digitalnih fotoaparata za potrebe Policije BD BiH Konkurentski postupak
nabavka i ugradnja uljnog gorionika za toplovodni kotao i klima uređaja za potrebe JU Gimnazije “Vaso Pelagić” Brčko Konkurentski postupak
Pokloni za odlazak u penziju za zaposlene u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
nabavka i ugradnja zavjesa za potrebe JU Gimnazije “Vaso Pelagić” Brčko. Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka sjemena za vještačko osjemenjavanje, tečnog azota, navlaka za sjeme i rukavice za potrebe Pododjeljenja za veterinarstvo Konkurentski postupak
Rušenju pomoćnog školskog objekta za potrebe JU Osme osnovne škole Brka. Konkurentski postupak
nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica i trgova sa kućnim brojevima na području Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabava i ugradnja klima uređaja LOT 1 – LOT 7 Konkurentski postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001811/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. Konkurentski postupak
Usluge kontrolnih ispitivanja kvaliteta i kvantiteta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora Konkurentski postupak
uređenje dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko. Konkurentski postupak
Nabavka opreme za instaliranje centralnog grijanja u domu kulture MZ Bijela Konkurentski postupak
nabavka čamca za spašavanje sa opremom Konkurentski postupak
LOT 1 - Dubinsko (mašinsko čišćenje itisona u Pravosudnim institucijama (Osnovni sud, Apelacioni sud, Tužilaštvo), LOT 2 – pranje čišćenje tepiha za potrebe Komisije za papire od vrijednosti Konkurentski postupak
Sanacija odvodnje fekalnih i površinskih voda u zgradi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
nabavka energenata (drva i uglja). Konkurentski postupak
Nabava kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Radovi krečenja prostorija za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka reklamnog materijala za potrebe Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Konkurentski postupak
LOT 1 – Nabavka vodomaterijala, LOT 2 – Nabavka elektro materijala, LOT 3 – Nabavka sitnog građevinskog materijala, LOT 4 – Nabavka boja i lakova za potrebe Odjela za Obrazovanje u 2020. godini Konkurentski postupak
Nabavka alu graviranih pločica sa natpisom na vratima za potrebe Odljeljenja za javnu sigurnost Konkurentski postupak
Nabavka antivirus licenci –produženja za 2020. godinu, za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Usluge izrade kataloga kalkulacija u poljoprivredi Konkurentski postupak
Održavanje licence Policije BD BiH Konkurentski postupak
Usluge održavanja antivirus sistema i drugo za potrebe Policije BD BiH Konkurentski postupak
Nabavka opreme za centralnu kuhinju i drugu opremu za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko Konkurentski postupak
Izgradnja nadstrešice za vozila u Gornjem Rahiću za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Konkurentski postupak
LOT 1 – Nabavka cvijeća za potrebe Kancelarije gradonačelnika u 2020. Godini, LOT 2 - Nabavka cvijeća za potrebe Ispektorata u 2020. Godini Konkurentski postupak
Nabavka antivirus licenci –produženja za 2020. godinu, za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Radovi na izgradnji spomenika šehidima i poginulim borcima Armije BiH u MZ Brod Konkurentski postupak
Usluge prikupljanja, pripreme materijala, tehničke obrade i izrade publikacije o Brčko distriktu Konkurentski postupak
Održavanje sistema za kontrolu radnog vremena za potrebe Pravosudne komisije BD BiH Konkurentski postupak
nabavka radijatora za potrebe Inspektorata Konkurentski postupak
radovi na uređenju dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko Konkurentski postupak
Nabavka elektronske i fotografske opreme i opreme za prezentaciju Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja opreme za novi vatrodojavni sistem u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Izvođenje šumskouzgojnih radova - pošumljavanja Konkurentski postupak
nabavka LOT 1 - Elektromaterijala za održavanje, LOT 2 - Vodomaterijal za održavanje, LOT 3 - Bravarskog materijala, LOT 4 - Ručnog alata Konkurentski postupak