Налазите се овде: Дом Users Miralem Kovačević Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka za potrebe vlade i institucija Brčko distrikta BiH u toku 2023 - 2026. godine

Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka za potrebe vlade i institucija Brčko distrikta BiH u toku 2023 - 2026. godine

13-000377/23
 Наслов   Врста 
Lista učesnika u postupku nabavke broj 13-000377/23 Lista ucesnika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000377/23 od 15.09.2023. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o poništenju postupka br. 13-000377/23 od 15.09.2023. godine Odluka o ponistenju postupka JN
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru za lot 58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o poništenju postupka za lot 29 i 33 Odluka o ponistenju postupka JN