Налазите се овде: Дом Users Miralem Kovačević

Miralem Kovačević

 Наслов   Врста 
Izrada idejnog projekta uređenja dijela obale rijeke Save na gradskom šetalištu Ficibajer Otvoreni postupak
Radovi na rekonstrukciji odjeljenja anestezije, intezivne njege i operacionog bloka Opće bolnice Brčko Otvoreni postupak
Uređenje šumskog puta k.č. broj: 3028, k.o. Skakava Gornja u MZ Prijedor Otvoreni postupak
Usluge VPN mobilne telefoniije za potrebe Vlade i Institucija distrikta Otvoreni postupak
Čišćenje i održavanje čistoće u objektima Vlade i Institucija distrikta za 2016. 2017. i 2018. godinu Otvoreni postupak
Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu Pregovaracki postupak
Usluge servisiranja opreme za potrebe Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Privremena sanacija betonskog kolektora na šetalištu Ficibajer Otvoreni postupak
Izrada glavnih projekata za izgradnju 6 individualnih stambenih objekata u stambenom naselju Prutače u okviru projekta "Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH" Otvoreni postupak
Izvođenje radova na izmještanju dalekovoda i izradi priključka na komunalnu infrastrukturu za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Pregovaracki postupak
Usluge vanrednog, vanlinijskog, prevoza učenika na takmičenja i dr. za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Održavanje računara, štampača, kopir uređaja, faks uređaja i skenera za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Rekonstrukcija JU Druge osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Izrada projektne dokumentacije za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - 9 lotova Otvoreni postupak
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda - 11 lotova Otvoreni postupak
Nabavka opreme za potrebe Prve osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Sanacija asfalta na sportskim terenima i uređenje dvorišta JU Prve osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Zamjena stolarije na objektu JU Desete Osnovne škole Bijela - PO Gornja Skakava Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Održavanje serverske infrastrukture, sistemskog software-a i mrežne infrastrukture za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 13-002447/16 od 24.10.2016. godine Pregovaracki postupak
Nabavka građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji zgrade "Merkur" - II faza Otvoreni postupak
Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Usluge održavanja i čišćenja dimnjaka javnog stambenog fonda, pijaca, košenja i krećenja javnih površina i iznajmljivanja i održavanja toaletnih kabina za 2017. 2018. i 2019. godinu Otvoreni postupak
Nabavka prenosivih računara sa operativnim sistemom za potrebe Tima za implementaciju projekta Prekogranične saradnje "Odgovor na vanredne situacije - SADA" (ERNOW) koji se nalazi u sastavu Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH. Otvoreni postupak
Nabavka centralnog klima uređaja i inverter klima uređaja za server sobu za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka i instalacija mrežne opreme za povezivanje matičnih ureda za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 2/2017 Otvoreni postupak
Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za vozila u 2018, 2019 i 2020. godini za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Izgradnja terena za male sportove, dječijeg igrališta, uteđenje i ograđivanje školskog dvorišta JU Prve osnovne škole - PŠ Brezik Otvoreni postupak
Građevinsko zanatski radovi za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 5 lotova Otvoreni postupak
Izrada investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničkih objekata na prostoru Brčko distrikta BiH - 16 lotova Otvoreni postupak
Radovi na uređenju zelenih površina i sadnja drveća u MZ Ilićka (izrada drenaže) Otvoreni postupak
Nabavka čamaca i podvozja za čamce za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH te Opštine Brod Otvoreni postupak
Nabavka PTT usluga za 2018 - 2020. godinu za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka centralnog klima uređaja, inverter klima uređaja za server sobu i akumulacijskog spremnika za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na geoprostoru Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Usluge održavanja sistemskog softvera, serverske i mrežne infrastrukture za potrebe pododjeljenja za informatiku Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za Kabinet Gradonačelnika Otvoreni postupak
Usluge deminiranja miniranih površina na području Brčko distrikta BiH - 2 lota Otvoreni postupak
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda - 11 lotova (13-002097/17) Otvoreni postupak
Nabavka vakcine MRP morbili, rubeola, parotitis - monodozno pakovanje Pregovaracki postupak
Sanacija i rekonstrukcija dijela postojećeg stambeno-poslovnog objekta bivši "Merkur" - Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Zajednička nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme - 10 lotova Otvoreni postupak
Radovi na uređenju zelenih površina i sadnja drveća u MZ Ilićka (izrada drenaže) - ponovljeni postupak Otvoreni postupak
Nabavka računarske opreme za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - (9 lotova) Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade katastarskog softvera za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Zacjevljivanje potoka Kukavica u MZ Mujkići i Gluhakovac - I faza Otvoreni postupak
Izgradnja trim staze sa hortikulturnim uređenjem u gradskom parku Otvoreni postupak
Nabavka internet usluga za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH u 2018. godini Otvoreni postupak
Održavanje elektro instalacija, održavanje i popravka klima uređaja i održavanje i sprovođenje mjera iz oblasti zaštite od požara u školskim objektima Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže na području Brčko distrikta BiH - 4 lota Otvoreni postupak
Nabavka dva sanitetska vozila sa opremom za hitne intervencije Otvoreni postupak
Provođenje mjera na zaštiti od poplava, u svim fazama odbrane od poplava, na području Brčko distrikta BiH, u toku 2018. i 2019. godine Otvoreni postupak
Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova na izgradnji kanalizacionog kolektora desna obala potoka Blizna u MZ Donji Brezik - Brčko distrikt BiH Pregovaracki postupak
Rekonstrukcija sale za plenarna zasijedanja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka servera, licenci za SGL server, računarske opreme, opreme za štampanje i druge opreme za realizaciju projekta graničnog povezivanja inspekcija entiteta i Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova na demontaži i rušenju objekata za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta dječijeg vrtića u stambenom naselju Ilićka Konkurs za izradu idejnog rjesenja
Građevinsko zanatski radovi za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota (13-002932/17) Otvoreni postupak
Radovi na sanaciji klizišta na području Brčko distrikta BiH - hitni postupak Pregovaracki postupak
nabavka softvera za podržavanje radnih procesa vezano za provedbu zakona o fiskalizaciji za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže na području Brčko distrikta BiH - 4 lota (13-003113/17) Otvoreni postupak
Nabavka računara za JU Tehnička škola Brčko Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 4/2017 Otvoreni postupak
Radovi na izmiještanju vodovodne instalacije na mostu preko rijeke Brke zbog izgradnje novog mosta Otvoreni postupak
Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH - ponovljeni postupak Otvoreni postupak
Radovi na rekonstrukciji ulice Uzunovića (druga traka Bulevara), Kuglana - pružni prelaz Otvoreni postupak
Provođenje mjera na zaštiti od poplava, u svim fazama odbrane od poplava, na području Brčko distrikta BiH, u toku 2016. i 2017 godine Otvoreni postupak
Nabavka usluga protivgradne zaštite sa nabavkom protivgradnih raketa na području Brčko distrikta BiH za 2018, 2019 i 2020. godinu Otvoreni postupak
Konkurs za izradu idejno urbanističko arhitektonskog rješenja objekta dječijeg vrtića u stambenom naselju Srpska varoš u Brčkom Konkurs za izradu idejnog rjesenja
Konkurs za izradu idejno urbanističko arhitektonskog rješenja objekta dječijeg vrtića u stambenom naselju Klanac u Brčkom Konkurs za izradu idejnog rjesenja
Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu Pregovaracki postupak
Nabavka motornih vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka IP telefonskog sistema, IP telefona i odgovarajućeg softvera i licenci za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Pregovaracki postupak
Nabavka računarske opreme za potrebe Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG i Pododjeljenja za informatiku Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka ukrasnog bilja i ostalog repromaterijala - za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2018. godine Otvoreni postupak
Nabavka softvera za podržavanje radnih procesa vezano za provedbu zakona o fiskalizaciji za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH - ponovljeni postupak Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH - 6 lotova Otvoreni postupak
Nabavka bankarskih usluga za otvaranje i vođenje računa Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2018 Otvoreni postupak
Nabavka lož ulja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za period od tri godine (2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godina) Otvoreni postupak
Građevinsko zanatski radovi za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 8 lotova (13-001326/18) Otvoreni postupak
Izrada glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 13 stambenih jedinica u Brčko distriktu BiH u okviru Regionalnog stambenog projekta Otvoreni postupak
Deminiranje miniranih površina na području Brčko distrikta BiH - 2 lota Otvoreni postupak
JAVNA NABAVKA RADOVA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU Otvoreni postupak
Rekonstrukcija i održavanje objekta u ulici Bosne Srebrene br. 12 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Otvoreni postupak
NABAVKA USLUGA KONTROLNOG ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA I UPOTRIJEBLJENIH MATERIJALA Otvoreni postupak
Nabavka lektirnih djela za potrebe osnovnih i srednjih škola Otvoreni postupak
Rekonstrukcija objekta i zamjena krova JU Četrnaeste osnovne škole Krepšić (lot 3) Otvoreni postupak
Nabavka Microsoft licenci za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Rekonstrukcija podova i zidova u objektu JU Druge osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Izrada projekta i nacrta, procjena troškova za rekonstrukciju zgrade Arhiva Otvoreni postupak
Nastavak zacjevljivanja potoka Kukavica, I faza, MZ Gluhakovac Otvoreni postupak
Radovi na izgradnji mostova na području Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku 1/2018 Pregovaracki postupak
Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Izrada strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2019 do 2026. godine. Otvoreni postupak