Налазите се овде: Дом Users Fatima Henjaković

Fatima Henjaković

 Наслов   Врста 
Nabavka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka policijskih legitimacija Konkurentski postupak
Usluge modernizacije telefonske komutacijske opreme za potrebe Oilicije Brčko distrikta Konkurentski postupak
Nabavka HTZ opreme za potrebe Policije Konkurentski postupak
Reklamni i promotivni materijal za potrebe Vlade i institucija Konkurentski postupak
Mjerač ulaza i potr.lož ulja, baždarene letve i radijatora Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja opreme za toplo serviranje hrane Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka medicinske opreme Konkurentski postupak
Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Konkurentski postupak
Nabavka natpisa i plastificiranih akreditacija za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i Institucija u Brčko distriktu BiH Konkurentski postupak
Nabavka metalnih pločica sa graviranim imenima za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Konkurentski postupak
Nabavka usluga održavanja protivminske , zaštitne i druge opreme Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja autoguma za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Konkurentski postupak
Usluga organizovanja i realizacije ''Koncerta na otvorenom Ivane Selakov'' i usluga organizovanja i realizacije pozorišnih predstava u okviru kulturne manifestacije ''Proljeće u gradu'' Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka stručne literature za potrebe Pedagoške institucije Konkurentski postupak
“Nabavka energenata (ogrevnog drveta i uglja)za potrebe obrazovnih institucija“ Konkurentski postupak
“Nabavku štampanih obrazaca za potrebe Sekretarijata Vlade -Lot 1 i “Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Kancelarije za evropske integracije –Lot 2” Konkurentski postupak
“Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za frizere” Konkurentski postupak
“Nabavka usluga čišćenja itisona za potrebe Kancelarije gradonačelnika” Konkurentski postupak
Nabavka državnih zastava za potrebe obrazovnih institucija Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje zaposlenika Odjeljenja za obrazovanje u 2017.godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Vlade i institucija u 2017 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga kotizacije za potrebe Odjeljenja i institucija u 2017.godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga organizacije i realizacije koncerata u okviru kulturno sportske manifestacije "Brčansko ljeto - Savski cvijet 2017" Nabavka neprioritetnih usluga
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga "Osnovna policijska obuka za kadete" za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Nabavka neprioritetnih usluga
Poziv za dostavu ponuda za hotelski smještaj zaposlenika Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju u 2017.godini Nabavka neprioritetnih usluga
Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje zaposlenika Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju u 2017.godini Nabavka neprioritetnih usluga
Izrada statua za nagrade za pozorišne susrete 13-001781 Konkurentski postupak
Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja za potrebe Apelacione komisije Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga izvođenja kazališnih predstava te usluge organizacije i realizacije koncerta Edina Karamazova u sklopu kulturne manifestacije "Trideset i četvrti susreti pozorišta /kazališta BiH u Brčko distriktu BiH" Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga organizovanja i realizacije dječije predstave „Aska i vuk“, čije izvođenje je planirano u okviru kulturne manifestacije „Zimska novogodišnja čarolija“ Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka sendviča za potrebe takmičenja učenika Konkurentski postupak
Izvještaj o realizaciji 13-002465/17 Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji -48-000917/17 Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji 13-002663/17 Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji 13-002438/17 Informacija o realizaciji ugovora
Nabavka pehara, plaketa u kutiji , plaketa okruglog oblika , medalja sa lentom Konkurentski postupak
Ukoričavanje službenih glasnika Konkurentski postupak
Izvještaj o realizaciji 13-001212/17 Informacija o realizaciji ugovora
Izrada tri varijante idejnog rješenja Direktni postupak
Usluge regeneracije poslije kvara Direktni postupak
Umjetnička slika Direktni postupak
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja 13-003600/17 Nabavka neprioritetnih usluga
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za jednu osobu u Briselu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga hotelskog smještaja za jednu osobu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka i isporuka itisona za potrebe obdaništa Konkurentski postupak
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Nabavka neprioritetnih usluga
Poziv za nabavku usluga smještaja za tri osobe u Sofiji (Republika Bugarska) Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka muzičkog instrumenta i prateće opreme za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko. Konkurentski postupak
Nabavku stručne literature za potrebe Pedagoške institucije Konkurentski postupak
Nabavka avionske karte za potrebe Pododjeljenja za informatiku Konkurentski postupak
Poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerta estradne umjetnice Jelene Tomašević, čiji je nastup planiran u okviru sedamnaeste sportske manifestacije “Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2017. godinu”, Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za 2018. godinu za potrebe organa javne uprave i institucija Brčko distrikta Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga stručnog usavršavanja u 2018.godini za potrebe organa javne uprave i institucija Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka forenzičkog materijala za potrebe Policije Konkurentski postupak
Usluge održavanja antivirus sistema za potrebe Policije Konkurentski postupak
Nabavka usluga emitovanja vijesti vezanih za projekat prekogranične saradnje 13-001037/17 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga prevođenja u skladu sa implementacijom projekta prekogranične saradnje 13-002032/17 Konkurentski postupak
Nabavka usluge izrade teh.specifikacije za nab.i ugradnju opreme Direktni postupak
Nabavka projektora Direktni postupak
Nabavka GPS uređaja Direktni postupak
Nabavka telefona za potrebe Pododjeljenja za srednje obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka pečata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka usluga popravke uređaja (šporeta i mašine za pranje posuđa) za potrebe Obdaništa Konkurentski postupak
Nabavka programa za realizaciju projekta graničnog povezivanja inspekcija entiteta i Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika -Inspektorata Konkurentski postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma za potrebe Policije Direktni postupak
Izvještaj o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma -Odjeljenje za javni registar Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma -Odjeljenje za prostorno planiranje Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma -Inspektorat Direktni postupak
Nabavka i isporuka državnih zastava za potrebe obrazovnih institucija Konkurentski postupak
Lot 1-Nabavka usluga – Kasko osiguranje specijalnog vozila “Mercedes” – ATEGO 1218 tzv.“Pauk” Lot 2-Nabavka usluga –osiguranje dva stacionarna radara, sistemska jedinica Robot Traffistar SR -520 i Lot 3-Osiguranje četiri kučišta sa stubovima od staciona Konkurentski postupak
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga "Proljeće u gradu" Nabavka neprioritetnih usluga
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja radi učešća na seminaru na temu "Moderna tehnologija u obrazovanju "od 07.06.2018.godine do 09.06.2018.godine u Beogradu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka uniformi za kurire i geometre za potrebe Odjeljenja za javni registar Konkurentski postupak
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke u okviru sportske manifestacije "Brčansko ljeto - Savski cvijet 2018". Nabavka neprioritetnih usluga
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga obavljanja ljekarskih pregleda policijskih službenika Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka namirnica za pripremu učenika i takmičenja u Lukavcu Konkurentski postupak
Nabavka žica za violinui gitaru Direktni postupak
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga konzumacije u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave Nabavka neprioritetnih usluga
Usluge istraživačkih laboratorija Direktni postupak
Lijekovi i medicinski potrošni materijal za vatrogasce Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma Direktni postupak
Izrada statua za nagrade za pozorišne susrete 13-001778/18 Konkurentski postupak
Nabavka školskih magnetnih tabli za potrebe JU Devete osnovne škole Maoča Konkurentski postupak
Nabavka opreme za učenike sa posebnim potrebama Konkurentski postupak
Nabavka digitalnih metronoma za potrebe Osnovne muzičke škole Konkurentski postupak
Nabavka dijagnostičkih testova za potrebe Pododjeljenja za javno zdravstvo Konkurentski postupak
Nabavka opreme za opremanje čajne kuhinje Konkurentski postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma za avgust Pravosudna komisija Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma za septembar - Pravosudna Direktni postupak
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Direktni postupak
Godišnja članarina za vozilo u BIHAMK - Odjeljenje za evropske integracije Direktni postupak
Nabavka usluga pranja tepiha - Odjeljenje za obrazovanje Direktni postupak
„Nabavka opreme i uniformi za veterinare – Lot 1 i Nabavka uniformi i obuće za čuvare šuma i rukovodioce odbrana od poplava – Lot 2“. Konkurentski postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma - Policija Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma -Inspektorat Direktni postupak
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma -Obrazovanje Direktni postupak
„Nabavka logopedskih instrumenata i didaktičkog materijala za djecu sa govorno jezičkim smetnjama za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko“. Konkurentski postupak