Налазите се овде: Дом Users Fatima Henjaković Nabavka usluga stručnog usavršavanja u 2018.godini za potrebe organa javne uprave i institucija

Nabavka usluga stručnog usavršavanja u 2018.godini za potrebe organa javne uprave i institucija

 Наслов   Врста 
Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja i Odluka o pokretanju 13-000061/18 Odluka o pokretanju i poziv za dostavu ponuda
Odluka o izboru 13-000061/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-000712/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001084/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001021/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001137/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Izvještaj o realizaciji 13-001137/18 Informacija o realizaciji ugovora
Odluka o izboru 13-001357/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Izvještaj o realizaciji -13-001357/18 Informacija o realizaciji ugovora
Odluka o izboru -13-001354/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Izvještaj o realizaciji -13-001354/18 Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji -13-000887/18 Informacija o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji 13-000834/18 Informacija o realizaciji ugovora
Odluka o izboru 13-001990/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Izvještaj o realizaciji 13-001990/18 Informacija o realizaciji ugovora
Odluka o izboru 13-001201/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001256/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001486/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001950/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001795/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001940/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-001626/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-002918/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-002976/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-002975/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-002965/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-002926/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-003063/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru 13-003088/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka 13-002514,13-002471,13-002782,13-002689,13-002762,13-002670,13-000995,13-000978,05-000432,48-000476,13-001327 i 13-001398 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluke 13-001363,13-000348,13-001428,13-002775,13-002696,13-000992,13-001358,13-001990,13-001447,13-001841,13-001035,13-001859,13-001959,13-002190,13-000994,13-000979,13-001022 i 13-001754/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluke 13-003282,13-002651,13-002667,13-002675,13-002628,13-002800,13-002623,13-002188,13-002638,13-002883,13-002801,13-002871,13-002565,13-002851,13-002674,13-002504,13-003302,13-003327 i 13-003315/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluke 13-002686,13-002971,13-003217,13-003286,05-000747,13-003195,13-003170,13-003134,13-002835,13-001692,13-003149,13-001373,13-001399,13-001380 i 13-001324/18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca