Vi ste ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Odluka o obustavi postupka br. 13-002872/20 Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratoriji) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge- Pododjel... Nov 27, 2020 02:32 PM
Odluka o obustavi postupka br. 13-001948/20 Izgradnja prodivgradne stanice u Poljacima, MZ Poljaci Nov 27, 2020 02:23 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003111/20 Servis sistema radio veze” za potrebe Policije Brčko distrikta BiH. Nov 27, 2020 12:42 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-002776/20 Nov 27, 2020 12:16 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002946/20 Nabavka sitnih dijelova, opreme i potrepština za potrebe PVJ, CZ i OiO Nov 26, 2020 10:11 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača , broj: 13-001603/20 Nabavka i ugradnja telefonske centrale, aparata i opreme za potrebe Skupštine i Odjeljenja za javne poslove - 3 lota Nov 26, 2020 09:52 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-002976/20 Nov 26, 2020 07:16 AM
Poziv za dostavu ponuda 13-003203/20 Nov 24, 2020 01:53 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002847/20 od 16.11.2020. godine "Nabavka sistema radio veze i drugo" Nov 23, 2020 01:35 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-002232/20 Nov 23, 2020 01:34 PM
Odluka o pokretanju postupka i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, br. 13-002117/20 Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH 2/2020 Nov 20, 2020 02:50 PM
Odluka o poništenju postupka nabavke br. 13-002937/18 od 12.11.2020. godine Nabava dva digitalna radiografska RTG sistema, sa podnim i plafonskim nosačem Nov 20, 2020 08:02 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001689/20 od 06.11.2020. godine „Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Nov 19, 2020 02:27 PM
Odluka o poništenju postupka nabavke br. 13-001689/20 od 11.11.2020. godine „Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ - LOT 9 Nov 19, 2020 02:25 PM
Odluka o pokretanju postupka 13-003211/20 Nov 18, 2020 03:10 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke 13-002088/20 Nov 18, 2020 09:20 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-002088/20 Nov 18, 2020 09:12 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003210/20 od 12.11.2020. godine Nabavka Real time PCR kitova za izolaciju i detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i o... Nov 13, 2020 01:03 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002909/20 nabavka zaštitnog odijela za JRM za potrebe Policije Brčko distrikta BiH. Nov 13, 2020 12:11 PM
Odluka o poništenju postupka nabavke br. 13-001603/20 od 03.11.2020. godine LOT 3 - Nabavka i ugradnja telefonske centrale za potrebe Odjeljenja za javne poslove Nov 13, 2020 11:54 AM