Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka usluga projektovanja stambenog objekta za smještaj porodice Salihović 13-000602/23 14:03 08.05.2023. 14:03 08.05.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
“Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Kancelerije za upravljanje javnom imovinom - 2 lota” 13-000590/23 13:01 08.05.2023. 13:01 08.05.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom – 5 lotova“ 13-000576/23 08:17 04.05.2023. 08:17 04.05.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka pištolja za čuvara šuma za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 13-000509/23 12:18 27.04.2023. 12:18 27.04.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Građevinsko zanatski radovi za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 11 lotova 13-000615/23 14:07 26.04.2023. 14:07 26.04.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka ogrevnog drveta i uglja za centralno grijanje za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 13-000732/23 13:53 26.04.2023. 13:53 26.04.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka klima uređaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-000414/23 14:53 24.04.2023. 14:53 24.04.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka internet linkova, fiksne i mobilne telefonije za potrebe pravosuđa Brčko distrikta BiH 13-000516/23 14:03 19.04.2023. 14:03 19.04.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka cvijeća za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 13-000859/23 14:19 18.04.2023. 14:19 18.04.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka automobila za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave 13-003448/22 11:56 14.04.2023. 11:56 14.04.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka štampanog materijala po narudžbi (štampani obrasci,izrada pločica sa natpisima na vratima ,izrada vizit karti i službenih iskazanica ,inventurnih brojeva ,rokovnika propagandnog materijala i dr) u toku 2023.godine 13-000389/23 09:44 14.04.2023. 09:44 14.04.2023. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava građevinsko-zanatskih radova (2 Lota) 13-002880/22 12:08 13.04.2023. 12:08 13.04.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka uniformi,obuće i odjeće za potrebe potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-000388/23 11:15 13.04.2023. 11:15 13.04.2023. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava pokretnog mamografa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo 13-000853/23 09:47 05.04.2023. 09:47 05.04.2023. aida.serifovic@bdcentral.net
Proširenje postojećeg storage uređaja i produženje supporta za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13-000589/23 09:03 30.03.2023. 09:03 30.03.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za javne poslove 1/2023 - 44 lota 13-000230/23 15:17 28.03.2023. 15:17 28.03.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Zamjena opreme sistema za grijanje objekta u ul. Bosne Srebrne 12 13-000281/23 14:51 27.03.2023. 14:51 27.03.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka terenskih motornih vozila za potrebe Odjela za javni registar 13-003199/22 11:21 24.03.2023. 11:21 24.03.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka radova na održavanju parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2023. godinu 13-000324/23 13:27 22.03.2023. 13:27 22.03.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka usluga štampanja za potrebe Službe za arhiv 13-000452/23 13:14 22.03.2023. 13:14 22.03.2023. marina.kisic@bdcentral.net