Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka računara, multifunkcijskog uređaja i telefaks uređaja za potrebe JU Treće osnovne škole i Pododjeljenja za visoko obrazovanje 13-003647/17 11:01 16.01.2018. 11:01 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava usluga "Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju ulica, puteva i trotoara na području Brčko distrikta BiH 3/2017 (25 Lot-a) 10:59 16.01.2018. 10:59 16.01.2018. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka računara, štampača i računarske opreme 13-002943/17 10:54 16.01.2018. 10:54 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo , Pododjela za javno zdravstvo ( 3 LOT-a) 13-003439/17 10:50 16.01.2018. 10:50 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo , Pododjela za javno zdravstvo 13-002909/17 10:49 16.01.2018. 10:49 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 13-002678/17 10:45 16.01.2018. 10:45 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka poklon setova za penzionisane radnike za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-003141/17 10:30 16.01.2018. 10:30 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera za potrebe fiskulturne sale JU Peta osnovna škola- PO Klanac -13-003276/17 09:42 16.01.2018. 09:42 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka digitalnog fluoroskopskog RTG sistema sa digitalnim ravnim detektorom 13-001345/17 09:34 16.01.2018. 09:34 16.01.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava ormara sa ugrađenim frižiderom za potrebe Odjela za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove 09:15 16.01.2018. 09:16 16.01.2018. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjela za obrazovanje, br. predmeta: 13-000026/18 08:49 12.01.2018. 09:34 20.04.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka namještaja za potrebe osnovnih škola - 2 lota 13:36 10.01.2018. 13:36 10.01.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH - ponovljeni postupak 13-003312/17 13:02 10.01.2018. 13:02 10.01.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Radovi na izmiještanju vodovodne instalacije na mostu preko rijeke Brke zbog izgradnje novog mosta 13-003455/17 13:53 04.01.2018. 13:53 04.01.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 4/2017 13-003132/17 14:37 26.12.2017. 14:37 26.12.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko-zanatskih radova - (7 lotova) Lot 1 - Nastavak rekonstrukcije na objektu Palata "Palestina" u Brčkom Lot 2 - Asfaltiranje platoa – izgradnja parkinga u centru Gorica MZ Gorice Lot 3... 13:14 14.12.2017. 13:14 14.12.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka računara za JU Tehnička škola Brčko 13-002996/17 13:22 13.12.2017. 13:22 13.12.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 14:17 12.12.2017. 14:17 12.12.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabava tonera za potrebe Odjela za javni registar 13-002927/17 11:47 11.12.2017. 11:47 11.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže na području Brčko distrikta BiH - 4 lota (13-003113/17) 13-003113/17 13:43 06.12.2017. 13:43 06.12.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net