Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
“Nabavka radova na izgradnji fiskulturnih sala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 lota)” 13-003328/23 13:23 15.03.2024. 13:23 15.03.2024. nermina.pamukcic@bdcentral.net
“Nabavka radova na rekonstrukciji školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (5 lotova)” 13-003347/23 12:36 15.03.2024. 12:36 15.03.2024. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka aparata za automatizovanu identifikaciju mikroorganizama masenom spektrometrijom 13-000433/24 12:15 15.03.2024. 12:15 15.03.2024. aida.serifovic@bdcentral.net
Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala od strane internog kontrolora 13-000667/24 12:13 15.03.2024. 12:13 15.03.2024. aida.serifovic@bdcentral.net
Nastavak radova na izgradnji objekta gradskog stadiona (V faza izgradnje) 13-000197/24 13:41 12.03.2024. 13:41 12.03.2024. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki laboratorij)-Dijagnostičke potrepštine 13-000365/24 08:51 06.03.2024. 08:51 06.03.2024. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-000313/24 13:51 29.02.2024. 13:51 29.02.2024. marina.kisic@bdcentral.net
Usluge zakupa prostora za web sajt i registraciju domena na 3 godine 2024-2026 godine za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 13-000302/24 08:38 29.02.2024. 08:38 29.02.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja čistoće pijaca za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 13-000203/24 14:05 28.02.2024. 14:05 28.02.2024. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki laboratorij)-Laboratorijske pipete i pribor 13-000363/24 12:46 27.02.2024. 12:46 27.02.2024. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka cvjetnih aranžmana i vijenaca za potrebe Skupštine 13-000287/24 11:31 27.02.2024. 11:31 27.02.2024. vesna.cebic@bdcentral.net
Računari i računarska oprema za potrebe Odjeljenja za javni registar 13-000348/24 13:01 26.02.2024. 13:01 26.02.2024. aida.serifovic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2024 13-000199/24 11:26 22.02.2024. 11:26 22.02.2024. miralem.kovacevic@bdcentral.net
“Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (3 lota)” 13-000214/24 13:16 21.02.2024. 13:16 21.02.2024. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka softwarea i opreme za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13-000415/24 12:41 21.02.2024. 12:41 21.02.2024. aida.serifovic@bdcentral.net
Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala 13-000288/24 12:40 21.02.2024. 12:40 21.02.2024. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka za potrebe Kancelarije Gradonačelnika - Inspektorata 13-003149/23 13:28 20.02.2024. 13:28 20.02.2024. miralem.kovacevic@bdcentral.net
“Isporuka, ugradnja i puštanje u rad analizatora za mobilnu stanicu za praćenje kvaliteta zraka u Brčko distriktu BiH” 13-003192/23 14:48 16.02.2024. 14:48 16.02.2024. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Gradskog stadiona 13-000160/24 14:07 14.02.2024. 14:07 14.02.2024. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka vozila za potrebe Odjeljenja za javni registar - 3 lota 13-001449/23 14:36 13.02.2024. 14:36 13.02.2024. marina.kisic@bdcentral.net