Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda - 5 lotova 13-000819/23 13:14 17.05.2023. 13:14 17.05.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka vakcina - objedinjena nabavka sa JZU Institut za javno zdravstvo RS 05-000328/22 11:43 16.05.2023. 11:43 16.05.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga Televizijskog prenosa sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH 13-000707/23 08:11 16.05.2023. 08:11 16.05.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom (9 lotova) 13-000561/23 12:20 12.05.2023. 12:20 12.05.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Održavanje software-a za registraciju poslovnih subjekata za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikt BiH 13-001243/23 12:03 11.05.2023. 12:03 11.05.2023. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Vlade i institucija Bd BiH - 13 lotova 13-000445/23 12:01 11.05.2023. 12:01 11.05.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratorij) 13-000871/23 11:48 11.05.2023. 11:48 11.05.2023. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka štampanog materijala po narudžbi (štampani obrasci,izrada pločica sa natpisima na vratima ,izrada vizit karti i službenih iskazanica ,inventurnih brojeva ,rokovnika propagandnog materijala i dr) u toku 2023.,2024. i 2025.godine 13-000390/23 11:47 11.05.2023. 11:47 11.05.2023. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka software-a za upravljanje predmetima za potrebe Pravobranilaštva 13-000847/23 13:52 10.05.2023. 13:52 10.05.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka novog službenog vozila za potrebe Osnovnog suda Brčko distrikta BiH 13-000792/23 12:43 10.05.2023. 12:43 10.05.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga projektovanja stambenog objekta za smještaj porodice Salihović 13-000602/23 14:03 08.05.2023. 14:03 08.05.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
“Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Kancelerije za upravljanje javnom imovinom - 2 lota” 13-000590/23 13:01 08.05.2023. 13:01 08.05.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom – 5 lotova“ 13-000576/23 08:17 04.05.2023. 08:17 04.05.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka pištolja za čuvara šuma za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 13-000509/23 12:18 27.04.2023. 12:18 27.04.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Građevinsko zanatski radovi za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 11 lotova 13-000615/23 14:07 26.04.2023. 14:07 26.04.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka ogrevnog drveta i uglja za centralno grijanje za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 13-000732/23 13:53 26.04.2023. 13:53 26.04.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka klima uređaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-000414/23 14:53 24.04.2023. 14:53 24.04.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka internet linkova, fiksne i mobilne telefonije za potrebe pravosuđa Brčko distrikta BiH 13-000516/23 14:03 19.04.2023. 14:03 19.04.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka cvijeća za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 13-000859/23 14:19 18.04.2023. 14:19 18.04.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka automobila za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave 13-003448/22 11:56 14.04.2023. 11:56 14.04.2023. filip.jaric@bdcentral.net