Nalazite se ovdje: Početak Nabavka neprioritetnih usluga

Nabavka neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora iz Odjeljenja za obrazovanje u toku zimskog raspusta školske 2022/2023. godine 13-003076/22 08:58 28.11.2022. 08:58 28.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 13-003049/22 15:11 25.11.2022. 15:11 25.11.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Organizacija koncerta izvođača"Grupa Galija" povodom dočeka Nove godine, 31. 12. 2022. godine na Trgu mladih Brčko distrikta BiH 13-002337/22 11:13 17.11.2022. 11:13 17.11.2022. suzana.micic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE U BIH U TOKU 2023. GODINE 08:01 11.11.2022. 08:01 11.11.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2023.godini 13-002726/22 12:26 04.11.2022. 12:26 04.11.2022. aida.serifovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH U TOKU 2023.GODINE 13-002731/22 08:41 28.10.2022. 08:41 28.10.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora iz Odjeljenja za obrazovanje u toku zimskog raspusta školske 2022/2023. godine u organizaciji Pedagoške inst 13-002634/22 14:56 05.10.2022. 14:56 05.10.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (LJEKARSKI PREGLEDI) ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNU SIGURNOST 13-002543/22 15:11 22.09.2022. 15:11 22.09.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OBAVLjANјA LjEKARSKIH PREGLEDA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE 13-002612/22 11:21 21.09.2022. 11:21 21.09.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge organizacije i realizacije kazališnih predstava u sklopu kulturne manifestacije „Internacionalni teatarski susreti Brčko distrikta BiH“ koji će se održati u oktobru 2022.godine, 12:41 19.09.2022. 12:41 19.09.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Odluka i Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga "Organizacija manifestacije Čari zime u Brčkom" za potrebe Kancelarije gradonačelnika VBD BiH - Sekretarijat Vlade - Sektor za informisanje 13-002337/22 11:37 31.08.2022. 11:37 31.08.2022. suzana.micic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ORGANIZOVANJA OBUKA ZA RUKOVODIOCE/DRŽAVNE SLUŽBENIKE, U CILJU SPROVOĐENJA STRATEGIJE RAZVOJA SARADNJE SA DIJASPOROM BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD 2020-2024. GODINA 13-001608/22 08:47 04.08.2022. 08:47 04.08.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerata u sklopu kulturno-sportske manifestacije „Brčansko ljeto-Savski cvijet 2022“ koja će se održati u augustu 2022. godine 13-002092/22 12:39 19.07.2022. 12:39 19.07.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Odluka o izboru 13-002431/21 (0354/22,0364/22,0328/22,0342/22) 11:33 14.07.2022. 11:33 14.07.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
JAVNI POZIV ZA NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA -USLUGE KONZUMACIJE U ZGRADI VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH U TOKU 2022 ZA POTREBE KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE 13-002037/22 15:07 13.07.2022. 15:07 13.07.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA FISKALU 2022.GODINU ZA POTREBE ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH 15:18 06.07.2022. 15:18 06.07.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE SEMINARA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE VASPITAČA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA, SARADNIKA U NASTAVI I DIREKTORA U ORGANIZACIJI PEDAGOŠKE INSTITUCIJE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE 15:13 06.07.2022. 15:13 06.07.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ORGANIZOVANJA OBUKA ZA RUKOVODIOCE/DRŽAVNE SLUŽBENIKE, U CILJU SPROVOĐENJA STRATEGIJE RAZVOJA SARADNJE SA DIJASPOROM BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD 2020-2024. GODINA 13-001608/22 14:26 16.06.2022. 14:26 16.06.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizacije i realizacije kazališnih predstava i koncerata u sklopu kulturne manifestacije „Proljeće u gradu 2022“ koja će se održati u junu 2022.godine. 13:52 13.05.2022. 13:52 13.05.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2022. godini 13-000868/22 11:09 08.04.2022. 11:09 08.04.2022. aida.serifovic@bdcentral.net