Nalazite se ovdje: Početak Nabavka neprioritetnih usluga

Nabavka neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA FISKALU 2022.GODINU ZA POTREBE ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH 15:18 06.07.2022. 15:18 06.07.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE SEMINARA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE VASPITAČA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA, SARADNIKA U NASTAVI I DIREKTORA U ORGANIZACIJI PEDAGOŠKE INSTITUCIJE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE 15:13 06.07.2022. 15:13 06.07.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ORGANIZOVANJA OBUKA ZA RUKOVODIOCE/DRŽAVNE SLUŽBENIKE, U CILJU SPROVOĐENJA STRATEGIJE RAZVOJA SARADNJE SA DIJASPOROM BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD 2020-2024. GODINA 13-001608/22 14:26 16.06.2022. 14:26 16.06.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizacije i realizacije kazališnih predstava i koncerata u sklopu kulturne manifestacije „Proljeće u gradu 2022“ koja će se održati u junu 2022.godine. 13:52 13.05.2022. 13:52 13.05.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2022. godini 13-000868/22 11:09 08.04.2022. 11:09 08.04.2022. aida.serifovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Sarajeva u zgradi Parlamentarne Skupštine u toku 2022.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH. 13-000747/22 23:00 17.03.2022. 13:16 18.03.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom Ugovoru putem direktnog sporazuma - Odjeljenje za zdravstvo 13-000180/22 15:04 09.03.2022. 15:04 09.03.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta i u inostranstvu u toku 2022. godine za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 13-000432/22 12:34 03.03.2022. 12:34 03.03.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta, u zgradi Vlade i u inostranstvu za 2022. godinu za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove 13-000420/22 12:24 03.03.2022. 12:24 03.03.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga keteringa za organizovanje zajedničke vježbe za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 13-000443/22 08:47 21.02.2022. 08:47 21.02.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga - usluga konzumacije u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH u toku 2022. godine za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH 13-000426/22 14:29 18.02.2022. 14:29 18.02.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge organizacije obilježavanja dana Distrikta za potrebe Kancelarije gradonačelnika- Sektor za informisanje 13:02 18.02.2022. 13:02 18.02.2022. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) LOT 1 - 3 15:21 15.02.2022. 15:21 15.02.2022. stanisa.conda@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga organizacije i realizacije koncerta grupe "Tropico Band", u sklopu sportske manifestacije "Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2021. godinu". 13-000382/22 08:20 11.02.2022. 08:20 11.02.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Odluka o izboru 13-002431/21 (0033/22) 11:55 02.02.2022. 11:55 02.02.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaji o realizaciji ugovora -KUJI 13-003245/20 13-003241/20 11:55 31.01.2022. 11:55 31.01.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Izvještaj o relaizaciji ugovora Policija BD BiH 13-003243/20 08:05 30.01.2022. 08:05 30.01.2022. suzana.micic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za usluge konzumacije za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 12:07 26.01.2022. 12:07 26.01.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za nabavku usluga konzumacije za potrebe Odjeljenja za javne poslove 13-003241/20 10:00 24.01.2022. 10:00 24.01.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za nabavku usluga konzumacije za potrebe Odjeljenja za javne poslove 13-003245/20 10:00 23.01.2022. 10:00 23.01.2022. fatima.henjakovic@bdcentral.net