Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizacije i realizacije kazališnih predstava i koncerata u sklopu kulturne manifestacije „Proljeće u gradu 2022“ koja će se održati u junu 2022.godine. May 13, 2022 01:52 PM May 13, 2022 01:52 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2022. godini 13-000868/22 Apr 08, 2022 11:09 AM Apr 08, 2022 11:09 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Sarajeva u zgradi Parlamentarne Skupštine u toku 2022.godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH. 13-000747/22 Mar 17, 2022 11:00 PM Mar 18, 2022 01:16 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom Ugovoru putem direktnog sporazuma - Odjeljenje za zdravstvo 13-000180/22 Mar 09, 2022 03:04 PM Mar 09, 2022 03:04 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta i u inostranstvu u toku 2022. godine za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 13-000432/22 Mar 03, 2022 12:34 PM Mar 03, 2022 12:34 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta, u zgradi Vlade i u inostranstvu za 2022. godinu za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove 13-000420/22 Mar 03, 2022 12:24 PM Mar 03, 2022 12:24 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga keteringa za organizovanje zajedničke vježbe za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 13-000443/22 Feb 21, 2022 08:47 AM Feb 21, 2022 08:47 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga - usluga konzumacije u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH u toku 2022. godine za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH 13-000426/22 Feb 18, 2022 02:29 PM Feb 18, 2022 02:29 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge organizacije obilježavanja dana Distrikta za potrebe Kancelarije gradonačelnika- Sektor za informisanje Feb 18, 2022 01:02 PM Feb 18, 2022 01:02 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) LOT 1 - 3 Feb 15, 2022 03:21 PM Feb 15, 2022 03:21 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga organizacije i realizacije koncerta grupe "Tropico Band", u sklopu sportske manifestacije "Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2021. godinu". 13-000382/22 Feb 11, 2022 08:20 AM Feb 11, 2022 08:20 AM suzana.micic@bdcentral.net
Odluka o izboru 13-002431/21 (0033/22) Feb 02, 2022 11:55 AM Feb 02, 2022 11:55 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaji o realizaciji ugovora -KUJI 13-003245/20 13-003241/20 Jan 31, 2022 11:55 AM Jan 31, 2022 11:55 AM suzana.micic@bdcentral.net
Izvještaj o relaizaciji ugovora Policija BD BiH 13-003243/20 Jan 30, 2022 08:05 AM Jan 30, 2022 08:05 AM suzana.micic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za usluge konzumacije za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Jan 26, 2022 12:07 PM Jan 26, 2022 12:07 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za nabavku usluga konzumacije za potrebe Odjeljenja za javne poslove 13-003241/20 Jan 24, 2022 10:00 AM Jan 24, 2022 10:00 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za nabavku usluga konzumacije za potrebe Odjeljenja za javne poslove 13-003245/20 Jan 23, 2022 10:00 AM Jan 23, 2022 10:00 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za nabavku usluga konzumacije za potrebe Kancelarije gradonačelnika Jan 20, 2022 09:27 AM Jan 20, 2022 09:27 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za usluge reprezentacije 13-000327/21 Jan 19, 2022 11:52 AM Jan 19, 2022 11:52 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za nabavku usluga reprezentacije za potrebe Odjeljenja za obrazovanje i Odjeljenja za evropske integracije Jan 18, 2022 09:48 AM Jan 18, 2022 09:48 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net