Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za službena putovanja u toku 2024. godine za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 13-001662/24 Jun 04, 2024 01:12 PM Jun 04, 2024 01:12 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH i inostranstva u toku 2024. godine za potrebe Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju (za provođenje aktivnosti planirane Strategijom) 1157-9-2-16-22-383/24 May 30, 2024 03:06 PM May 30, 2024 03:06 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregled) za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH 13-001508/24 May 27, 2024 02:01 PM May 27, 2024 02:01 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije kazališnih predstava i koncerata u sklopu kulturne manifestacije „Proljeće u gradu“, koja će se održati u junu mjesecu u Brčko distrikta BiH, Obavještenje o nabavci 1157-9-2-17-22-465/24 13-001641/24 May 23, 2024 12:20 PM May 23, 2024 12:20 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH (zaključno sa 31.12.2024.godine) 13-000743/24 Apr 30, 2024 08:43 AM Apr 30, 2024 08:43 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizacije seminara za stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora u organizaciji Pedagoške institucije za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko 13-000867/23 Mar 22, 2024 11:27 AM Mar 22, 2024 11:27 AM suzana.micic@bdcentral.net
Nabavka usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2024. godine Mar 21, 2024 09:01 AM Mar 21, 2024 09:01 AM boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga dostave pismonosnih pošiljki za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. 1157-9-2-2-22-153/24 Mar 15, 2024 10:05 AM Mar 15, 2024 10:05 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD BiH 13-000651/24 Mar 14, 2024 02:37 PM Mar 14, 2024 02:37 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge keteringa kod organizovanja zajedničke vježbe za Odjeljenje za javnu bezbjednost VBD BiH 13-000420/24 Mar 06, 2024 08:54 AM Mar 06, 2024 08:54 AM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregled) za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove VBD BiH 13-000299/24 Mar 01, 2024 11:16 AM Mar 01, 2024 11:16 AM suzana.micic@bdcentral.net
usluga objave u Službenom glasniku BiH u toku 2024. godine ( lotovi 1-11) Mar 01, 2024 09:04 AM Mar 01, 2024 09:04 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za institucije Pravosuđa Brčko distrikta BiH za 2024.godinu 13-003197/23 Obavještenje o nabavci 1157-9-2-31-22-834/23 Feb 28, 2024 09:35 AM Feb 28, 2024 09:35 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku poštanskih usluga za potrebe Policije Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. Obavještenje o nabavci usluge iz Anexa II 1157-9-2-7-22-247/24 Feb 23, 2024 09:39 AM Feb 23, 2024 09:39 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerta „Dženan Lončarević“ čije izvođenje je planirano u okviru sportske manifestacije „Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2023. godinu“, koji će se održati 14.03.2024. godine u Domu 13-000482/24 Feb 21, 2024 01:30 PM Feb 21, 2024 01:30 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga obilježavanja Dana distrikta za 2024. godinu (Koncert Halida Bešlića) za potrebe Kancelarije gradonačelnika, Sekretarijata Vlade - Sektora za informisanje 13-000402/24 Feb 09, 2024 12:11 PM Feb 09, 2024 12:11 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga reprezentacije u Brčko distriktu BiH za 2024. godinu za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distrikta BiH 13-000200/24 Feb 02, 2024 11:23 AM Feb 02, 2024 11:23 AM suzana.micic@bdcentral.net
Nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH za 2024.godinu. 13-003361/23 Jan 26, 2024 01:06 PM Jan 26, 2024 01:06 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH (zaključno sa 31.12.2024.godine) 13-002557/23 Jan 23, 2024 01:58 PM Jan 23, 2024 01:58 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2024. godine (objedinjna nabavka) Jan 09, 2024 02:37 PM Jan 09, 2024 02:37 PM boro.tosic@bdcentral.net