Налазите се овде: Дом - Листе учесника у поступцима набавке

Листе учесника у поступцима набавке

Наслов Датум објаве
Lista učesnika - Kasko osiguranje vozila za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH LOT 1 – 6 11:16 28.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjela za obrazovanje 14:46 22.02.2018.
Lista učesnika - Dogradnja sistema tehničkog obezbjeđenja objekata Pravosuđa - Radovi na ugradnji stolarije za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 11:41 21.02.2018.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000469/18 11:30 21.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka i isporuka aparata za gašenje požara za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko 10:55 19.02.2018.
Lista učesnika - Štampanje obrazaca za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH 11:00 16.02.2018.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000339/18 09:02 16.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija broj 36) 10:51 14.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka pokretnih regala za potrebe Odjeljenja za javni registar 10:53 13.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH 11:00 12.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala 3 LOT-a 11:11 06.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka usluga projektovanaj - 3 lota 12:45 02.02.2018.
Lista učesnika - Nabavka namještaja i opreme za izvođenje nastave za potrebe JU Treće osnovne škole i JU Tehničke škole Brčko (3 lota) 14:18 30.01.2018.
Lista učesnika - Nabavka usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju dječijeg vrtića u naselju Ilićka u Brčko distriktu BiH 12:13 26.01.2018.
Lista učesnika - Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko 10:57 26.01.2018.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003404/1 14:00 25.01.2018.
Lista učesnika - Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj: 13-001769/17 od 13.07.2017. godine 13:26 22.01.2018.
Lista učesnika - Nabavka radova izgradnje hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH 14:05 19.01.2018.
Lista učesnika - Nabavka opreme - prijenosnih računara (laptopi) i ostale opreme za potrebe Ureda gradonačenika-Inspektorat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 11:10 19.01.2018.
Lista učesnika - Nabavka radova za izradu čelične nadstrešnice – natkrivanje na tribinama na stadionu FK Izbor, MZ Broduša 13:05 17.01.2018.