Vi ste ovdje: Početak - Liste sudionika u postupcima nabave

Liste sudionika u postupcima nabave

Naslov Datum objave
Lista učesnika - Nabavka radova na rekonstrukciji zabata u sportskoj sali JU Šeste osnovne škole Brezovo Polje, Odjeljenje za obrazovanje Apr 17, 2024 02:44 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-000879/24 Apr 17, 2024 02:35 PM
Lista učesnika - Sanacija zgrade suda i sudske administracije za potrebe pravosuđa Brčko distrikta BiH Apr 17, 2024 10:53 AM
Lista učesnika - Nabavka računarske opreme za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH Apr 16, 2024 02:58 PM
Lista učesnika Apr 16, 2024 02:03 PM
Lista učesnika Apr 16, 2024 12:34 PM
Lista učesnika Apr 16, 2024 12:28 PM
Lista učesnika - Krečenje prostorija za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Apr 16, 2024 10:55 AM
Lista učesnika - Nabavka mašina za čišćenje površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (4 LOT-a) Apr 15, 2024 11:20 AM
Lista učesnika - Nabavka žarulja za reflektore za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Apr 12, 2024 10:53 AM
Lista učesnika - Nabavka didatičkih sredstava i igračaka za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko Apr 09, 2024 10:53 AM
Lista učesnika - „Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom (7 lotova)” Apr 08, 2024 01:25 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-000630/24 Apr 05, 2024 01:11 PM
Lista učesnika Apr 04, 2024 01:48 PM
Lista učesnika - Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata za Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Apr 04, 2024 12:52 PM
Lista učesnika 13-000761/24 Apr 03, 2024 02:49 PM
Lista učesnika - “Izgradnja hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH” Apr 03, 2024 02:18 PM
Lista učesnika - Nabavka usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2024. godine Apr 03, 2024 11:35 AM
Lista učesnika Apr 02, 2024 01:01 PM
Lista učesnika - Nabavka zastava - objedinjena nabavka (13 LOT-ova) Mar 29, 2024 10:55 AM