Vi ste ovdje: Početak - Liste sudionika u postupcima nabave

Liste sudionika u postupcima nabave

Naslov Datum objave
Lista učesnika - Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH - 3/2017 Sep 15, 2017 02:11 PM
Lista učesnika - Održavanje zelenih površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje za 2018. godinu Sep 14, 2017 01:57 PM
Lista učesnika - Nabavka cirkularne pumpe Sep 13, 2017 11:09 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001857/17 Sep 13, 2017 08:49 AM
Lista učesnika - Nabavka suvenira sa simbolima Brčko distrikta BiH Sep 12, 2017 11:00 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000983/17 Sep 07, 2017 12:53 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001933/17 Sep 06, 2017 01:28 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001430/17 Aug 23, 2017 01:42 PM
Lista učesnika - Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje i tačnosti za vozila 2 LOT-a Aug 18, 2017 01:58 PM
Lista učesnika - Nabavka fotografskog aparata za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Aug 18, 2017 10:54 AM
Lista učesnika - Nastavak izgradnje vodopropusta ispod glavnog puta od škole prema brdu Šterac u MZ Brka Aug 17, 2017 01:28 PM
Lista učesnika - Nabavka motornog ulja - maziva za potrebe Policije Brčko distikta BiH Aug 16, 2017 10:56 AM
Lista učesnika 13-001638/17 Aug 15, 2017 12:47 PM
Lista učesnika 13-001353/17 Aug 15, 2017 12:15 PM
Lista učesnika - Nabavka ručnih radio stanica za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Aug 15, 2017 10:58 AM
Lista učesnika 13-000991/17 Aug 14, 2017 02:57 PM
Lista učesnika - Usluge redovnog održavanja Fontana na području Brčko distrikta BiH, okvirni sporazum sa jednim najpovoljnijim ponuđečem za 2018., 2019., 2020. godinu Aug 11, 2017 11:14 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001752/17 Aug 10, 2017 01:40 PM
Lista učesnika - Nabavka usluga promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja sa prilozima u štampanom obliku Aug 09, 2017 11:11 AM
Lista učesnika 13-001237/17 Aug 09, 2017 08:35 AM